NEROVNOM*RNOST *IVOTA NA ZEMI

Report
NEROVNOMĚRNOST
ŽIVOTA NA ZEMI
Rozmístění obyvatel
- Více než ½ lidí na Zemi žije do vzdálenosti 200 km od
pobřeží
- Téměř 60 % populace žije do nadmořské výšky 200 m
- Více než 1/2 lidí se koncentruje na 5% rozlohy souše
- PROČ?...
...KVŮLI NEROVNOMĚRNÉMU ROZMÍSTĚNÍ
PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK
Rozdělení světového bohatství
• 80% celosvětového bohatství je soustředěna v
rukou 15% obyvatel planety 1
• ½ světového bohatství je v rukou 2% lidí 2
• Více než 3 mld. lidí musí vystačit s 2 US dolary na
den
• Pod hranicí chudoby (příjem nižší než 1 dolar na
den) žije více než 1,3 mld. lidí
• Majetek 220 nejbohatších lidí planety má
přibližnou hodnotu jako 2,5 mld. lidí nejchudších
Růst počtu obyvatel
• Mezi léty 1900 – 2000 se počet lidí na Zemi
ZDVOJNÁSOBIL/ztrojnásobil
• Dnes je nás přes 7 mld.
• V roce 2050 máme překonat hranici 10 mld.
• ½ lidstva se živí zemědělstvím
• ¾ obyvatel planety se živí holýma rukama
• Každý týden se do měst přestěhuje 1 mil. lidí
Spotřeba surovin
• 1/5 obyvatel spotřebovává přibližně 80% všech
světových zásob surovin a energie
• Obyvatel Severní Ameriky spotřebuje průměrně 40x
více energie než obyvatel rozvojové země
• Průměrná spotřeba kovů je v hospodářsky
rozvinutých zemích 10x vyšší než v rozvojových
Od roku 1950
3x vzrostla spotřeba obilí
3x se zvýšila spotřeba vody
3x se zvýšila spotřeba hovězího a skopového masa
3x vzrostla spotřeba dřeva na topení
2x se zvýšila spotřeba stavebního dřeva
6x vzrostla spotřeba dřevní hmoty na výrobu papíru
5x se zvýšila spotřeba ryb
4x se zvýšila spotřeba fosilních paliv (uhlí, ropy,
z.plynu)
Změna dostupnosti pitné vody 1961 - 1990
Distribution of global reserves of selected materials, 2005
Distribution of global reserves of selected materials, 2005
Závislost EU na dovozu
zemědělských produktů
Důsledky lidské aktivity
•Neustále stoupající poptávka
po zdrojích začala přesahovat
možnosti přírodních
ekosystémů Země
•globální ekonomika poškozuje
ekologické základy (principy)
na kterých sama závisí
• Znečištění světového oceánu a pokles
rybolovu i přes zvyšující se počet rybářských
lodí (30% korálů v poslední době
vyhynulo….3/4 lovišť jsou vyčerpány nebo
silně ohroženy) -
• Odumírání lesů a zmenšování jejich plochy
(ročně zmizí 13 000 000 ha deštného lesa (přitom
20% CO2 JE Z VYPALOVÁNÍ LESŮ a pralesy
obsahují více uhlíku než celá atmosféra, lesy jsou
domovinou více než ¾ druhů živočichů souše)
Změna lesnatosti Paraguaye 1950/2005
Land footprint of specific day-to-day products
• Ničení vodních ekosystémů (jezera, mokřady,
mangrovy…za posledních 100 let byla
zničena ½ rozlohy mokřadů při tom mají
nenahraditelný vliv v krajině na odtokový
režim, klima, mají nenahraditelné filtrační a
čistící schopnosti)
• Snižování biodiverzity - vymírání známých i
neznámých druhů rostlin a živočichů ničením
jejich přirozených stanovišť (1/3 živočichů
bude v roce 2050 hrozit vyhynutí)
• Celkové oteplování atmosféry (tání
ledovců….)
• Rozšiřování pouští - 60 000 km2 za rok
(přibližně rozloha ČR (již dnes 500 mil
.lidí žije na pouštích)
• úbytek orné půdy (erozí i záborem –
růst měst)
Informační zdroje
1. Ekologická a environmentální výchova
2. Home

similar documents