Czy podczas zaj** na placu zabaw/terenie przyszkolnym pojawiaj

Report
Zachowania agresywne uczniów dane z ewaluacji zewnętrznej
w szkołach
„Poczucie bezpieczeństwa dzieci opiera się całkowicie na miłości
najbliższego otoczenia, na które składają się: troska, zrozumienie,
uznanie ważności wywołujące wiarę we własne siły, akceptacja
dająca poczucie wartości, a przede wszystkim dawanie radości życia
przez utrzymywanie atmosfery zadowolenia i wesołości”
dr Stephen Scott
Plan prezentacji:
1. Poziomy spełniania wymagań:
a) „Respektowane są normy społeczne”
b) „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów
z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”,
w których diagnozuje się m. in. zjawisko agresji w szkole;
2. Inne informacje dotyczące bezpieczeństwa w szkołach
podstawowych, gimnazjach oraz w szkołach
ponadgimnazjalnych.
Poziom spełniania wymagania „Respektowane są normy
społeczne” w poszczególnych typach szkół:
Poziom
Szkoły
Przedszkola
Podstawowe
Gimnazja
Licea
Ogólnokształcące
Technika
Zasadnicze
Szkoły
Zawodowe
A
6
3
1
5
0
0
B
53
59
27
12
14
7
C
20
20
14
9
6
8
D
5
12
4
0
0
1
E
1
2
3
0
0
0
Źródło: wyniki ewaluacji zewnętrznych w roku szkolnym 2013/2014
Poziom spełniania wymagania „Szkoła lub placówka wspomaga
rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”,
w poszczególnych typach szkół:
Poziom
Szkoły
Przedszkola
Podstawowe
Gimnazja
Licea
Ogólnokształcące
Technika
Zasadnicze
Szkoły
Zawodowe
A
1
0
0
0
0
0
B
40
11
4
2
1
0
C
1
5
3
0
0
0
D
4
1
1
1
0
0
E
1
1
0
0
0
0
Źródło: wyniki ewaluacji zewnętrznych w roku szkolnym 2013/2014
Czy w ciągu ostatniego roku szkolnego zdarzyło się, że inni uczniowie zmuszali
Cię do kupowania czegoś za Twoje własne pieniądze lub oddawania im Twoich
rzeczy?
(opracowano na podstawie kwestionariuszy ankiety dla uczniów "Moja szkoła„)
Gimnazjum
Szkoła Podstawowa
Czy w ciągu ostatniego roku szkolnego zdarzyło się, że inni uczniowie zmuszali
Cię do kupowania czegoś za Twoje własne pieniądze lub oddawania im Twoich
rzeczy?
(opracowano na podstawie kwestionariuszy ankiety dla uczniów "Moja szkoła„)
Liceum Ogólnokształcące
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Czy w ciągu ostatniego roku szkolnego zdarzyło się w szkole,
że ukradziono Ci jakiś przedmiot lub pieniądze?
(opracowano na podstawie kwestionariuszy ankiety dla uczniów "Moja szkoła„)
Gimnazjum
Szkoła podstawowa
Czy w ciągu ostatniego roku szkolnego zdarzyło się w szkole,
że ukradziono Ci jakiś przedmiot lub pieniądze?
(opracowano na podstawie kwestionariuszy ankiety dla uczniów "Moja szkoła„)
Liceum Ogólnokształcące
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Czy w ciągu ostatniego roku szkolnego zdarzyło się w szkole,
że inni uczniowie obrażali Cię i/lub używali wobec Ciebie
nieprzyjemnych przezwisk?
(opracowano na podstawie kwestionariuszy ankiety dla uczniów "Moja szkoła„)
Gimnazjum
Szkoła podstawowa
Czy w ciągu ostatniego roku szkolnego zdarzyło się w szkole,
że inni uczniowie obrażali Cię i/lub używali wobec Ciebie
nieprzyjemnych przezwisk?
(opracowano na podstawie kwestionariuszy ankiety dla uczniów "Moja szkoła„)
Liceum Ogólnokształcące
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Czy w ciągu ostatniego roku szkolnego zdarzyło się w szkole, że inni
uczniowie zachowywali się wobec Ciebie w sposób, który odbierałaś/eś
jako nieprzyjemny?
(opracowano na podstawie kwestionariuszy ankiety dla uczniów "Moja szkoła„)
Gimnazjum
Szkoła Podstawowa
Czy w ciągu ostatniego roku szkolnego zdarzyło się w szkole, że inni
uczniowie zachowywali się wobec Ciebie w sposób, który odbierałaś/eś
jako nieprzyjemny?
(opracowano na podstawie kwestionariuszy ankiety dla uczniów "Moja szkoła„)
Liceum Ogólnokształcące
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Czy w tym i poprzednim roku szkolnym podejmował/a Pan/i działania
antydyskryminacyjne uwzględniające następujące przesłanki?
(opracowano na podstawie kwestionariuszy ankiety dla nauczycieli)
nie prowadziłem/am takich działań.
2.9%
97.1%
inne, jakie?
3.6%
96.4%
orientacja seksualna
4.7%
95.3%
9.6%
wiek
15.9%
niepełnosprawność/ stan zdrowia
84.1%
14.3%
status ekonomiczny
poglądy polityczne
90.4%
3.9%
religia
pochodzenie społeczne
96.1%
Nie
9.3%
90.7%
10.1%
89.9%
pochodzenie etniczne/narodowe
7.8%
92.2%
kolor skóry/ rasa
8.8%
91.2%
płeć
9.3%
90.7%
0%
Tak
85.7%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

similar documents