DELO NA DALJAVO

Report
Avtor: Gašper Zajc
Mentor: Mirko Pešec
Šola: 2. gimnazija Maribor
1
POTEK DELA
Moj potek reševanja informacijskega problema je
potekal takole:
 Uredil sem spletno stran
 Zbiral sem podatke o nalogi
 Izbral sem najprimernejši program za oddaljeno
pomoč oz. delo na daljavo
 Napisal sem scenarij za plan reševanja informacijskega
problema
 Posnel sem video vodič in video prispevek
2
CILJI
Pred pričetkom reševanja problema, sem si zadal nekaj
ciljev, da bo reševanje teklo čim bolj tekoče. Moji cilji
so sledeči:
 razširiti svoje znanje na področju dela na daljavo
 uporaba različnih programov, (spoznati
različne programe za delo na daljavo)
 izdelava predstavitve z PowerPointom
 delo s podatki (iskanje, pridobivanje vrednotenje in
uporaba podatkov, organizacija in vzdrževanje
dokumentacije, predstavitve znanja, uporaba
informacijske tehnologije);
3
DELO NA DALJAVO
V današnjem času je tehnologija tako razširjena, da ni
več problem kupiti računalnik in dobiti povezavo do
interneta.
Ena iz med možnosti, ki nam jih ponuja internet, je
tudi delo na daljavo.
4
Prednosti dela na daljavo
Delo na daljavo se od navadnega opravljanja dela
razlikuje po veliko prednostih.
Prednosti dela na daljavo:
 možnost dela za več delodajalcev istočasno,
 nižji stroški prevoza, prevoznih sredstev in porabe časa za prevoz.
 Sodelovanje, konference,…
 Večja fleksibilnost delovnega časa
 Oddaljena pomoč
5
Slabosti dela na daljavo
Vendar pa ima ,tako kot vsako drugo delo, tudi delo na
daljavo svoje slabosti.
Slabosti dela na daljavo:
 velika cena nekaterih programov
 varnost
6
Programi za delo na daljavo
Programi, ki omogočajo delo na daljavo so:
 TeamViewer
 LogMeIn
 RealVnc
 ISLonlina
 Italk
7
TeamViewer
Kot najuporabnejši program, ki omogoča delo na daljavo
sem izbral TeamViewer.
Zanj sem se odločil ker:
 Je na voljo tudi v brezplačni obliki
 Omogoča prenos datotek in zvoka
 Omogoča nastavitve kakovosti in velikost prenesene slike
 Omogoča oddaljeno pomoč
 Je preprost za uporabo
 Se zelo dobro znajde za požarnimi zidovi
8
O programu
TeamViewer nam je na voljo v dveh različnih verzijah.
In sicer v:
 brezplačni, če ga imamo za osebno uporabo,
 plačljivi, če ga nameravamo uporabljati javno,
(Plačljive oblike nas stanejo nekje med 500 in 2000 €)
Za njegovo uporabo potrebujemo le dva podatka:
 ID oddaljenega računalnika
 Geslo oddaljenega računalnika
9
Viri in literatura
 slika 1: world connection, dostopno na URL naslovu:
http://www.google.si/imgres?imgurl=http://kkw.planiglobe.com/wpcontent/uploads/2008/05/world_connection_in_blue-300x247.jpg&imgrefurl
Citirano [21.3.2011, 17:20]
 slika 2: slabosti dela na daljavo, dostopno na URL naslovu:
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://
Citirano [21.3.2011, 17:24]
 Slika 3: delo na daljavo,dostopno naURL naslovu:
http://www.google.si/imgres?imgurl=http://blog.lib.umn.ed
u/tel/blog/global%2520with%2520many%2520computers
%2520connected.jpg&imgrefurl
Citirano [12.3.32011, 17:48]
10
 Slika 4: TeamViewer, dostopno na URL naslovu:
http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.netpos.si/media/50052
/teamviewer_big%2520copy1.png&imgrefurl
Citirano [21.3.2011, 17:36]
 literatura: dostopno na URL naslovu:
http://www.mojmikro.si/pod_lupo/programska_oprema/isl_online
Citirano [21.3.2011, 17:40]
 Literatura : delo na daljavo, dostopno na URL naslovu:
http://www.e-delo.net/
Citirano [21.3.2011, 17:42]
11

similar documents