Tehnika in metodika kajaka na mirnih vodah

Report
Usposabljanje za naziv: Učitelj kajaka in kanuja na mirnih vodah 2
Avtor: Jernej Župančič Regent
Petek, 18.5.
KK Ljubljana
16.00-18.15 in 18.45-21.00
6 ur
Tehnikaprincipi
9.00-11.15 in 11.30-13.00
5 ur
Tehnikaprincipi
KK Ljubljana
15.00-17.15
3 ure
Tehnikapoučevanje
Petek, 1.6.
KK Ljubljana
16.00 – 18.15 in 18.45-21.00
6 ur
Tehnikaizboljševanje
Sobota, 2.6
KK Ljubljana
9.00-11.15 in 11.30-13.00
5 ur
Tehnikaizboljševanje
Nedelja, 3.6. KK Ljubljana
9.00-12.00 in 13.00-14.30
7 ur
Tehnikanastop
Sobota,19.5. KK Ljubljana
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
2
1.del: Principi tehnike veslanja v kajaku na MV
2. Metodika poučevanja tehnike v kajaku na MV
3. Tehnični napredek vadečih
4. Nastop pred vrsto in diskusija
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
3
Principi tehnike veslanja v kajaku na
mirnih vodah
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
4
“Tehnika zaveslaja je na biomehaniki osnovan
teoretični model najbolj učinkovitega
zaveslaja.’’
Tehnika nastane na podlagi znanstvenega argumentiranja smernic, ki jih
postavljajo vrhunski tekmovalci.
V praksi pri športniku iščemo najučinkovitejši stil.
“Stil veslanja je osebna interpretacija osnovnega
tehničnega modela.”
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
5
•
Specifika cikličnih vodnih športov
•
Obstajajo različne šole tehnike - z različnimi
pristopi
•
Vsi pristopi bi morali imeti isto izhodišče –
biomehansko učinkovitost
•
Tehnični model je osnova in izhodišče
vsakega razmišljanja o treningu
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
6
Zunanji dejavniki vplivajo na tehniko in stil:
•
•
•
•
•
vremenski pogoji (veter, valovi, temperatura vode in zraka itd.)
tekmovalna razdalja
oprema
disciplina (K1, K2, K4)
idr.
Notranji dejavniki vplivajo na stil:
•
•
•
•
•
•
motorične sposobnosti
antropometrične značilnosti
treniranost
tehnično znanje in izkušene
osebnostne lastnosti
idr.
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
7






Dolžina (vbod-izvlek in dolžina faze ko je lopata navpično v vodi)
Pot (koristna pot lopate v vodi)
Moč (največja, povprečna)
Frekvenca (pri idealnem razmerju faz)
Impulz sile (pravokoten)
Delo (površina pod krivuljo sile v času)
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
8
Premik čolna na zaveslaj (PZ)
• pot ki jo čoln opravi z vsakim zaveslajem
• odvisen od vsaj treh dejavnikov:
• Dolžine zavesljaja (antropometrija, tehnika, ravnotežje)
• Moči zavesljaja (vzdržljivost v moči, maksimalna moč, tehnika)
• Tehnike (koordinacija, občutek za vodo, druge motorične sposobnosti –
moč, hitrost, ravnotežje, gibljivost)
• tisti dejavnik, ki najbolj loči tekmovalce po kvaliteti (najboljši imajo navadno nižjo
frekvenco od dobrih)
• izhodišče za razmišljanja o tehniki, treningu, conah intenzivnosti
• ‘’koliko se z vsakim zavesljajem čoln premakne in kako hitro se čoln premika!!!!’’
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
9
Frekvenca zaveslajev(FZ)
•
število zavesljajev na minuto (→tabela intenzivnosti)
•
je zgoraj omejena (→ torej je ne moremo neskončno dvigovati → max FZ pri max H)
•
pri nižjih frekvencah:
•
•
se pojavlja manj tehničnih napak in šumov (večja kontrola gibanja, pravilnejši impulz sile)
•
se kajakaš bolj naslanja na aerobne energijske sisteme
•
sila zaveslaja je večja
•
delež faze prenosa v posameznem ciklu je manjši (manjši pojemek)
pri visokih frekvencah:
•
težje obvladujemo tehniko (koordinacija)
•
se faze kontrakcije in relaksacije mišic zlijejo (pretok krvi)
•
pri večji hitrosti giba se zmanjša maksimalna moč giba
•
pogojuje dihanje (vsiljeno dihanje)
•
se kajakaš bolj naslanja na anaerobne energijske sisteme
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
10
Hitrost veslanja = PZ x FZ
PZ
 Lahko izboljšamo na več načinov
 Lahko dolgoročno razvijamo
 Učinkovitejši način doseganja hitrosti
FZ
 Na maxFZ lahko le deloma vplivamo
 Naslanjanje na FZ pomeni naslanjanje na energijske sisteme
– smo omejeni
 Naslanjanje na FZ je energijsko bolj potratno
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
11
Mehanika → dinamika in kinematika
Kinematika preučuje gibanje teles, ne da bi se zanimala za
vzrok gibanja. Dinamika obravnava gibanje teles pod
vplivom sil ali navorov.
•
Trenerji in športniki se posvečajo predvsem
kinematiki zaveslaja (linijam) in zanemarjajo
odločilen pomen dinamike zaveslaja (sile).
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
12

Največjo silo proizvedejo noge in boki, ti pa rotirajo medenični obroč
(trup in ramenski obroč se premikata/rotirata toliko kot medenični
obroč saj delujejo kot ena 'zamrznjena' celota)

Faza vboda s sidranjem in faza izvleka morata biti čim hitrejši; faza
potega pa naj ima v enem ciklu zavesljaja največji časovni delež

Impulz sile v času naj bo čim bolj ''kvadraten'' , oz. naj čim večja sila
traja čim dlje. To je naj ekonomičnejši način ustvarjanja propulzije

Izogibamo se odrezavih, sunkovitih gibov in vseh gibov ki direktno ne
pripomorejo k propulziji

Med fazo potega iščemo tako kotno hitrost vesla v bočni ravnini, ki bo
omogočala čim daljše delovanje vesla v navpičnem položaju
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
13
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
14
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
15
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
16
FORTRIEB (nem., potisk)





Nemška šola
Talenti
Ekonomično oz. efektivno (manj energije, miren čoln, manj potrebe po
moči)
Upošteva specifiko vode
Potrebna je dovolj dobra koordinacija in občutek za vodo
SWING




Rusi
Manj ekonomično oz. efektivno
Ogromne zahteve po moči
Rešitev za športnike, ki so koordinacijsko manj nadarjeni a zelo fizično
zmogljivi
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
17





Sposobnost ritmičnega izvajanja gibov
(spada k koordinaciji)
Sposobnost spreminjanja, prilagajanja,
ohranjanja ritma
Sposobnost ohranjanja ritma med
maksimalno obremenitvijo (→taktika)
Naravni ritem A1
Ritem dihanja je do nekega napora usklajen s
FZ, nato avtonomen
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
18
Kaj opazujemo:

Linije (pot zapestja, komolca, sukanje trupa itd.)

Položaji (nog, trupa, začetni položaji faz itd.)

Koti (sklepov, vesla)

Hitrosti (različne hitrosti potovanja različnih delov telesa)

Kotne hitrosti (lopate)
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
19

Vbod

Poteg

Izvlek

Prenos
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
20

Šele ko je predhodna faza zavesljaja končana
se lahko začne naslednja!!!

Neupoštevanje tega principa je razlog za
večino napak pri kinematiki (in dinamiki)
zaveslaja
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
21











Idealno pod kotom 45° stik lopate z vodo
60-70 ° ko je lopata popolnoma v vodi - sidranje
Konec vboda pomeni sidranje (tj.: cela lopata v vodi,
pritisk že na lopati, čutimo poln odpor vode, telo še
‘naproženo’, stopalo bo začelo pritiskati od tu dalje)
Čim dlje spredaj (→ravnotežje, moč)
Čim manjša vertikalna sila pri vbodu (→vertikalno
premikanje čolna-dviguje kljun)
Spodnja roka skoraj popolnoma iztegnjena
Zgornja roka pokrčena v komolcu, dve pesti od glave
Telo naproženo/zasukano naprej
Noga pripravljena na pritisk s stopalom
Šele ko je vbod končan se začne poteg (nič prej!)
Čim hitrejši – čim prej sidranje (sposobnosti!?)
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
22










Čim daljši, vendar ne dlje kot do bokov (pri bokih se začne izvlek)
Če je vbod daleč spredaj bo lahko pot potega dolga
Daljši kot je poteg, več dela lahko opravimo med to fazo
Sila potega: v smeri premikanja čolna
Smer potega: rahlo stran od čolna, v ravni liniji (oblika 'wing' lopate)
Idealen položaj vesla: veslo mora čim dlje delovati v navpičnem položaju
(bočna ravnina)
Sila za poteg nastane v nogah, bokih, rotaciji medenice in ramenih; preko
rok se prenaša na veslo
Zgornja roka je pasivna med potegom, a nadzira 'višino' in naklone vesla,
predvsem pa kotno hitrost vesla (levi poteg!?)
Kvadrat – levi bok/leva rama/desna rama/desni bok - je fiksen rotacija
prihaja iz kolkov in medenice (ne iz trupa ali ramenskega obroča)
Ko se kolki in boki poravnajo/boki odsukajo se začne izvlek (ni rotacije
nazaj)
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
23




Začne se ob koncu potega, pri boku
Ne sme zahtevati moči (→vertikalno gibanje
čolna-potapljanje)
Ne sme dvigovati veliko vode
Čim hitrejši
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
24
Zgornja roka vodi gibanje spodnje lopate (njen
naklon v bočni in čelni ravnini ter njeno kotno
hitrost)
 Potuje naprej in 'zaostaja' za spodnjo roko
 Pot zapestja zgornje roke se zaključi v višini oči,
nad nasprotnim robom čolna
 Ko se pot zgornje roke zaključi, se začne priprava
na vbod, tu zgornja roka potuje k vodi po
najkrajši poti
 Med prenosom vesla na drugo stran ne smemo
izgubiti rotacije in amplitude dosega roke
 Čim krajši časovni delež cikla

Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
25





Vse faze zavesljaja se dogajajo pred telesom
Točka sredine vesla je v konstantni
oddaljenosti od telesa
Točka sredine vesla je v konstantni
oddaljenosti od vode (višina)
Skušamo izkoristit čim večji prostor, oziroma
uporabljati čim večje amplitude
→ravnotežje, moč, moč trupa, gibljivost,
koordinacija
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
26
Motorične sposobnosti

Ravnotežje

Koordinacija (občutek za vodo)

Moč

Hitrost

Gibljivost
Vložek

Športnika

Trenerja
Psihologija

Motivacija

Fokus

Inteligenca
Starost

Biološka

Športna
Antropometrične lastnosti
Razmere za trening

Naravno okolje

Socialno okolje

Ekonomske razmere

Materiali

Sposobnosti trenerja
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
27
ZAVESLAJ:






'PREMIK' – pot ki jo čoln opravi med enim zavesljajem
'PELJATI ČOLN' – voditi čoln mimo vesla (in ne vesla skozi vodo k
čolnu) s pomočjo kontrole gibanja v bokih
'UMIRITI ČOLN' – med samim veslanjem zmanjšati neželene oscilacije
čolna
'SIDRANJE' - iskanje čim večjega (optimalnega) oprijema lopate v
vodi
'SIDRANJE TAKOJ' – čim hitrejše sidranje lopate v vodi, torej čim
manjši premik lopate skozi vodo proti veslaču-in s tem čim manjša
izguba dolžine potega oz. boljše sidranje (nem. Schlupf-zdrs )
'KRASTI ZAVESLJAJ' – izvajati krajši zavesljaj kot ga amplituda rotacije
in poti zgornje roke dovoljuje. Nastane zaradi začetka faze potega pred
fazo vboda. Del dolžine zavesljaja izgubimo ker zamahnemo nazaj, ko
lopata še ni v vodi. (nem. Luftschlag)
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
28






'ZGORNJA ROKA PREHITEVA' – prehitro potovanje zgornje roke naprej
v odnosu na spodnjo roko, oz. kotna hitrost vesla v bočni ravnin je
prevelika. Povzroči: da se dolžina potega skrajša (ker nastane kot vboda
večji od 45°), trajanje faze potega ko je veslo v optimalnem/navpičnem
položaju se zelo skrajša.
'DRŽA' – napačna drža, po navadi premalo vzravnana (v križnem ali
prsnem predelu hrbtenice) ali preveč nagnjena naprej
'ROTACIJA' – premajhno izkoriščanje rotacije bokov
‘ODMIKATI SE OD VESA’ – bočni odmik trupa med potegom od vesla
stran
'VIŠINA' – zgornja roka ne potuje v vodoravni smeri oz. višini oči
'ZASESTI PROSTOR/AMPLITUDE' - ne popolno izkoriščanje amplitud
gibov (pravilna drža, dolžina zavesljaja ali rotacija)
CONE
 9 con
 PZ, FZ
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
29






Drsenje in premik čolna
Izvor sil (noge, boki, trup)
Dinamika zavesljaja (impulz sile, kotne
hitrosti, čas vesla v vodi, ritem)
Drža
Linije
Nepotrebni gibi
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
30
Drsenje

Oscilacije čolna
▪ Simetrično/nesimetrično
▪ Na boke
▪ Krma-kljun


Kljun v stran
Vertikalno gibanje čolna
Premik čolna

Premajhen premik (razmerje frekvenca/hitrost čolna)
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
31
Izvor sil (noge, boki, trup)

Sunkovito delo nog

Timing dela nog in ostalih delov telesa

Odmik od vesla

‘Popuščanje’ v trupu

Glavnina sile ne nastane v nogah in bokih
 ‘Slalom tehnika’
 ‘Spust tehnika’
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
32
Dinamika zaveslaja

impulz sile (različne nepravilne oblike)

kotna hitrost vesla

čas vesla v vodi

ritem
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
33
Drža

Preveč naprej/nazaj

Napeta/dvignjena ramena

“Sesedena” drža – križni del hrbtenice

“Puklasta” drža – ledveni del hrbtenice
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
34
Linije

Pot zgornje roke ni v višini oči

Pot zgornje roke prezgodaj prečka sredino čolna

Pot vesla je preblizu čolna

Dolžina zaveslaja je prekratka

Komolec potuje previsoko

Pest zgornje roke potuje naprej predaleč od glave

Izvlek vodi komolec

Nesimetrije med levo in desno stranjo
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
35
Nepotrebni gibi

Nesimetrije

Upogib zapestja

Nihanje v trupu

Premikanje glave

Nesproščeno dihanje
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
36
Metodika poučevanja tehnike v
kajaku na mirnih vodah
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
37

9 con, vsaka določena na 5 načinov+tehnika

Začetnik postopoma obvladuje eno za drugo

V vsaki sezoni tudi vrhunski tekmovalec postopoma skozi sezono
obvladuje (dosega) vedno višje frekvence/cone

Povezanost med intenzivnostjo in nivojem tehnične izvedbe

Povezanost med kondicijsko pripravo in nivojem tehnične izvedbe

A1 – utrjevanje tehnike

H – ohranjanje sposobnosti hitre lokomocije skozi celo sezono
(120→140)
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
38
Cona treninga
Namen
Orientacijske vrednosti FZ*
FS
Hitrost ( % TT)
Laktat
...
110-130
...
/
8-18km
140-160
75-85%
2-4
500m - 2000m
170-180
85 - 95%
4-7
250m - 1000m
(na
tekmovalni distanci, ali distanci
krajši od tekmovalne)
>180
95-100%
7 - 10
...
>100%
7 - 12
50m - 100m
...
>112%
/
500m/1000m
...
100%
10 - 18
250 -1000m
170-180
Hitrost odvisna od PZ
50m - 100m
...
Hitrost odvisna od PZ
Kompenzacija
A0
moški
56-60
ženske
56-60
moški
62-68
ženske
62-68
moški
75-85
ženske
72-85
moški
86-100
ženske
86-96
Aktivna regeneracija
Pod ali na aerobnem pragu
Aerobno 0
Iskanje občutkov
Ogrevanje/ohlajanje (?)
(nem. KB)
Razvoj&vzdrževanje aerobne kapacitete - 1 (osnovna vzdržljivost)
A1
Aerobno 1
Trajanje
Med aerobnim in anaerobnim
pragom
Utrjevanje tehnike
(nem. GA1)
Razvoj&vzdrževanje aerobne moči (hitrost na anaerobnem pragu, VO2max)
A2
Aerobno 2
Med anaerobnim pragom in
VO2max
Optimiranje FZ-PZ
(nem. GA2)
Razvoj&vzdrževanje anaerobne vzdržljivosti (VO2max)
A3
Aerobno 3
Na ali preko VO2max
Optimiranje FZ-PZ
(nem. GA3)
Razvoj&vzdrževanje hitrostne vzdržljivosti (laktatna kapaciteta in laktatna moč)
HV
1000m M
120-140
200m M
130-160 (?)
500m Ž
110-140
200m Ž
120-150
Hitrejše od TT in blizu H
Hitrostna vzdržljivost
Optimiranje FZ-PZ
(nem. SA)
Razvoj in vzdrževanje maksimalne hitrosti (anaerobna alaktatna moč)
H
1000m M
200m M
Maksimalna hitrost
Hitrost
Optimiranje FZ-PZ
500m Ž
Maximalna FZ pri kateri še obvladamo
tehniko in omogoča optimalen PZ
200m Ž
(nem. S)
TT
Tekmovalni Tempo
Tekmovalna hitrost na določeni
razdalji
Trening tekmovalnega tempa
1000m M
100-110
Optimiranje FZ-PZ
200m M
140-165
500m Ž
110-120
200m Ž
130-150
1000m M
75-85
(nem. WA)
Razvoj specialne vzdržljivosti v moči - z zavoro (ali dodatno obtežitvijo čolna)
MVCvzd
200m M
(?)
500m Ž
72-85
Specialna vzdržljivost v moči
Moč V Čolnu - vzdržlivost
(nem. SKA)
Razvoj specialne maksimalne/hitre moči zavesljaja - z zavoro
MVCmax
200m Ž
(?)
1000m M
120-140
200m M
120-150
500m Ž
110-130
200m Ž
115-135
Specialna max/hitra moč v čolnu
Moč V Čolnu - maks. moč
100m - 350m
Optimiranje FZ-PZ
(nem. SKM)
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
/
39
Pomembno→manj pomembno
1. Drsenje in premik čolna
2. Izvor sil (noge, boki, trup) in dinamika
zaveslaja (impulz sile, kotne hitrosti, čas
vesla v vodi, ritem)
3. Drža
4. Linije
5. Nepotrebni gibi
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
40
1. Napotki na suhem
2. Imitacija na suhem
3. Vstop v čoln
4. Veslanje v stabilnih čolnih
5. Veslanje v šolskih čolnih
6. Veslanje v tekmovalnih čolnih
7. Nestrukturiran trening
8. Strukturiran trening
9. Periodizacija
10.(?) Blok Periodizacija
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
41
V osnovno tehniko spada:







Občutki za drsenje čolna
Pravilna drža
Delo nog
Sproščeni gibi in ravnotežje v izbranem čolnu
Izrabljanje dolžine zaveslaja
Izkoriščanje rotacije
Grobe linije
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
42
V napredno tehniko štejemo še:
Dober PZ (dobro razmerje FZ/PZ)
Pravilne linije
Izkoriščanje moči in rotacije bokov ter kolkov
 Impulz sile
 Nizko kotno hitrost lopate
 Dolg čas vesla v vodi
 Ritem
 Ozaveščanje nepotrebnih gibov



Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
43

Kakovost izvedbe je cilj treninga tehnike (in
treninga nasploh) – učinkovitosti ne moremo
ocenjevati zgolj skozi hitrost čolna.

Vedno poudarjamo doseganje hitrosti s pomočjo
dobre tehnike – in ne sile, FZ, ‘swinga’…
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
44
Vedno moramo upoštevati:

Zunanje pogoje

Športno starost in izkušnje

Obdobje treninga

Formo

Nivo utrujenosti

Realne sposobnosti posameznika
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
45






Od lažjega k težjemu
Od enostavnega k kompleksnejšemu
Od poznanega k neznanemu
Od počasne izvedbe k hitrejši
Od kvantitete k kvaliteti
Olajšani pogoji→normalni pogoji→oteženi
pogoji
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
46

Vedno odpravljamo osnovne napake pred
manj pomembnimi

Vzroke pred posledicami

Tehnične napake pred stilskimi

NB: Drsenje→premik čolna→izvor→
dinamika →drža →linije→nepotrebni gibi
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
47
Dolgoročni tehnični napredek vadečih
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
48
Poznamo:

Koordinacijsko nadarjene



Hitrost osvajanja tehnike
Hitrost odpravljanja napak
Občutek za vodo
▪
▪

Drsenje
Oprijem vode (pritisk na lopato, grip)
Ritem

Antropometrično primerni (ugibanje?)

Fizično nadarjene





Moč
Hitrost
Vzdržljivost
Itd.
Psihološki profil




Samozavest
Motivacija
Inteligenca
Itd.
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
49

Okvirji con treninga (FZ, FS, hitrost, LA)

Tehnična priprava pred fizično (posebej pri
mladih)

Filozofija “Fortrieba” – potiska čolna s čim
bolj optimalnim impulzom sile

Kvaliteta izvedbe
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
50
“…samo preko feedbacka lahko ocenjujemo učinkovitost
lastnega gibanja”

Notranji feedback- proprioceptivni in kinestetični
 Občutki iz mišic, sklepov, ravnotežnih organov
 Dragocen (nekateri ga nimajo razvitega)

Zunanji (verbalno, vizualno..)
 Povratni podatek o rezultatu (čas ipd.)
 Povratni podatek o izvedbi (tehnika, ritem, sproščenost,
kontrola gibanja…)
 Odvisen od trenerja - sposobnosti
 Odvisen tudi od dostopne tehnologije
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
51

VSAKODNEVNI FEEDBACK – trener in tehnologija






POGOSTO





FS
FZ
Hitrost čolna
Časi na razdaljah
Komentar (tehnične) izvedbe
Vrednost laktata
Posebne meritve (krvni testi, posredni testi…)
Primerjave (predhodni dosežki, sotekmovalci…)
Maximalen napor
VIDEO



1x tedensko
Pri mladih obvezna skupna analiza
Na tekmi vedno
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
52


Posebnosti
Skupne točke
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Vbod
Delo nog
Rotacija
Dolžina zaveslaja
PZ
Nižja potovalna FZ (1000m)
Ritem
Mehkoba gibov/sproščenost
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
53
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
54
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
55
Nastop pred vrsto
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
56
‘’Komunikacija je proces izmenjave podatkov in informacij za medsebojno
sporazumevanje.”



Besede, ton glasu, telesna mimika
Trener opazi napako/priložnost→razume+reagira →jasno in razumljivo
pove →športnik razume →pokae da razume →poskuša izvesti →ponoven
komentar obeh!
Navodila:







Jasna
Razumljiva
Glasna (voda)
Jedrnata
Ne preveč informacij
Pravi trenutek
Konsistentna
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
57
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
58
Avtor: Jernej Župančič Regent V2.0
59

similar documents