Opgave - Tyllesen

Report
Erhvervsøkonomi / Managerial Economics
Prislederskab
Forudsætninger og Opgave
Kjeld Tyllesen
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
1
Forudsætninger
-1 vare sælges på 1 marked
-Én stor/”betydende” udbyder, som er (barometrisk ?)
prisleder
-Prislederen opfører sig som monopolist
-En række små udbydere (”followers”), der tager samme
pris, som prislederen fastsætter
-De små opfører sig altså som under ”fuldkommen
konkurrence”
-Vi er altså på et oligopol-marked; få udbydere, som alle
kender - og vogter på – hinanden
-De udbudte varer opfattes af køberne som praktisk talt ens
-De små sælger sine varer først. Hvorefter den store
udbyder ”fylder markedets efterspørgsel op”.
2
17/8/12
21. Prislederskab
Det totale marked
1. P-funktionen for det totale marked
1: P =KR.
- 0,07EtQopgaveeksempel:
+ 140 har vi fra
opgaveteksten.
Støttepunkterkommer
udregnes.
2: MCEn lilleP==0,375
- 0,07QQ++21140;
MCEnogså
0,375 Q + 21; MCPrisleder = 0,1 Q + De 10 små udbydere
lille =fra
opgaveteksten.
9; 10 =
små
udbydere.
2. MC-funktion for én lille prisfølger
3:140
Samlet udbud
MC
10 små = 0,375/10 Q + 21
= 0,0375 Q + 21.
3. MC for alle 10 små udbydere = samlet udbud
4: PPrisleder findes ved vandret subtraktion af MC10 små fra P.
Husk at omskrive udtryk for P og MC10 små til ”Q =..”og ”Q10 små
Prisleder
=..”, før der subtraheres. Dette udtryk omskrives til ”PPrisleder
4. Afsætningsfunktion, P for Prisleder
=..”.
Støttepunkter
udregnes.
5:
MR
dobbelte hældning af
Prisleder har den
5. MRPrisleder
6. MCPrisleder
P6:Prisleder
MC .
får vi fra
Prisleder
opgaveteksten.
7:
MRPrisleder = - 0,04884 Q + 62,51 = MCPrisleder
= 0,1 Q +2.9 MC
=> Q
= 359,51 stk.
EnPrisleder
lille
8: PPrisleder = P10 små = - 0,02442 * 359,51 + 62,51 = 53,73 kr./stk.
3. MC10 små = 0,0375 Q + 21
9: PPrisleder = 53,73 = P = - 0,076.* MC
QTotalt
+
Prisleder
62,51
140 => QTotalt = 1.232,43 stk.
10: Q10 små = QTotalt – QPrisleder = 872,92 stk.
1.106,98
8.
P = MC
53,73
Eller:
10 små = P10 små = 53,73 = 0,0375 *
Q10 små + 21 => Q10 små = 872,92 stk.
<= 44,95
11: QEn lille = Q10 små/10 = 872,92/10 = 87,29 stk.
Optimering
7. MRPrisleder = MCPrisleder => QPrisleder
8. PPrisleder = P10 små
10. Q10 små
9. QTotalt
11. QEn lille
Til slut, ResultatPrisleder = 9.618,69 kr.
Til slut, Resultat10 små = 14.285,33 kr.
12. OmsætningPrisleder = 19.316,47 kr.
13. TVCPrisleder = 9.697,78 kr.
ResultatPrisleder = Oms. – TVC =
4. PPrisleder = – 0,02442 Q + 62,51
19.316,47 – 9.697,78 (= se til højre)
14. Omsætning10 små
21
Resultat10 små = Oms. – TVC =
= 46.901,99 kr.
1.700
46.901,99 – 32.616,66 (= se til højre)
15. TVC10 små
12: 9OmsætningPrisleder = P * Q = 53,73 * 359,51.
1: P
1.279,89
= 32.616,66 kr.
13: TVCPrisleder = (9 + 44,95) * 359,51 * 0,5.
2.000
10: Q10 små = 872,92 5. MRPrisleder = -0,04884 Q + 62,51
Q
14:
Omsætning
=
P
*
Q
=
53,73
*
872,92.
10
små
11: QEn lille = 87,29 7: QPrisleder = 359,51
3
15: TVC10 små = (21 + 53,73) * 872,92 * 0,5.
9. QTotalt = 1.232,43

similar documents