Školski esej na državnoj maturi

Report
 Esej
ne treba imati naslov
 Svaki od triju dijelova eseja (uvod, razrada,
zaključak) uvući „dva prsta udesno” kako bi
esej i vizualno imao tri dijela
 Nije potrebno preskakati redove između tih
dijelova jer esej mora biti i sadržajno i
vizualno jedna cjelina
 Ulomak
i zadane smjernice pročitati nekoliko
puta
 Odgovoriti na svaku smjernicu s jednom,
dvije, tri ili više rečenica
 Dobro se držati redoslijeda jer će esej tada
imati „glavu i rep”, ali to nije nužno
 Odgovarajući na smjernice učenik ima gotovo
pa završen esej
 Učenik
mora odrediti što i koliko rečenica
pripada uvodu, što pripada razradi, a što
zaključku
 Treba provjeriti pravopis i gramatiku
 Stilski oblikovati sadržaj eseja tako da svaka
rečenica proizlazi jedna iz druge
 Uvodni
dio treba imati od 3 do 5 rečenica
 Učenik obvezno treba smjestiti autora u
nacionalnu književnost, smjestiti ulomak u
književnopovijesno razdoblje te odrediti
književnu vrstu
 Razdoblje odrediti godinama početka i
završetka ili stoljećem
 Pobliže odrediti to djelo (npr. kako i koje
mjesto u književnosti djelo zauzima; pobliže
odrediti djelo: npr. prva zbirka novela, prvi
moderan roman, prva drama apsurda…)
 Ne
navoditi naslove ostalih djela zadanog
autora, nije potrebno navoditi biografiju i sl.
 U uvodu ne citirati
 Uvod se ne bavi samim ulomkom
 Učenik može koristiti fraze kojima završava
uvod i najavljuje razradu:
 Cilj ovoga eseja je …
 U ovome će se eseju …
 Najduži
dio eseja (dvije trećine eseja; uvod i
zaključak zajedno čine jednu trećinu)
 U njoj učenik izlaže i obrazlaže, tj. bavi se
ulomkom odgovarajući na zadane smjernice
 Obvezno citirati ili parafrazirati (iz ulomka)
 Najbolje je napisati odgovor na zadane
smjernice, a to onda potkrijepiti citatom:
npr. Raskoljnikov sebe smatra neobičnim
čovjekom te si daje određene privilegije: „
… neobični imaju pravo da počinjaju
svakakve zločine…”
 Citate
ne nizati jedan za drugim
 Čak nije potrebno citirati cijele rečenice,
već samo onaj dio rečenice koji potvrđuje
učenikovu tvrdnju
 Pravilan način citiranja „ “
 Ne koristiti izraze: npr. citiram, citat,
stavljati citate u zagrade i slično
 Koristiti pravopisno točan znak za citiranje:
znak navodnika
U
njemu učenik iznosi sintezu istraživanja;
jednako je važan kao i uvodni dio. Sadrži od
3 do 5 rečenica.
 Trebalo bi se svakako vratiti na ono već
napisano i stvoriti završni dojam
 Učenik ne smije prepričavati već napisano,
nego naglasiti ono najvažnije
 Važno je navesti i određene dokaze koje je
učenik pronašao u priloženom ulomku
 Ako smjernica ne traži vlastiti dojam ili stav
o ulomku onda to ne treba pisati
 Nikad
ne pisti u negativnom tonu
 Korisne fraze:
 S obzirom na sve dokaze
 Iz dosad navedenog može se zaključiti
 Funkcija je završnog ulomka naglasiti
najvažnije misli i stavove i zaključiti čime se
esej bavio
 Uvodni i zaključni dio trebaju biti povezani
te će na taj način učenik zaokružiti smisao
eseja

similar documents