Devastacija javne imovine na podru*ju Grada Pule

Report
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
POLICIJSKA POSTAJA PULA
Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Pule
” Devastacija javnih površina u Gradu Puli, stanje i prijedlog prevencije”
Pula, 20.06.2012.godine
DEVASTACIJA - VANDALIZAM
 Vandalizam – grubi napad na tuđe vlasništvo
kojim se vlasniku nanosi šteta , često vrlo velika,
u pravilu bez posebnog razloga i on je složeni
skup socijalnih čimbenika neke skupine u
društvu. Smatra se da je vandalizam proizvod
teških , nepravednih, te djelomično razornih
društvenih procesa: asocijalno ponašanje,
socijalni status, različiti oblici nasilja i dr.
PRAVNA REGULATIVA
 Iako nije definiran u pojedinim nacionalnim kaznenim
zakonodavstvima, a ni u zakonodavstvu Republike Hrvatske
vandalizam kao društveno štetna i opasna pojava postoji, i
njegove su posljedice uočljive gotovo na svakom javnom
mjestu
 U Republici Hrvatskoj kazneno pravna zaštita od vandalizma
osigurana je Kaznenim zakonom kojim je člankom 222.
propisano kazneno djelo Uništenje i oštećenje tuđe stvari
 Radnja ovog kaznenog djela sastoji se u oštećenju, uništenju
ili činjenju neupotrebljivom tuđe stvari
NAJČEŠĆI NAČINI DEVASTACIJE
 Grafiti
 Mehanička oštećenja (prevrtanja, kidanja,
razbijanja, lomovi, savijanja idr.)
 Zapaljenja
 Uništavanje i onečišćenje okoliša idr.
NAJČEŠĆI OBJEKTI NAPADA

















Stambeni i poslovni objekti
Škole
Dječiji vrtići
Igrališta
Parkovi
Zelene površine
Sredstva javnog prijevoza
Fontane
Kupališta
Spomenici
Kontejneri za smeće
Prometni znakovi
Rasvjeta
Telefonske govornice
Dijelovi sustava za navodnjavanje
Vjerski objekti
Groblja
NAJČEŠĆA MJESTA POČINJENJA
 Najveći broj devastacija zabilježen je u:
• gradskim parkovima (Park «Monte Zaro», Park «Petra
Krešmira IV», Titov Park, Park Franje Josipa I. te
Valerijinom parku)
• objekti škola (OŠ Kaštanjer, OŠ Stoja, Srednja talijanska
škola)
• uništenje komunalne infrastrukture zabilježeno je kod
Arheološkog muzeja te u užem centru grada Pule
• zapaljenje kontejnera za smeće koja su se ponavljala
zabilježena su na području MO Šijana, Kaštanjer i Arena
VRIJEME POČINJENJA
 Najveći broj navedenih delikata događa se u dane
četvrtak na petak te u dane vikenda i to u noćnim satima
u vremenu od 22:00 do 06:00 sati
DOBNE SKUPINE
 Prema
podacima
u
slučajevima
pronalaska i procesuiranja počinitelja
najčešće se radi o maloljetnim osobama
koje su uglavnom pod utjecajem alkohola
UZROCI











Društveno-ekonomski
Obitelj
Odgojno obrazovne ustanove
Nedovoljna svijest i briga za javno dobro
Različiti oblici nasilja
Laka dostupnost opojnih sredstava
Nedostatak nadzora
Mali broj procesuiranih počinitelja
Sporost u procesuiranju
Neadekvatne sankcije
Nedostatna medijska podrška
POSLJEDICE
 MATERIJALNA ŠTETA
 Prema podacima Upravnog odjela za komunalni sustav i
imovinu Grada Pule za sanaciju od devastacija –
vandalizma utroše se znatna sredstva koja se ne
evidentiraju kao poseban podatak
 Utrošena sredsta bi se mogla usmjeriti na različite
preventivne i razvojne programe za dobrobit i
unaprijeđenje cjelokupne zajednice
Fontana u parku Monte Zaro
 NEMATERIJALNA ŠTETA
 Subjektivni osjećaj - nesigurnost kod građana
 Narušavanje ugleda grada kao turističke destinacije
PRIJEDLOG RJEŠENJA
 Aktivirati zajednicu – sve čimbenike koji mogu
utjecati na rješavanje problema








Odgojo obrazone ustanove
Obiteljski centar
Centar za socijalnu skrb
Grad Pula – video nadzori, rasvjeta, komunalno redarstvo, izrada
letaka
Mjesni odbori – angažiranje na identifikaciji problema – sanacija
kroz male komunalne akcije
Policija – preventivne mjere, pojačane ophodnje na detektiranim
punktovima i brže otkrivanje počinitelja
Općinsko državno odvjetništvo – brže procesuiranje počinitelja
kaznenih djela
Veća medijska podrška

similar documents