Svođenje na I kvadrant

Report
Iz II u I kvadrant
y
y
1
1
 ° + 
90° +α
α
 
90° +α
x
α
 ° + 
-1
sin 90° + = cos 

sin + = cos 
2
 
-1
0 < < 90°

0<<
2
cos 90° + = −sin 

cos + = −sin 
2
x
Iz II u I kvadrant
y
y
 ° + 
 
90° + 
90° + 
α
x
t 
α
0
0
 ° + 
tg 90° + = −ctg 

tg + = −ctg 
2
x
0 < < 90°

0<<
2
ctg 90° + = −tg 

ctg + = −tg 
2
Iz II u I kvadrant
y
y
1
1
180°- α
180°- α
 
 ° − 
α
x
α
 ° − 
-1
sin 180° − = sin 
sin − = sin 
 
-1
0 < < 90°

0<<
2
cos 180° − = −cos 
cos − = −cos 
x
Iz II u I kvadrant
y
y
 ° − 
180° − 
 
α
x
 
180° − α
0
0
 ° − 
tg 180° − = −tg 
tg − = −tg 
x
0 < < 90°

0<<
2
ctg 180° − = −ctg 
ctg − = −ctg 
Iz III u I kvadrant
y
y
1
1
180°+ α
 
180° + α
α
x
 ° + 
 
 ° + 
-1
sin 180° + = − sin 
sin + = −sin 
α
-1
180° < < 270°
<<
3
2
cos 180° + = −cos 
cos + = −cos 
x
Iz III u I kvadrant
y
y
 ° + 
 
180° + 
α
 
 ° + 
x
180° + 
α
0
tg 180° + = tg 
tg + = tg 
x
0
180° < < 270°
3
<<
2
ctg 180° + = ctg 
ctg + = ctg 
Iz III u I kvadrant
y
y
1
1
270° − α
270° − α
α
 
x
 ° − 
 
α
 ° − 
-1
sin 270° − = − cos 
3
sin
− = −cos 
2
-1
180° < < 270°
<<
3
2
cos 270° − = −sin 
cos
3
− = −sin 
2
x
Iz III u I kvadrant
y
y
 ° − 
 
270° − 
 ° − 
α
x
270° − 
α
0
 
x
0
tg 270° − = ctg 
180° < < 270°
ctg 270° − = tg 
3
tg
− = ctg 
2
3
<<
2
3
ctg
− = tg 
2
Iz IV u I kvadrant
y
y
1
1
270° + α
270° + α
α
 
x
 
α
 ° + 
 ° + 
-1
sin 270° + = − cos 
3
sin
+ = −cos 
2
-1
270° < < 360°
3
< < 2
2
cos 270° + = sin 
cos
3
+ = sin 
2
x
Iz IV u I kvadrant
y
y
 ° + 
 
270° + 
α
α
x
0
 ° + 
3
tg
+ = −ctg 
2
x
0
270° + 
tg 270° + = −ctg 
 
270° < < 360°
3
< < 2
2
ctg 270° + = −tg 
3
ctg
+ = −tg 
2
Iz IV u I kvadrant
y
y
1
1
360° − α
360° − α
 
α
 
α
x
 ° − 
 ° − 
-1
-1
sin 360° − = − sin 
270° < < 360°
cos 360° − = s 
sin 2 − = −sin 
3
< < 2
2
cos 2 − = s 
x
Iz IV u I kvadrant
y
y
 ° −  
 
α
α
x
x
0
360° − 
0
 ° − 
360° − 
tg 360° − = −tg 
270° < < 360°
ctg 360° − = −ctg 
tg 2 − = −tg 
3
< < 2
2
ctg 2 − = −ctg 
90°+α
180°- α
180°+α
270°- α
270°+α
360°- α
sin
cos 
sin 
−sin 
−cos 
−cos 
−sin 
cos
−sin 
−cos 
−cos 
−sin 
sin 
cos 
tg
− ctg 
−tg 
tg 
ctg 
− ctg 
−tg 
ctg
−tg 
− ctg 
ctg 
tg 
−tg 
− ctg 

similar documents