Zápis prezentace

Report
Vítáme vás na
PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ JU
Připravte si prosím: nový index + ostatní formuláře, psací potřeby;
můžete začít vyplňovat osobní údaje v „Zápisovém listu“.
Nezačínejte vyplňovat kolonky v indexu, vyčkejte, prosím,
pokynů k vyplňování.
Toto je váš první (a poslední) zápis organizovaný hromadně a jednotně.
Od 2. semestru si budete vybírat předměty podle Seznamu přednášek PřF
vydávaného pro každý akademický rok.
Instrukce k individuálnímu zápisu vám poskytneme včas v průběhu semestru.
Na studijní oddělení se také budete obracet se všemi žádostmi a potvrzeními.
úřední hodiny stud. oddělení - dnes 14:00 – dle potřeby
1.9. – 26.9.: 7:00 – 7:30
dále dle rozpisu na webu PřF JU
Dnešní program:
školení o bezpečnosti - obecné, práce s el. zařízeními + zacházení s chemikáliemi
vybrání zápisových listů, listů s poučením o bezpečnosti a 1 exempláře inform.
souhlasu
obecné informace o úvodních kurzech „kolotoče“
27. 8. – info MVT + MVTK + Mechatronika – B2 v 11:00 (ostatní fyz. obory – lab. F 2, 12 hod)
info Chemie + kombinace s Ch + kombinace s Bi – B2 ve 12:00
info Biol. Chemistry + Bioinformatics – B7 ve 13:00
29.8. – info AI – C2 v cca 10:30 – 11:00
30.8. - info PŽP – B2 ve 12:00
14 hod: všichni - angličtina – v C2 - doporučení úrovně kurzu: info o výuce,
test + pohovor, (dostaví se i ti, co angličtinu nikdy nedělali)
studijní oddělení - zápisové razítko do indexu (včetně angličtiny) – hned po info o
angličtině
přihlášení do sítě z počítače PřF – v počítačovně Pč 5 PřF, vždy po skupinkách od
studijního oddělení (starší studenti dovedou)
zápis všech předmětů v indexu do portálu STAG:
každý sám elektronicky přes STAG –
od 31.8. (8:00) do 19.9. (10:00)
STAG (= STudijní AGenda) – http://www.prf.jcu.cz - nutné přihlašovací údaje
tyto údaje získáte na http://idm.jcu.cz
1. příhlášení pouze z počítačů fakulty – info dostanete:
DNES ODPOLEDNE IHNED PO ZAPSÁNÍ NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ
(Pč5 - v budově Akademie věd – starší studenti dovedou po skupinkách)
VŠE, CO SI ZAPÍŠETE PŘES STAG (volitelné kurzy), MUSÍ BÝT V INDEXU S
RAZÍTKEM ZE STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ, taktéž škrty kurzů musí být
provedeny na studijním oddělení – takže každou změnu nechat potvrdit do
indexu na studijním oddělení
zápisy a škrty v indexu:
prvních šest týdnů semestru s poplatkem 80 Kč,
později jen v závažných důvedech (písemná žádost se zdůvodněním a poplatek
150 Kč)
poplatky se platí v pokladně PřF JU
identifikační karta studenta
umožňuje stravování v menze, opravňuje ke vstupu do knihovny, počítačoven a
učeben)
k vyzvednutí od 1.9. (u biologických oborů od 4.9.) na studijním oddělení
(vždy 7:00 – 7:30)
Kolotoč 2014:
kurzy – všechny obory:
Úvod do studia na VŠ
(před úvodem test z matematiky – zjištění úrovně)
Informační zdroje v přírodních vědách (knihovna)
Počítačová technika
(přidělení adres a přesměrování e-mailů – dnes,
ihned dostanete zápočet)
1.9. – 19.9.
Biologie a kombinace s Biol. pro vzdělávání: Terénní praxe I (1.9. – 19.9.)
PŽP: Terénní praxe I (1.9. – 19.9.)
týdenní oborové terénní soustředění (22.9. – 24.9.)
rozpis do kurzů kolotoče:
nebiol. obory – odpoledne 28.8. u studijního oddělení,
večer na http://www.prf.jcu.cz – v informacích pro studenty – pro prváky
biologické obory – odpoledne 29.8. u studijního oddělení, večer na webu PřF
instrukce k terenním praxím (srazy, kontakty na vedoucí) – na webu včetně kontaktů
na vedoucí jednotl. běhů
Studenti MVT-kombi
budou absolvovat kurzy úvodního kolotoče následujícím způsobem:
Výpisky pro kurz Úvod do studia předají ing. Ptáčkovi (kdykoli při blokové
výuce “normálních” předmětů, které s ním mají) do konce listopadu spolu s
indexem; ing. Ptáček předá materiál na studijní oddělení, kde studijní
proděkanka zapíše do indexů zápočty, poté ing. Ptáček opět předá materiály
studentům.
Kurz “knihovna” (Informační zdroje ...) se uskuteční v průběhu semestru v
návaznosti na “normální” výuku; termín bude upřesněn v průběhu října.
Výuka začíná první středu výukového období semestru, tedy v akad. roce
2014/2015 dne 1. října, výuka dle rozvrhu, který bude vyvěšen na webových
stránkách v oddíle Studium - Informace pro studenty – Prváci.
Test z matematiky se netýká studentů MVT-kombi (předmět Repetitorium z
matematiky nemůže zohlednit časové možnosti kombinovaných studentů).
Studenti oboru MVT-kombi nebudou tedy zařazeni v rozpisu pro úvodní kurzy
“kolotoče”.
Zimní semestr – 1. ročník:
rozvrhy – ve STAGu po přihlášení a zapsání předmětů se vám bude zobrazovat
individuální rozvrh (podle skupin cvičení, které jste si vybrali)
kurzy s přednáškou vždy začínají přednáškou (kromě Matematiky!)
povinnosti (abyste úspěšně studovali a nikde nenarazili) – opatření děkana D 48
(v 1. semestru nejvýše 1 nesplněný kurz a minimálně 20 získaných kreditů)
slavnostní imatrikulace - 17. 10. odpoledne (společenský oděv)
informace o předzápisu do letního semestru + o studiu obecně – listopad, e-mailem,
(objasnění nejasností – kdykoli u mně)
výuka v zimním semestru
zápočtový týden
zkouškové období
termín předzápisu, zápisu, kontroly indexu
v akademickém
kalendáři
v Seznamu přednášek
(na webu fakulty)
ubytovací stipendium (bydliště mimo okres ČB, info k žádosti na stránkách JU)
Místnosti fakulty:
Budova A: přízemí - laboratoře molekulární biologie
1. patro – chemické praktikové místnosti (201,205), biologické praktikové místnosti (202, 204)
zasedací místnost
2. patro – chemické praktikové místnosti (301,305), biologické praktikové místnosti (302)
počítačovna Pč 3
studijní oddělení – proti schodům
3. patro – místnosti vyučujících angličtiny, učebna jazyků
Budova B: přízemí – posluchárny B1 - B7,
Budova C: přízemí - posluchárny C1 – C4; děkanát (včetně pokladny)
Budova Akademie věd ČR: u kongreshaly - přízemí – KH, posluchárny P1 – P3
1. patro (schody za P3, dveře na odpočívadle, pak 2 krát doprava)
– Pč5
2. patro (schody za P3) – počítačovna Pč 1
Budova UMBR: přízemí – počítačovna Pč 4
Budova v ulici na Zlaté stoce – tzv. botanická vila: katedra botaniky a zasedačka (používaná i pro výuku)

similar documents