Ropný priemysle na Slovensku

Report

Slovenský ropovodný systém pozostáva z 2
ropovodov: DRUŽBA a ADRIA

TRANSPETROL je jediným prevádzkovateľom
ropovodného systému v SR

Strategická geografická poloha a relatívne veľká
prepravná kapacita ropovodov na slovenskom
území vytvára reálne predpoklady na jeho
napojenie na európske tranzitné cesty.

Najdlhší ropovod na svete

Začína v ruskej Samare a vedie
cez Bielorusko, Nemecko,
Poľsko, Ukrajinu, Maďarsko,
Slovensko a Česko.

Ropovod bol postavený v
roku 1964 v Sovietskom zväze

Hlavný účel stavby ropovodu →
zásobovať ropou
socialistické štáty

Dnes ním Rusko dodáva veľké
množstvo ropy do Európy

Prepravná kapacita
slovenského úseku ropovodu
Družba je 20 mil. ton/r

V 90. rekonštrukcia a
modernizácia

Súbežne s ropovodom bol
položený optický kábel, ktorý
slúži na prenos a
monitorovanie prevádzkových
parametrov ropovodu a na
diaľkové ovládanie
uzatváracích trasových
armatúr
Celkové množstvá prepravenej ropy podľa
jednotlivých odberateľov v období 2009 – 2013 v tis.
ton
Grafické znázornenie množstva prepravenej ropy
podľa odberateľov v období 2009 – 2013 v tis. ton


Globálna spotreba ropy sa v súčasnosti pohybuje zhruba na
úrovni 85 miliónov barelov každý deň (to predstavuje približne
13 513 920 069 litrov)
Barel ropy (alebo inej obdobnej látky) sa značí bbl, 1 bbl =
158,987294928 l
a.s. so sídlom v Bratislave, je
rafinérsko-petrochemická spoločnosť s
ročným spracovaním 5, 5 - 6 miliónov ton
ropy. Spoločnosť okrem výroby,
skladovania, distribúcie a
veľkoobchodného predaja výrobkov z ropy
disponuje najväčšou maloobchodnou
sieťou v rámci Slovenskej republiky,
zameranou na predaj motorových palív a
mazív a na poskytovanie širokej škály
služieb motoristom.
 SLOVNAFT,







Rafinéria Apollo založenú v roku 1895
Jún 1944 zničená leteckými náletmi
pozostatky Apolla boli znárodnené a 1. januára roku
1949 premenované česko-slovenskou vládou na
Slovnaft (Národný podnik)
Akciová spoločnosť Slovnaft bola založená 1.mája
1992.
Od roku 2000 je súčasťou Skupiny MOL, ktorá sa
podľa trhovej kapitalizácie zaraďuje medzi šesť
najväčších spoločností v strednej a východnej Európe.
MOL Group súčasnosti vlastní 98,4 percent akcií
Slovnaftu.
Dnes je Slovnaft jednou z troch najmodernejších
rafinérií v Európe
 Počet
zamestnancov +3250
 Investície (od r. 2001) viac ako 1,6 mld. €
 Finančné ukazovatele ( za r. 2013)
- čisté tržby:4,7 mld. €
- čistý zisk: 35 mil. €
 Dĺžka ropovodu z Ruska je viac ako 4000
km
 Denný prítok ropy je 17000 ton
Z
ropy sa destiláciou získavajú jednotlivé
frakcie a tie idú na ďalšie spracovanie.
Dokážu vyrobiť až 16 produktov – od nafty,
benzínu, petroleja až po asfalt.
 Tiež sa z nej získava polyetylén
a polypropylén, z ktorého sa vyrábajú plasty.
60%
Motorivá nafta 50%
50%
Automobilové benzíny
25%
Primárne plasty 7%
40%
30%
Chemikálie 3%
20%
Letecké palivá 2%
10%
Vykurovacie oleje 8%
0%
Celková výroba
Ostatné 5%
Domáci trh 25%
Export 75%
http://www.slovnaft.sk/sk/
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovnaft
http://www.cas.sk/clanok/246829/rafineriaslovnaft-kralovstvo
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHt
ml/Mater-Dokum-151528?prefixFile=m_-ropy-je-plnerur-a-kominov.html
Simona Bočková

similar documents