Prodej 10% dříví na pni

Report
Prodej 10% dříví na pni
Dřevěná kniha – 10% dříví na pni; princip
Prodej dříví na pni – příležitost pro malé regionální firmy a živnostníky
•
Lesy ČR připravují od roku 2012 prodej 10% dříví formou obchodní soutěže
metodou tzv. na pni („nastojato“)
•
Touto formou bude prodáváno až cca 750 tis. m3 dříví
•
Tyto porosty nejsou součástí veřejné zakázky – tendru 2012+
•
Lesy ČR vyznačí, změří a přesně spočítají stromy určené k prodeji dříví na pni
•
Předmětem prodeje je garantovaný počet kmenů s udáním přesně změřeného
objemu dříví na stojato - pro účel smlouvy je závazný počet kmenů
1
Dřevěná kniha – 10% dříví na pni; příprava
•
Na všech LS bylo vyčleněno cca 10 % těžebních možností roku 2012 pro prodej
dříví na pni
•
Lesy ČR připravily smluvní dokumentaci k prodejům dříví na pni
•
Lesy ČR připravují formou veřejných zakázek nákup nejmodernějších měřících
pomůcek:
• elektronické výškoměry
• elektronické průměrky včetně technické podpory
•
Na přímo řízených lesních závodech bylo v rámci pilotního projektu vyčleněno
zkušebně 10 prodejních bloků (3.500 m3), které budou v září 2011 nabídnuty
do prodeje na pni formou aukcí ve stávajícím elektronickém prostředí - Elektronické
aukce dříví na portálu LČR www.lesycr.cz (EAD)
•
Poznatky z pilotního projektu budou zapracovány do připravovaných materiálů a
postupů.
2
Dřevěná kniha – 10% dříví na pni; zajištění
•
Plošná propagace prodeje dříví na pni
•
Lesy ČR využijí formu internetových aukcí dříví
•
Vítěz aukce uzavře smlouvu s Lesy ČR a v dohodnutém termínu stromy
vytěží, přiblíží, odveze a provede povýrobní úpravy pracoviště
•
Úklid klestu (není-li možný jeho prodej) a zalesnění zadávají Lesy ČR
projektem v rámci tzv. komplexní lesnické zakázky – tendru 2012+
3

similar documents