Ako as gény menia na organizmy?

Report
Arabidopsis
Čo je to organizmus?
Caenorhabditis
človek
myš
octomilka
kvasinky
E. coli
Jedno máme všetci spoločné:
prijímame živiny, aby sme ich premenili na seba samých,
pričom využívame informáciu uloženú v DNA ako
akýsi návod no to, ako to urobiť.
Ako sa gény menia na
organizmy?
Čo je to DNA a čo je to DNA kód
deoxyribonukleotidy:
A
T
C
G
adenín
timín
cytozín
guanín
Čo je dôležité si uvedomiť!
Keďže DNA slúži len ako akýsi návod na to, ako „postaviť“ organizmus, musí
existovať niečo, čo tento návod číta a realizuje.
Zloženie bunky:
Voda
Tuky
Cukry
Nukleové kyseliny
Rôzne anorganické
a organické zlúčeniny
a hlavne
Bielkoviny (čiže proteíny)
Čo sú to proteíny?
Štruktúrne proteíny
(napr. tubulin a aktin)
Proteíny sú polymerické zlúčeniny
zložené z aminokyselín. Poradie
aminokyselín určuje štruktúru,
vlastnosti a funkciu proteínov.
Prirovnanie k mestu
Gény-regulujúce
proteíny
Receptorové proteíny
(napr. rodopsin)
Enzýmy (napr. tripsín)
Transportné proteíny
(napr. hemoglobín)
Signálne proteíny
(napr. insulin)
Ako sa tvoria proteíny?
Proteíny bunka vytvára na základe DNA informácie pomocou už
existujúcich proteínov a ribonukleových kyselín (RNA) v procese,
ktorému sa hovorí génová expresia.
ACGTGACTGGCCT
I I I I I I I I I I I I I
TGCACTGACCGGA
?
Úsek DNA nesúci informáciu pre vznik jedného proteínu sa nazýva gén.
Gény však nekódujú len proteíny!
Základný princíp expresie génov
DNA
ACGTGACTGGCCT
I I I I I I I I I I I I I
TGCACTGACCGGA
TRANSKRIPCIA (prepis)
mRNA
ACGUGACUGGCCU
TRANSLÁCIA (preklad)
proteín
Video na http://www.nature.com/focus/rnai/animations/index.html
Kľúčová úloha RNA molekúl pri expresii génov
RNA sú ribonukleové kyseliny, ktoré sú podobne ako DNA tvorené
štyrmi opakujúcimi sa motívmi - ribonukleotidmi A,G,C,U.
Na rozdiel od DNA sú jednovláknové a vytvárajú rozmanité, často
zložité štruktúry.
Svoje funkcie väčšinou vykonávajú v spolupráci s rôznymi proteínmi
Základné typy RNA molekúl:
mRNA messangerové RNA
tRNA transferové RNA
rRNA ribozomálne RNA
Dalšie typy RNA molekúl:
snRNA malé nukleárne RNA
microRNA
iRNA interferujúce RNA
hnRNA heterogénne RNA
Prepis génov - transkripcia
Enzým RNA polymeráza otvorí dvojzávitnicu DNA a postupne
pridáva nulkeotidy k jednému z dvoch reťazcov DNA – templátu,
čím vytvára molekulu RNA
Vznik proteínov - translácia
Preklad mRNA na proteín vykonáva komplex
proteínov a RNA molekúl, ktorý sa nazýva ribozóm
30S subunit of ribosome
Video
?
Jeden gén = jeden proteín
ACGTGACTGGCCT
I I I I I I I I I I I I I
TGCACTGACCGGA
1 gén
?
proteín A
Jeden gén = viacero proteínov
ACGTGACTGGCCT
I I I I I I I I I I I I I
TGCACTGACCGGA
?
proteín A
1 gén
proteín B
Jeden gén môže kódovať viacero proteínov
Rekord:
Gén Dscam u D. melanogaster (octomilka) kóduje 38 016 rôznych proteínov
Dscam - Down Syndrome Cell Adhesion Molecule (95 alternatívnych exónov)
Čo tieto proteíny robia?
Regulujú rast a vetvenie axónov,
ako aj spájajú jednotlivé axóny
navzájom
Ako je to možné?
Molekuly mRNA, ktoré vznikajú prepisom génov z DNA neslúžia ako vzor pre
syntézu proteínov okamžite.
Vznikajúca mRNA je najprv „obalená“ proteínmi a malými nukleárnymi RNA
molekulami, ktoré ju upravia.
Jednou z úprav je vystrihnutie „nehodiacich“ sa úsekov RNA kódu a opätovné
pospájanie kúskov RNA teda splicing alebo zostrih RNA
pôvodná mRNA
„hodiace“ sa kúsky RNA
alebo exóny
gén
finálna mRNA
„nehodiace“ sa kúsky RNA
alebo intróny
Alternatívny splicing (zostrih)
Čo je dôležité si uvedomiť!
Ľudský genóm obsahuje približne 24 000 proteín-kódujúcich génov,
ale kóduje asi tak 100 000 proteínov.
Dôvodom je alternatívny splicing!
Preskakovanie alternatínych exónov
Vyberanie alternatívnych exónov
RNA a proteíny môžu meniť mRNA
informáciu – editovanie RNA
Trypanozómy vedia vkladať kúsky RNA do mRNA molekúl, čím
menia pôvodnú informáciu zapísanú v DNA
mRNA
ACGUGACUGGCCU
ACGUGACUGGCCU
I I I I I I
I I I I I
UGCACUUCCCGGA
mRNA
gRNA
mRNA
ACGTGACT U UUUGGCCT
Ako je to u ľudí?
Najznámejší príklad RNA editingu u
ľudí je proteín apolipoproteín B,
ktorý existuje v dvoch formách
CAA
translácia
pečeň
APOB100
tenké črevo
CAA
editing
APOB48
UAA
translácia
Viac, menej alebo žiaden proteín?
ACGTGACTGGCCT
I I I I I I I I I I I I I
TGCACTGACCGGA
1 gén
?
Ako proteíny zapínajú a vypínajú gény
ON
RNAPII ATG
DNA
gén sa prepisuje pomaly
ON
RNAPII ATG
Vzniká málo proteínov
DNA
aktivátor
gén sa prepisuje rýchlo
ON
RNAPII ATG
DNA
represor
gén sa neprepisuje
Vzniká veľa proteínov
Proteín nevzniká
Malé nekódujúce RNA môžu vypínať gény
Andrew Fire a Craig C. Mello dostali v roku 2006
za tento objav Nobelovu cenu!
Čo urobili?
C. elegans
Zistili, že keď nakŕmia nematódy C. elegans
špeciálne geneticky upravenými baktériam, môžu
vypnúť alebo zapnúť expresiu želaného génu u
tejto nematódy.
Ako je to možné?
Baktérie boli upravené tak, že produkovali krátke
dvojvlaknové RNA, ktoré sa spolu s potravou
dostali do buniek nematódy, kde zabránili
prekladu cieľovej mRNA a teda tvorbe proteínu.
E. coli
Funguje tento proces u ľudí?
Ano aj nie...
Aj ľudské bunky tvoria proteíny, ktoré sú nevyhnutné pre tento proces.
Súčasne mnohé gény nekódujú proteíny, ale krátke molekuly RNA,
ktoré pomocou špeciálnych proteínov blokujú preklad iných proteín
kódujúcich mRNA molekúl, prípadne ich celkom zničia.
V každom prípade na rozdiel od nematód nestačí takúto RNA zjesť!
iRNA
I I I I I I I I I I I I I
Čo by ste si mali zapamätať
Informácia uložená v DNA nie je vždy jednoznačná!
Často závisí na tom, ako ju čítame.
DNA
mRNA
iné RNA
proteíny
Ďakujem za pozornosť

similar documents