Архітектор

Report
АРХІТЕКТОР
Cтадник Ірина,
учениця 11а класу
2013
Архітектор (із грецької мови
«arkhitektōn»: apxi +tektōnбудівник) — фахівець, який за
допомогою матеріальнотехнічних ресурсів створює
проект організації простору.
Основне завдання
архітектора — створити
максимально зручне
середовище для життєдіяльності
людини.
Професія охоплює організацію
всіх рівнів просторового
середовища: від малих форм
до великих територіальних
систем.
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ПРОФЕСІЇ
Зародження архітектури відносять до доби первіснообщинного ладу: у
добу пізнього палеоліту (близько 10 тисяч років до н. е.) виникли перші
штучно споруджені житла і поселення. Були освоєні найпростіші
прийоми організації простору на основі прямокутника і кола, почався
розвиток конструктивних систем з опорами-стінами або стійками,
конічним, двоскатним, плоским балковим покриттям. Застосовувалися
природні матеріали (дерево, камінь), виготовлялась цегла-сирець. Все
це було освоєно людиною раніше, ніж з'явилась писемність. Кінець
існування первісного суспільства позначився будівництвом фортець зі
стінами або земляними валами та ровами. У мегалітичних спорудах
(менгіри, дольмени, кромлехи) поєднання вертикальних та
горизонтальних блоків каменю свідчить про подальше освоєння
закономірностей
архітектоніки
(наприклад,
кромлех
в Стоунхенджі, Великобританія). Варто згадати також оселі на палях
у Франції, глиноплотові будинки Трипільської культури в Україні.
СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЇ
Плюси:
1) Високий заробіток.
2) Популярність.
Мінуси:
1) Архітектура - заняття творче. Людині не
обдарованій кар'єру зробити дуже складно.
2) Якщо ви мрієте про швидку славу та стрімку
кар'єру, краще вибирайте іншу професію.
Шлях від "підмайстра" до провідного
архітектора в середньому займе не менше
десяти років.
ЗДІБНОСТІ,ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ УСПІШНЕ
ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 розвинене
просторове
мислення;
 творчі здібності;
 математичні і аналітичні
здібності;
 художні здібності;
 хороший окомір;
 здібність до
конструювання і
проектування.
ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ, ЯКИМИ
МАЄ ВОЛОДІТИ МАЙБУТНІЙ
АРХІТЕКТОР
Оригінальність;
 Винахідливість;
 Спостережливість (здатність помічати навіть
незначні дрібниці);
 Відповідальність;
 Реалістичність;
 Відчуття гармонії і смаку.

МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ
Вади зору
Порушення
координації
кисті та
пальців рук
ОСВІТА
Який би вищий навчальний заклад ви не обрали, набір
екзаменаційних дисциплін скрізь приблизно однаковий.
Умовно всі випробування можна поділити на два блоки:
з загальноосвітніх предметів і спеціальних. До перших
належать математика і українська мова. До других –
живопис і креслення.
Останнім часом практично обов'язковою вимогою до
архітекторів стає знання комп'ютерних програм, що
дозволяють здійснювати трьохвимірне проектування,
— AUTOCAD і 3D Studio MAX (рідше зустрічаються Arcon
і ARCHICAD). Треба відзначити, що значна частина
студентів, які одержують знання архітектурного
профілю, досить добре знає і звичайні програми, що
дозволяють працювати з двохмірною графікою
(CorelDraw, PhotoShop і ін.).
КАР'ЄРА ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Загальноприйнятий штатний розклад включає позиції
фахівців різних категорій, провідного та головного
фахівців, керівника відділу. Заробітна плата
архітектора приватного бюро найчастіше відрядна. Він
отримує відсоток від суми замовлення, наприклад,
головний архітектор - близько 6%. Рядові працівники оклад + можливі премії. У державних організаціях
зарплати нижчі. Важливі плюси - стабільний оклад та
дотримання трудового кодексу.
Дякую за
увагу!

similar documents