Podróż na Marsa

Report
Podróż na
Marsa
Opiekun: Rafał Jakubowski
Wykonały: Magdalena Kaja oraz
Nicola Lisiak
Spis treści
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mars- Czerwona Planeta
Wygląd Marsa
Wyprawy badawcze
Problemy związane z lotem na Marsa
Plany NASA związane z Czerwoną
Planetą
Kto poleci na Marsa?
Korzyści związane z lotem na Marsa
Ciekawostka
Linki
Mars- Czerwona Planeta
Mars – czwarta według oddalenia
od Słońca planeta Układu
Słonecznego. Nazwa planety
pochodzi od imienia rzymskiego
boga wojny –Marsa. Na niebie
wyróżnia się wyraźnie rdzawym
zabarwieniem i dlatego często
nazywa się go Czerwoną Planetą.
Wygląd Marsa
Obserwowany gołym okiem z Ziemi Mars
ma wyraźnie żółty, pomarańczowy lub
czerwony kolor. W najdalszym od Ziemi
położeniu, planeta znajduje się ponad siedem
razy dalej od niej, niż w najbliższym. W
warunkach najmniej korzystnych dla
obserwacji, potrafi ginąć w blasku Słońca
przez miesiące. W najbardziej korzystnych
warunkach, zdarzających się co 15 lub 17 lat,
Mars pokazuje bogactwo szczegółów
powierzchni w teleskopach. Szczególnie
zauważalne, nawet przy małym powiększeniu,
są lodowe czapy polarne.
Wyprawy badawcze
Wiele statków kosmicznych, włączając w
to orbitery, lądowniki i łaziki, zostało
wysłanych w kierunku Marsa przez Związek
Radziecki, USA, Europę, oraz Japonię aby
badać powierzchnię planety, jej klimat oraz
strukturę geologiczną. Około 2/3 wszystkich
misji na Marsa nie zostało zakończonych
powodzeniem.
Problemy związane z lotem na
Marsa
Z powodu dużej odległości między Ziemią
a Marsem, misja taka będzie bardziej
ryzykowna i kosztowna od odbywających się
pod koniec lat 60. misji na Księżyc.
Konieczne jest przygotowanie zapasów i
paliwa na 2-3-letnią misję. Inne problemy
to szkodliwe dla człowieka promieniowanie
słoneczne i niekorzystne efekty
długotrwałego przebywania załogi w
odosobnieniu.
Następnym problemem byłoby utrzymywanie
stałej temperatury, odprowadzanie
nieczystości oraz wytwarzanie zdatnego do
oddychania powietrza.
Plany NASA związane z
Czerwoną Planetą
Problemem do rozwiązania
pozostaje zapewnienie członkom
wyprawy odpowiednich warunków.
Eksperci planują, że statek
kosmiczny będzie zasilany przez
reaktory jądrowe, a na jego
pokładzie będzie można uprawiać
warzywa i owoce.
Największą niewiadomą jest koszt
misji. Szacunki dochodzą nawet do
450 miliardów dolarów.
Kto poleci na Marsa?
Możliwe, że pierwsza załoga będzie się
składać z czterech do sześciu osób. Ważnym
będzie to, aby wysyłać wyćwiczonych ludzi,
którzy podołają zadaniom i będą mieli
zdolność przeciwstawić sie niesprzyjającym i
nieplanowanym zdarzeniom. Podstawowa załoga
mogłaby składać sie z dwóch inżynierów,
pilota i doktora. Inżynierowie odpowiadaliby
za poprawność pracy systemów statku oraz za
naprawy. Mieliby również za zadanie
konstrukcje projektów i wytwarzanie
materiałów.
Najlepszymi kandydatami będą osoby z
wykształceniem oraz praktyką (np. piloci
myśliwców), lecz będą na tyle młodzi aby
wytrzymać fizyczne obciążenia lotu oraz będą
fizycznie i psychicznie odporni. Dlatego też,
pierwsze załogi składać sie będą z młodych
mężczyzn od dwudziestu do trzydziestu lat.
Kobiety oczywiście prawdopodobnie dołączą
później. Ponadto, jeśli ktoś chciałby zapłacić za
przelot na Marsa z przyjemnością pomieścimy
go/ją. Wynosić to będzie zaledwie 10
miliardów $.
Korzyści związane z lotem na
Marsa
• Eksploracja Wszechświata
(zbadanie i zdobycie nowych
informacji o Marsie i kosmosie)
• postęp naukowy
• Zapewnienie przetrwania ludzkości
Linki
•
•
•
•
•
www.wikipedia.pl
www.wp.pl
www.fizyka.osw.pl
www.beamartian.jpl.nasa.gov
www.interzonga.com

similar documents