Rozklad čísla na prvočinitele

Report
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 04 - 56
Anotace
Prezentace, která se zabývá rozkládáním čísel na
prvočinitele.
Autor
Pavel Pavlas
Jazyk
Čeština
Očekávaný výstup
Žáci rozloží číslo na prvočísla.
Speciální vzdělávací potřeby
Ne
Klíčová slova
Prvočinitel, prvočíslo, číslo složené
Druh učebního materiálu
Prezentace
Druh interaktivity
Opakování, výklad, procvičení
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
Základní vzdělávání – 2. stupeň
Typická věková skupina
12-15 let
Celková velikost / datum
195 kB, duben 2012
Metodický pokyn:
• Prezentace a doplňování je vytvořeno pro práci na interaktivní
tabuli Smart board.
• Slide 3. výklad + zápis – popis rozkladu čísla
• Slide 4. výklad + zápis – příklad rozložení čísla pomocí metody
„stromeček“
• Slide 5. výklad + zápis – příklad rozložení čísla pomocí metody
„stromeček“
• Slide 6. výklad + zápis – příklad rozložení čísla pomocí metody
„sloupeček“
• Slide 7. cvičení – žáci rozloží daná čísla na prvočinitele
• Slide 8. cvičení – žáci rozloží daná čísla na prvočinitele
• Slide 9. cvičení – žáci rozloží daná čísla na prvočinitele
Rozklad čísla na prvočinitele
Každé složené číslo můžeme zapsat jako
součin několika prvočísel. Prvočísla se
mohou v součinu opakovat. Výsledný součin
nezávisí na postupu rozkládání daného čísla.
Rozklad čísla na prvočinitele
Způsob postupu: „STROMEČEK“
36
36
6 · 6
4 · 9
2 · 3 · 2 · 3
2 · 2 · 3 · 3
Rozklad čísla na součin prvočísel:
36 = 2 · 3 · 2 · 3
36 = 2 · 2 · 3 · 3
Rozklad čísla na prvočinitele
Způsob postupu: „STROMEČEK“
36
36
3 ·
12
3 · 4
2 ·
18
2 · 9
2 · 2
3 · 3
Rozklad čísla na součin prvočísel:
36 = 3 · 3 · 2 · 2
36 = 2 · 2 · 3 · 3
Rozklad čísla na prvočinitele
Způsob postupu: „SLOUPEČEK“
36
2
18
2
9
3
3
3
Do pravého sloupce píšeme
pouze prvočísla, kterými dělíme
čísla z levého sloupce. Rozklad
je u konce, když se v levém
sloupci objeví číslo jedna.
1
Rozklad čísla na součin prvočísel:
36 = 2 · 2 · 3 · 3
Cvičení:
Rozložte daná čísla na prvočinitele.
12
12 = 2 · 2 · 3
30
30 = 2 · 3 · 5
48
48 = 2 · 2 · 2 · 2 · 3
54
54 = 2 · 3 · 3 · 3
60
60 = 2 · 2 · 3 · 5
100
100 = 2 · 2 · 5 · 5
Cvičení:
Rozložte daná čísla na prvočinitele.
28
28 = 2 · 2 · 7
16
16 = 2 · 2 · 2 · 2
27
27 = 3 · 3 · 3
40
40 = 2 · 2 · 2 · 5
44
44 = 2 · 2 · 11
32
32 = 2 · 2 · 2 · 2 · 2
Cvičení:
Rozložte daná čísla na prvočinitele.
18
18 = 2 · 3 · 3
20
20 = 2 · 2 · 5
45
45 = 3 · 3 · 5
42
42 = 2 · 3 · 7
24
24 = 2 · 2 · 2 · 3
70
70 = 2 · 5 · 7
Čerpáno
Texty:
• COUFALOVÁ, J. a kol. Matematika pro šestý ročník základní
školy. Praha: Fortuna,1998. 215 s. ISBN 80-7168-588-7.
• Vlastní zdroje (© Pavel Pavlas)

similar documents