Namáhání na smyk

Report
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Iveta Konvičná
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků (NÚV) .
Napětí ve smyku
τS=F/S
[MPa]
F- zatěžující síla působící rovnoběžně s
namáhaným průřezem [N]
S- plocha namáhaného průřezu [mm2]
Kritérium pro dimenzování
τS< τDS
τDS – dovolené napětí ve smyku
Řešení:
S= πd2/4= π*102/4
S= 78,5 mm2
τS=F/S= 1,5*103/78,5
τS= 19,1MPa
Řešení:
Síla F se přenáší přes dva průřezy tzn. že přes jeden průřez
se přenáší síla F/2.
S= πd2/4= π*202/4
S= 314,159 mm2
τS=(F/2) /S= 2,5*104/314,159
τS= 79,58MPa

similar documents