ERASMUS * STRU*NA PRAKSA - Filozofski fakultet u Splitu

Report
ERASMUS – STRUČNA PRAKSA
Sanja Mikačić
Ured za međunarodnu suradnju
Sveučilište u Splitu
ERASMUS
• Erasmus: Changing lives, opening minds for 25 years
• U Europi od 1987.
• U Hrvatskoj – 5. akademska godina (od akademske
2009./2010.)
• Prvo radno iskustvo u inozemnoj ustanovi
• Puno radno vrijeme (6-8 sati dnevno)
• Utječe na osobni razvoj pojedinca, jezične
kompetencije i interkulturalno razumijevanje
• Moguće je obaviti u tvrtkama, institucijama,
ustanovama i drugim subjektima
KADA?
• Sve aktivnosti mobilnosti u okviru programa Erasmus u
akademskoj godini 2013./2014. moraju se ostvariti od
01.06.2013. do 30.09.2014.
• Razdoblje mobilnosti može iznimno završiti 31. listopada 2014.
pod uvjetom da započne prije 1. lipnja 2014.
• Prijave se zaprimaju najkasnije do 30.04.2014.
KAMO?
• Države članice EU + EFTA države, Turska
STRUČNA PRAKSA
- financijska potpora – grant 450 EUR mjesečno u
akademskoj godini 2013./2014.; izvor:
Europska komisija)
- uvećava se za studente s invaliditetom
- mogućnost odlaska kao zero-grant student
- moguće istovremeno koristiti druge stipendije pod
uvjetom da nisu iz EU
→ student pronalazi sam ili preko ponuda stručne prakse
(www.unist.hr)
→ minimalno 3, a najviše 12 mjeseci
→ moguća kombinacija sa studijskim boravkom
→ fakultet je može priznati kao dio studijskog programa, a
svakako ulazi u Dopunsku ispravu o studiju može donijeti ECTS
bodove, a i ne mora
Prijava –
Stručna praksa
• Prijavni obrazac (elektronski ispunjen,vlastoručno potpisan)
• Pismo motivacije (na engleskom, vlastoručno potpisano)
• Letter of Confirmation (potpisano od strane studenta, matične
i prihvatne ustanove)
• Prijepis ocjena (na hrvatskom)
• Europass CV
Obveze prije odlaska
 Sklapanje Training Agreementa
 Preslika EU zdravstvene iskaznice
 Preslika IBAN žiro računa
 Sklapanje Ugovora o dodjeli financijske potpore sa
Sveučilištem u Splitu
Obveze nakon povratka
• Statement of Host
Institution
• Transcript of Work
• Training Agreement
• Završno izvješće
•
•
•
•
Facebook grupa: Erasmus Split
https://www.facebook.com/groups/152811938141588/
Profil: Iro Split Erasmus
http://www.facebook.com/split.erasmus
ZAKLJUČAK
 Studentska mobilnost i stručno usavršavanje pridonose
osobnom razvoju pojedinca, povećavaju jezične kompetencije
i interkulturalno razumijevanje. Navedeno može utjecati na
veću zapošljivost na međunarodnom tržištu rada uključujući i
Hrvatsku.
 Stručno usavršavanje u inozemstvu studentima omogućava
usvajanje zapadnoeuropskih radnih navika, usvajanje novih
vještina, tehnika i metoda, a samim time detekciju i stjecanje
određenih kompetencija koje su tražene na suvremenom
tržištu rada.
Kontakti
Ured za međunarodnu suradnju
Ruđera Boškovića 31, sjeverni
toranj, 1. kat
[email protected]

similar documents