2.eloadas - Debreceni Egyetem

Report
LOGISZTIKA
Előadó: Dr. Fazekas Lajos
Debreceni Egyetem
Műszaki Kar
Logisztikai rendszerek
I. RÉSZ
Logisztikai rendszerek jellemzése
Vállalati logisztikai rendszerek
2. előadás
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A logisztikai rendszer fogalma
Logisztikai rendszer alatt egy vagy több ellátó
(forrás) és felhasználó vagy fogyasztó (nyelő)
közötti anyag- és információáramlás
megvalósításában közreműködő eszközök,
létesítmények és szervezetek értendők.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Logisztikai eszközök
• Az anyagáramlást megvalósító fontosabb
eszközök: vasúti, közúti és vízi járművek,
szakaszos és folyamatos működésű
szállítógépek, rakodógépek, raktári tároló
eszközök, stb…
• Az információáramlást megvalósító
eszközök: különböző adatfelvevő, adattároló
eszközök, számítógépek, illetve azok
hardveres és szoftveres rendszerük.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Logisztikai létesítmények
Az anyag- és információáramlásban érintett
logisztikai létesítmények:
RAKTÁRÉPÜLETEK
• épületek,
• területek,
TÁROLÓTERÜLETEK
• utak,
• szállítópályák.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A logisztikai szervezet
az anyag- és információáramlást:
• tervezi,
• szervezi,
• irányítja és ellenőrzi
• a gazdasági rendszer működéséhez szükséges
egyéb feltételek megteremtésében működik
közre
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Logisztikai rendszerek alapstruktúrái
a) Egylépcsős rendszer
b) Többlépcsős gyűjtő
rendszer
c) Többlépcsős elosztó
rendszer
d) Többlépcsős
kombinált rendszer
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A logisztikai folyamatok az
anyagáramlás szempontjából
• Anyagáramlást megvalósító fizikai folyamatok:
– az anyagok, daruk hely- és időkoordinátaváltozásait biztosító folyamatok (pl. szállítás,
rakodás, tárolás)
– kiegészítő folyamatok (pl. csomagolás,
komissiózás, egységrakomány-képzés/-bontás)
• Az anyagáramlással kapcsolatos információs
folyamatok.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Az anyagáramlással kapcsolatos
alapfogalmak
• Szállítás: az áruk hely- és időkoordinátáinak
változása.
Üzemi belső
szállítás
Külső
szállítás
Rövid idő alatt
viszonylag nagy
helykoordináta változás!
• Rakodás: az áruk szállításának megkezdése vagy
befejezése miatt bekövetkező hely- és időkoordináták
változása.
• Tárolás: eközben az áruk helykoordinátája nem
változik az időkoordináták változása alatt.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Az anyagáramlással kapcsolatos
alapfogalmak
A szállítás (S), a rakodás (R) és a tárolás (T) hely-idő diagramja
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Az anyagáramlással kapcsolatos
további alapfogalmak
•
•
•
•
•
•
Tárolás
Csomagolás
Komissiózás
Egységrakomány-képzés
Egységrakomány-megbontás
Ellenőrzés (mennyiségi és/vagy minőségi)
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Szállítás
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Rakodás
Mindig valamilyen
szállítási
folyamatot készít
elő…
…vagy két szállítási
folyamatot kapcsol
össze.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Tárolás
• Célja az áruk mennyiségi és minőségi
megőrzése az időkoordináták változása alatt.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Csomagolás
• Olyan ideiglenes
védőburkolat a termék
körül, amelynek feladata:
– a termék és a környezet
védelme;
– a termék egyszerűbb
kezelhetőségének és
szállíthatóságának
biztosítása.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Komissiózás
Komissiózás =
raktári árukigyűjtés.
Feladata: az adott
árufajták előre
megadott vevői
megrendelések
szerinti kigyűjtése,
összeállítása.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Egységrakomány-képzés
pl. raklapok, tároló ládák,
konténerek, stb…
Kisebb méretű és
tömegű árukból
alakítanak ki
különböző szállítási
segédeszközök
segítségével
nagyobb méretű és
tömegű
rakományokat.
Könnyebb szállíthatóság!
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Egységrakomány megbontás
Erre pl. raktári komissiózás vagy az áruk
felhasználásának alkalmával van szükség
annak érdekében, hogy az
egységrakományba rakott áruk
hozzáférhetővé váljanak.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Mennyiségi és minőségi ellenőrzés
• Darabszámlálás
• Méretellenőrzés
• Mérlegen való tömegellenőrzés, stb…
Az anyagáramlás közben (vagy azt megszakítva)
történik az ellenőrzés, rendszerint az áru
átvételekor.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Az információáramlással kapcsolatos
feladatok
•
•
•
•
•
Az információk (adatok) felvétele,rögzítése
Az információk tárolása
Az információk átvitele, továbbítása
Az információk feldolgozása, elemzése
Az információk megjelenítése
(Az anyagáramlást megelőzi, kíséri vagy követi
az információáramlás!)
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A logisztikai rendszerek főbb csoportjai
• Makrologisztikai rendszerek: ezek egy ország,
egy értékesítési/fogyasztói vagy egy gazdasági
körzet határain belül helyezkednek el.
• Mikrologisztikai rendszerek: ide tartoznak az
egyes gazdasági rendszerek, gazdálkodó
szervezetek – pl. magánvállalkozások vagy
állami vállalatok – logisztikai rendszerei.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A vállalati logisztikai rendszerek
• A vállalat: anyagáramlási szempontból olyan
nyílt rendszernek tekinthető, amely a
beszerzési és az értékesítési piacokon keresztül
kapcsolódik a környezetéhez. (lásd: a következő
dián)
• Feladata a vállalat és a beszerzési valamint az
értékesítési piacok közötti, továbbá a
vállalaton belüli anyagáramlás és a hozzá
tartozó információáramlás megtervezése,
megszervezése, irányítása és ellenőrzése.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A vállalati rendszer kapcsolódása
környezetéhez
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A vállalati logisztikai rendszerek
A vállalatok funkciójának és jellegének
függvényében beszélhetünk:
– iparvállalati
– kereskedelmi vállalati
– szolgáltatói vállalati
logisztikai
vállalati
egyéb
szolgáltatói
vállalati
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A vállalati logisztikai rendszerekkel
kapcsolatos alapfogalmak
• Információáram: ahhoz szükséges, hogy az
anyagáramot (a beszerzési piactól a
felhasználókig) követni és irányítani lehessen
(újabban humán erőforrás menedzsmentnek is
nevezik) (lásd: következő dia).
• Az átfogó vállalati logisztikai koncepció a vállalati
alapfunkciókat: a beszerzést (ellátást), a termelést
és az értékesítést (elosztás) és az ezekkel
kapcsolatos innovációt (kutatást-fejlesztést)
integrálja. (Ezt szemlélteti a következő utáni dia.)
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A vállalati anyag- és információáramlás
kapcsolatai
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A vállalati logisztikai rendszer
keresztmetszeti funkciójának szemléltetése
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A vállalati logisztika főbb részterületei
• ellátási (beszerzési) logisztika
• termelési (gyártási) logisztika
• elosztási (értékesítési) logisztika
• hulladékgazdálkodási (gyűjtés,
újrahasznosítás, stb.) logisztika
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A vállalati logisztikai rendszerek
irányítási szintjei
ide tartozik a
logisztikai
kontrolling is
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Logisztikai kontrolling
Általános értelemben a kontrolling a
– tervezést
– az ellenőrzést
– és az információáramlást
koordinálja, amely lehetővé teszi a vezető
számára, hogy célra orientáltan, a környezeti
változásokhoz igazodva irányítsa a vállalatot.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A vállalati logisztikai rendszerek
irányítási szintjeinek feladatai
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A vállalati logisztikai rendszerek
irányítási szintjeinek feladatai
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A vállalati logisztikai rendszerek
irányítási szintjeinek feladatai
Újrahasznosító
üzem
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Összefoglaló:
(Logisztikai rendszerek – I. RÉSZ)
• A logisztikai rendszer fogalma és alapfogalmai
• A logisztikai rendszerek alapstruktúrái
• Az anyagáramlással kapcsolatos fogalmak
• A vállalati logisztikai rendszerekkel kapcsolatos
alapfogalmak
• A vállalati logisztikai rendszerek feladatai
• A vállalati logisztikai rendszerek szintjei
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Köszönöm figyelmüket!
Viszont látásra!
Debreceni Egyetem Műszaki Kar

similar documents