Animacja na stronie internetowej

Report
ANIMACJA NA STRONIE
INTERNETOWEJ
Witryny internetowe – WSIP
Tworzenie stron internetowych – Helion
http://www.flashdesigner.pl
Jedną z poddziedzin grafiki komputerowej jest
animacja. Jest to sztuka tworzenia ruchomych
obiektów (postaci, figur geometrycznych,
napisów) z wykorzystaniem komputerów.
 Animacja może obejmować zmiany:
1. obiektów
–ich położenia,
–kształtu i rozmiaru,
–barwy, tekstury, itp.
2. położenia, orientacji i natężenia źródeł światła
3. położenia i orientacji punktu obserwacji
Istotne jest modelowanie interakcji pomiędzy
obiektami.

LICZBA KLATEK





Przy użyciu narzędzi, tworzone są obiekty
nieznacznie różniące się od siebie. Jeżeli zostaną one
wyświetlone jeden po drugim dostatecznie szybko, to
będziemy mieć wrażenie, że obraz jest ruchomy.
Aby animacja była płynna, obrazy powinny zmieniać
się z odpowiednią częstotliwością liczoną w klatkach
na sekundę – fps (ang. Frames per second).
Liczba klatek dająca wrażenie płynnego ruchu to 18 –
24 na sekundę. Minimalna to 12 fps.
W filmach standardem jest częstotliwość 24 fps.
W animacjach komputerowych przyjmuje się 25 – 35
klatek na sekundę.
RODZAJE ANIMACJI KOMPUTEROWEJ

1.
2.
3.
4.
Metody tworzenia animacji komputerowych:
animacja poklatkowa – tworzenie każdej ramki
animacji po kolei, najczęściej w postaci mapy
bitowej
zastosowanie ramek kluczowych– generowanie
wybranych ramek, pozostałe są obliczane
(interpolowane)- Flash
skrypty – opisują zmianę właściwości obiektów
(położenia, wyglądu), stosowane np. w grach
komputerowych
animacja interaktywna – obiekty sterowane
przez użytkownika (np. gry komputerowe)
OPROGRAMOWANIE DO ANIMACJI
Adobe Flash – rozbudowane narzędzia do
tworzenia elementów stron WWW, obsługa
elementów 3D
 Expression Blend (Microsoft) – zawartość
graficzna i interfejsy dla witryn internetowych,
posiada edytor WYSIWYG
 ArtStudio – wygaszacze ekranu, ruchome grafiki,
awatary na fora internetowe
 Aligator Flash Designer – szybkie tworzenie
animacji Flash, wbudowany kreator pokazu
slajdów i kreator intro

JAK ZROBIĆ BANER

1.
2.
3.
4.
5.
Bannershop™ GIF Animator
Wybierz opcję Pusty dokument.
Dodaj ramki, ustaw kolor tła oraz czas trwania
poszczególnych ramek.
Wstaw obrazek i obetnij na swoje potrzeby.
Wpisz i ustaw teksty na każdej z ramek.
Dodaj efekty animacji do istniejących obiektów.
Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz
Animacja Intro lub Animacja Outro.
JAK ZROBIĆ BANER

1.
2.
3.
4.
Alligator Flash Designer
Po uruchomieniu programu wybierz komendę
Ramka > Rozmiar. Dodaj ramki.
Dodaj tekst i inne elementy do ramek.
Zaznacz tekst i wybierz Animacja > Ruch i
ustaw dowolne efekty.
Wybierz komendę Film > Opcje eksportu i
zaznacz opcję spakowany SWF.

similar documents