Prezentacja Koncepcji technicznej wdrożenia WiMAX na obszarze 24

Report
Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o.
Agenda:
1. Czym jest WiMAX
2. Analiza ankiet i uczestnictwa w projekcie
3. Koncepcja budowy sieci, szacunkowe koszty
4. Koncepcja zarządzania
5. Harmonogram prac
WiMAX (prawdziwa sieć 4 generacji):
 Bezprzewodowa technologia dostępu do sieci
Internet,
 Pozwala świadczyć usługi w tzw. „ostatniej
mili”
 Konkurencja dla łączy opartych na modemach
kablowych i systemach xDSL
 Architektura oparta o stacje bazowe i
abonenckie
 Istnieje wersja mobilna
Źródło ITPedia
Usługi:
 Dostęp do sieci Internet, VPN
 Multimedia
 Aplikacje e-Government
 Systemu GIS
 Systemy monitoringu i bezpieczeństwa
 Systemy sterowania ruchem
 Aplikacje mobilne
Przyszłość technologii WiMAX:
 Prawdziwa technologia bezprzewodowa 4
generacji, przepływność do 10Mbit/s dla
pojedynczego klienta
 Największa konkurencja dla sieci
komórkowych i standardu LTE (wdrożenia
eksperymentalne)
 Ciągły wzrost abonentów sieci WiMAX na
świecie
 Nadchodzi WiMAX-2, standard 802.16m do
100Mbit/s dla pojedynczego klienta
mobilnego i 1Gbit/s przy dostępie stałym
Przewidywania mobilnych połączeń do 2014r. (źródło
Forbes Custom)




47 z 70 JST odpowiedziało na rozesłane
ankiety – to ponad 67%
Duża świadomość ze strony JST o problemie
dostępu do nowoczesnych technologii i sieci
Precyzyjne określenie usług jakie mogły by
być świadczone w ramach sieci WiMAX
Istnienie dużej liczby projektów skupiających
się wokół systemów teleinformatycznych i ich
zapotrzebowania na szybkie sieci
Sieć WiMAX i jej założenia:
 Budowa 44 stacji bazowych sieci WiMAX
 Stacja umieszczona na budynkach JST, maszt
stalowy do 15m wysokości
 4 sektory antenowe po 90 stopni każdy
 Najwyższe przepustowości sieci – obszar 5km
od stacji – kanał 7MHz do 26Mbit/s na
pojedynczego odbiorcę
 Połączenia między stacjami w postaci radiolinii wariantowo na pasmo licencjonowane
(18GHz) i nielicencjonowane (5,4GHz)
Sprzęt aktywny
Budowa i instalacja
Projektowanie
Rodzaj prac
Nazwa elementu
Cena jedn. Netto
Ilość
Wartość netto
Wartość brutto
projekt konstrukcyjny
10 000,00 zł
44
440 000,00 zł
536 800,00 zł
projekt budowlany z
instalacją elektryczną
6 500,00 zł
44
286 000,00 zł
348 920,00 zł
pozwolenie na budowę
1 500,00 zł
44
66 000,00 zł
80 520,00 zł
przyznanie pasma UKE
1 939,00 zł
53
102 767,00 zł
125 375,74 zł
instalacja
masztu/wsporników
(stal 15m)
szafa teleinformatyczna
19" 42U Outdoor
55 000,00 zł
44
2 420 000,00 zł
2 952 400,00 zł
3 000,00 zł
44
132 000,00 zł
161 040,00 zł
siłownia
telekomunikacyjna (do
3 godzin)
materiały instalacyjne
5 000,00 zł
44
220 000,00 zł
268 400,00 zł
17 000,00 zł
44
748 000,00 zł
912 560,00 zł
robocizna
18 000,00 zł
44
792 000,00 zł
966 240,00 zł
urządzenia aktywne
sieci WiMAX
90 000,00 zł
44
3 960 000,00 zł
4 831 200,00 zł
radiolinie typ I
61 000,00 zł
52
3 172 000,00 zł
3 869 840,00 zł
radiolinie typ II
63 000,00 zł
1
63 000,00 zł
76 860,00 zł
12 401 767,00 zł
15 130 155,74 zł
razem
Sprzęt
aktywny
Budowa i instalacja
Projektowanie
Rodzaj prac
Nazwa elementu
Cena jedn. Netto
Ilość
Wartość netto
Wartość brutto
projekt konstrukcyjny
10 000,00 zł
21
210 000,00 zł
256 200,00 zł
projekt budowlany z
instalacją elektryczną
6 500,00 zł
21
136 500,00 zł
166 530,00 zł
pozwolenie na budowę
1 500,00 zł
21
31 500,00 zł
38 430,00 zł
przyznanie pasma UKE
1 939,00 zł
27
52 353,00 zł
63 870,66 zł
instalacja
masztu/wsporników
(stal 15m)
szafa teleinformatyczna
19" 42U Outdoor
55 000,00 zł
21
1 155 000,00 zł
1 409 100,00 zł
3 000,00 zł
21
63 000,00 zł
76 860,00 zł
siłownia
telekomunikacyjna (do
3 godzin)
materiały instalacyjne
5 000,00 zł
21
105 000,00 zł
128 100,00 zł
17 000,00 zł
21
357 000,00 zł
435 540,00 zł
robocizna
18 000,00 zł
21
378 000,00 zł
461 160,00 zł
urządzenia aktywne
sieci WiMAX
90 000,00 zł
21
1 890 000,00 zł
2 305 800,00 zł
radiolinie typ I
61 000,00 zł
27
1 647 000,00 zł
2 009 340,00 zł
6 025 353,00 zł
7 350 930,66 zł
razem
Model „sieci komunalnej” jako rekomendowany
dla niniejszego projektu:
 Świadczenie usług w obszarze administracji
publicznej
 Świadczenie dostępu dla osób prywatnych w
obszarach objętych wykluczeniem cyfrowym
w formie „Internetu socjalnego”
Dofinansowanie:
Nazwa programu operacyjnego
Numer i nazwa priorytetu
Nazwa Funduszu finansującego
priorytet
Instytucja Zarządzająca PO /
RPO
Numer i nazwa działania
Cel i uzasadnienie działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2007-2013
II. Społeczeństwo Informacyjne
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Zarząd Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Celem działania jest zapewnienie powszechnego,
szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu.
Uzasadnieniem podjętych działań jest przede wszystkim
niezadowalający stan infrastruktury teleinformatycznej w regionie, w
tym sieci przewodowych, światłowodowych i radiowych oraz urządzeń
dostępowych, w tym także publicznych punktów dostępu do
Internetu. W ubogi stan infrastruktury wpisuje się również
niewystarczająca ilość „centrów zarządzania sieciami”, co również
stanowi podstawę do podjęcia działań w tym zakresie. Innym
czynnikiem uzasadniającym realizację działania 2.1. jest wysoki
poziom wykluczenia cyfrowego wśród ludności województwa
śląskiego.
Zakres
czynności
lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
Przygotowanie
dokumentacji
studialnej
Uzyskanie
dofinansowania,
przygotowanie
przetargów
Rozstrzygnięcie
przetargów,
wybór inżyniera
projektu
Przygotowanie
projektów budowy
węzłów/stacji
bazowych
Wystąpienie do
UKE o przydział
częstotliwości
Przygotowanie
wniosków i
zgłoszeń budowy
stacji
Zamówienia
sprzętu, instalacja
i uruchomienie
stacji
Uruchomienie
projektu,
promocja
Rok 1
I
Rok 2
II
III
X
X
IV
I
II
III
X
X
IV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Bartłomiej Niedziela
Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o.

similar documents