Technologie pro publikování na webu 1

Report
Tvorba webu v praxi
Ing. Jiří Štěpánek
Grafický
návrh
Tvorba
statického kódu
Dynamika
• Návrh vzhledu výsledného webu
• Konzultace se zákazníkem, úpravy
• „Řezání“ grafického návrhu na části
• Formátování CSS, psaní XHTML
• Testování statického kódu na kompatibilitu zobrazení
• Programování aplikační logiky (PHP, ASP.NET, JSP…)
• Statický kód slouží jako šablona výstupu webové aplikace
Technologie pro publikování na webu 1, Ing. Jiří Štěpánek


Grafický návrh webu se tvoří s ohledem na
typ webu, preference zákazníka,
požadovanou funkčnost a rozvržení.
Existují běžně používané standardy pro
umisťování konkrétních prvků, např.
 Přihlašovací formulář
 Ikony jazykových mutací
 Hlavní menu
Technologie pro publikování na webu 1, Ing. Jiří Štěpánek
V počáteční fázi se volí typ rozložení – v
závislosti na množství a typu prezentovaných
informací.
 Následuje diskuse o barevném schématu,
motivu stránek (logu).
 Po předložení návrhu má možnost zákazník
vyjádřit se k vizáži, mohou následovat úpravy
(starou verzi layoutu nemazat !! )
 Po definitivním schválení se snažíme zákazníka
od dalších kreativních úprav odradit

Technologie pro publikování na webu 1, Ing. Jiří Štěpánek

Ke grafickému zpracování se zpravidla
používají bitmapové nebo vektorové editory
umožňující rozložení do vrstev a snadný
export dílčích oblastí
 Adobe Photoshop
 Adobe Illustrator
 Corel produkty
 Gimp (free)
Technologie pro publikování na webu 1, Ing. Jiří Štěpánek

Každý grafický prvek má svou vlastní vrstvu
 Jednoduchá změna barvy nebo umístění
 Jednoduché vypnutí viditelnosti prvku
 Možnost provádět změny přímo před zákazníkem
– rychlejší konsenzus (Zákazník většinou rychleji
pochopí, že jeho změny nejsou k lepšímu )
 Snadná správa layoutu

Prvky stejného oddílu stránky se sdružují do
složek
Technologie pro publikování na webu 1, Ing. Jiří Štěpánek
Rozložení jednotlivých
prvků do zvláštních vrstev
pozadí, přechod,
Začátek kresby (barva
– pozadí,
doplňující prvkydoplňky
pozadí. – každý zvlášť)
Technologie pro publikování na webu 1, Ing. Jiří Štěpánek
Kresba těla stránky,
loga (nadpisu), pruhu
Použití vodících čar
pro menu, pozadí
sloupce
Technologie pro publikování na webu 1, Ing. Jiří Štěpánek



V momentě, kdy je grafický návrh hotový, je
třeba ho rozřezat na části odpovídající
oddílům či elementům stránky.
Řezání spočívá v definování obdélníkových
oblastí, které se ukládají automaticky jako
samostatné obrázky
Před řezáním je třeba provést optimalizaci
každého řezu – volba formátu (gif, jpg, png)
 Oddíly s malým počtem barev – gif, fotografie –
jpg, grafika s 8bit alfa kanálem - png
Technologie pro publikování na webu 1, Ing. Jiří Štěpánek
Tělo stránky – hlavní kontejner má pozadí definované
obdélníkem o výšce 1px. Toto pozadí se opakuje vertikálně
U pruhu pro hlavní menu platí ten
samý princip, v tomto případě se
Prvky, které se na stránce neopakují
se výška
řežou obdélníku
celé ve stejná
definuje
Obdélník
pozadíkteré
má šířku
1px
vvýška
CSS menu,
je(hlavička,
pozadí
stejných
rozměrech,
zabírají
na– stránce
jako
šířka 1px –
definováno barvou
a logo,
právěmotiv
tímto
obrázkem,
který
patička,
atd…)
obrázek
se opakuje
na se
pozadí
opakuje po celé šířce stránky. Obecně pro prvky
reprezentující plochy se snažíme nalézt vzor, který se
opakuje – menší obrázek znamená menší datový průtok
a rychlejší načítání. (vlastnost background-repeat)
Technologie pro publikování na webu 1, Ing. Jiří Štěpánek
Pro velké plochy se snažíme řezat nejmenší
možný vzor
 Jednobarevné plochy neřežeme vůbec – v CSS je
definujeme barvou pozadí
 Řezání se provádí při vypnutých vrstvách
výplňkových prvků (texty, nadpisy – pokud nejde
o grafický prvek, ilustrativní fotografie a
podobně)
 Před řezáním je třeba důsledně zvážit kompozici
– to vyžaduje zkušenosti
 Před ukládáním je třeba nastavit optimální
formáty pro jednotlivé řezy

Technologie pro publikování na webu 1, Ing. Jiří Štěpánek



Paralelně se tvoří XHTML a CSS kód pro
jednotlivé typy podstran webu (úvodní
strana, kontakty, o společnosti…)
Snahou je vždy vytvořit v první řadě stabilní
layout ze základních oddílů stránky, který
funguje ve všech požadovaných verzích
různých prohlížečů
Poté se doplňují drobné a dekorativní prvky
Technologie pro publikování na webu 1, Ing. Jiří Štěpánek
Testování probíhá paralelně s psaním statického
kódu.
 V momentě, kdy je hotová základní kostra
stránky, je třeba ji otestovat, případně opravit
nekompatibility v zobrazení
 Tímto postupem lze chyby najít rychle a rychle
odstranit
 Nejčastější chyby v zobrazení jsou způsobeny
odlišným výpočtem místa ve starších IE (Box
model) a opomenutím clear za plovoucími prvky

Technologie pro publikování na webu 1, Ing. Jiří Štěpánek
Pro IE nelze předpokládat jednotnou verzi prohlížečů
cílových uživatelů, navíc každá verze má odlišné chyby v
zobrazení. Řešení poskytuje například volně dostupný
nástroj IE Tester, který obsahuje vykreslovací jádra všech
běžně dostupných verzí IE (5.5 – 9b)
 Pro ostatní prohlížeče (Opera, FF, Chrome) stačí statický
kód testovat v aktuální verzi prohlížeče (automatické
aktualizace)
 Samozřejmou součástí testování je i testování validity
XHTML podle použité normy a CSS kódu
 Testovat by se mělo i chování jednotlivých elementů při
nečekaně velkém obsahu (sesrver side skript vyhodí
cybové hlášení apod.)

Technologie pro publikování na webu 1, Ing. Jiří Štěpánek




Po otestování je statický XHTML kód předán do
rukou programátora
Nasazování CMS (content management
system), Redakčního systému, webové aplikace
šité na míru…
Výstup webové aplikace je determinován
statickým kódem – elementům se mění pouze
obsah, nikoli formátování nebo struktura
(fotogalerie – mění se pouze fotografie, ne
vlastnosti boxů)
Webovými aplikacemi se zabývá TNPW 2 (vřele
doporučuji )
Technologie pro publikování na webu 1, Ing. Jiří Štěpánek



Problikávání pozadí u blokových odkazů při
:hover (některé prohlížeče)
Důvodem je prodleva vznikající načtením
nového pozadí ze serveru
Řešením je použití složeného pozadí na
element s pevnou šířkou, při hover se pouze
posune pozadí (background-position)
200px
Technologie pro publikování na webu 1, Ing. Jiří Štěpánek
200px


Problém stejně vysokých sloupců
V CSS obecně nejde nařídit více sloupcům,
aby jejich výška byla stejná – podle nejvyššího
z nich.
 Řešení pomocí JavaScriptu
 Řešení pomocí hacků
 Řešení pomocí nadřazeného kontejneru s
vhodným pozadím - pouze optické řešení avšak
nejčistší a nejčastěji používané.
Technologie pro publikování na webu 1, Ing. Jiří Štěpánek
Na tomto místě fakticky končí levý
sloupec. Opticky to tak však
nevypadá, protože pozadí není
nastaveno levému ani pravému
sloupci (jsou průhledné), ale
nadřazenému obalovému divu, který
se roztáhne podle nejvyššího sloupce
Technologie pro publikování na webu 1, Ing. Jiří Štěpánek

Asymetrické pozadí
 Nalevo i napravo od vycentrovaného layoutu je
jiné pozadí
 Toto pozadí se při zmenšování okna schová,
nezobrazují se horizontální posuvníky.
Technologie pro publikování na webu 1, Ing. Jiří Štěpánek
Technologie pro publikování na webu 1, Ing. Jiří Štěpánek

Řešením je výřez naznačený na obrázku a použití výřezu jako
pozadí, které je přichyceno k hornímu okraji a vycentrováno
background: #f8f7e5 url(wdw-bg.jpg) no-repeat center top;
V grafickém editoru je pak
třeba provést řez pozadí zvlášť
– při tomto řezu je viditelnost
obsahové části vypnuta.
Technologie pro publikování na webu 1, Ing. Jiří Štěpánek

Otázky?

Příště:
 Ing. Martin Adámek
 Časté chyby v projektech, letmý přehled základů
PHP…
Technologie pro publikování na webu 1, Ing. Jiří Štěpánek

similar documents