Aktywność fizyczna czynnikiem pozytywnie wpływającym na

Report
 wyjaśnienie
pojęcia „aktywność fizyczna” i
„zalecana aktywność fizyczna”,
 uświadomienie wam wpływu regularnej
aktywności ruchowej na zdrowie fizyczne,
psychiczne i społeczne,
 umożliwienie wam dokonania oceny czasu
poświęcanego na aktywność fizyczną
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA – to wszystkie czynności i zajęcia
związane z wysiłkiem fizycznym i ruchem (pracą mięśni),
w czasie których czynność serca i oddech przyspiesza się,
pojawia się uczucie ciepła (i często pocenie się).
Aktywność fizyczna jest pojęciem szerokim, obejmującym
różne formy aktywności ruchowej człowieka, w tym:
ćwiczenia fizyczne – zaplanowane, ustrukturalizowane i
powtarzane ruchy ciała, mające na celu poprawę lub
utrzymanie różnych komponentów sprawności fizycznej (w
tym uprawianie sportu)
wysiłki – związane z wieloma zajęciami i czynnościami w
codziennym życiu (np. chodzenie pieszo, jazda na rowerze
do szkoły lub pracy, praca zawodowa, praca w ogrodzie,
domu, gospodarstwie
Aktywność fizyczna wiąże się
z wydatkiem energii, zależnym od
jej rodzaju, intensywności, a
także masy ciała
Wysiłki fizyczne, w zależności od ich intensywności, dzieli się
zwykle na trzy grupy:
 wysiłki o małej intensywności (lekkie) – zaczynamy
odczuwać ciepło, nieznacznie przyspiesza się oddech i
tętno (np. spacer, lekka praca w ogrodzie),
 wysiłki o umiarkowanej intensywności – wyraźnie
odczuwamy ciepło i przyspiesza się oddech (np. szybki
marsz, wchodzenie po schodach, jazda na rowerze,
pływanie, taniec),
 wysiłki o dużej intensywności – jesteśmy zgrzani, spoceni,
mamy zadyszkę (szybki oddech, brak „tchu”), wyraźnie
przyspieszone tętno (np. aerobik, jogging, szybkie
pływanie, szybki taniec)
Aktywność ruchowa poprawia stan zdrowia
na różne sposoby. Jest najtańszym i
najprostszym sposobem zapobiegania wielu
schorzeniom. Lekarze alarmują, iż obecny
sedenteryjny tryb życia: „nałogowe”
spędzanie wolnego czasu przed
telewizorem czy monitorem komputera, a
co za tym idzie ogólny brak nawyku ruchu,
w sposób zdecydowanie negatywny wpływa
nie tylko na samopoczucie, ale przede
wszystkim na zdrowie człowieka
Zmniejsza ryzyko chorób serca, udaru mózgu,
cukrzycy typu II, nowotworów piersi i jelita grubego
 Obniża ciśnienie krwi
 Poprawia wydolność organizmu, sylwetkę, stan
mięśni i kości, zmniejsza bóle pleców, ryzyko
osteoporozy, otyłości, a także redukuje stany
depresyjne
 Sprzyja utracie tkanki tłuszczowej przy jednoczesnej
ochronie zasobów białkowych organizmu
 Ćwiczenia fizyczne z reguły eliminują nałogi.
Sprawność jako element nowoczesnego, zdrowego
stylu życia coraz bardziej sprzeczna jest z uleganiem
nałogom jako dowodem słabości, a nawet zacofania

Wiele korzystnych zmian, jakie zachodzą w
wyniku systematycznej aktywności
fizycznej widoczna jest nawet gołym
okiem. Są to zazwyczaj: prosta szczupła
sylwetka mimo lepszego umięśnienia,
energiczny sprężysty chód, na ogół lepsze
samopoczucie w dniach, w których inni
czują się gorzej.
Zdaniem różnych zespołów ekspertów w
Anglii, Kanadzie i USA zalecany poziom
aktywności fizycznej to wykonywane
codziennie, przez 60 minut i więcej,
różnorodne wysiłki fizyczne o co najmniej
umiarkowanej intensywności. Bierze się pod
uwagę lekcje wychowania fizycznego, inne
zorganizowane zajęcia ruchowe, uprawianie
sportu, a także marsz (jazdę na rowerze) do i
ze szkoły, prace w domu, pomoc w
gospodarstwie, taniec itd.






Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory
Szybkość - Szybki bieg w miejscu przez 10 sek. z wysokim unoszeniem
kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą. Liczymy liczbę klaśnięć.
Skoczność - Skok w dal z miejsca. Odległość mierzy skaczący własnymi
stopami. (wynik zaokrągla się do "całej stopy")
Siła ramion - Zwis na drążku (może być np. gałąź). Wykonywanie ćwiczeń
o narastającym stopniu trudności (patrz tabela).
Gibkość - Stanie w pozycji na baczność. Wykonanie ciągłym powolnym
ruchem skłonu tułowia w przód bez zginania nóg w kolanach.
Siła mięśni brzucha - Leżenie tyłem, uniesienie NN tuż nad podłożem.
Wykonywanie jak najdłużej ćwiczenia - "nożyce poprzeczne".
Wytrzymałość - Bieg ciągły - dwa warianty przeprowadzenia próby: bieg
w miejscu w tempie około 120 kroków na minutę - mierzymy czas biegu,
bieg na odległość - mierzymy przebiegnięty dystans.
Próba Harwardzka -wytrzymałości
Uczeń wchodzi na stopień (wysokość 46 cm dla dziewcząt i 51 cm dla chłopców)
w tempie 30 wejść na minutę w ciągu 5 minut. Po zakończeniu próby, badany
siedzi, a my wykonujemy mu 3 pomiary tętna w odcinkach 30 sekundowych
w następujących odstępach:
od 1' do 1'30" - wartość A
od 2' do 2'30" - wartość B
od 3' do 3'30" - wartość C
Otrzymane pomiary tętna podstawia się do wzoru:
Ww =
czas pracy w sekundach X 100
------------------------------------------2x (A + B + C)
(Ww - wskaźnik wydolności)
Uwaga!
W przypadku jeśli uczeń nie wykonywał ćwiczenia przez 300 sekund
(5 minut) podajemy faktyczny czas przeprowadzania próby.

similar documents