Zariadenia na ochranu pred predpätím a výpadkom napätia.

Report
800
U[V]
600
400
200
0
t
čas
Zariadenia na ochranu pred
predpätím a výpadkom napätia.
ERIK SCHMIDT
1.V
ZEE
Definícia
Prepätie znamená náhly nárast napätia, prúdu alebo
oboch veličín naraz.
Prepäťové ochrany majú za úlohu chrániť elektrické
spotrebiče pred ničivým vplyvom prepetia. (U>230V)
Výskyt prepätia sa môže eliminovať:
-zvedením prebytočnej energie do zeme
-stabilizovaním napätia
-rozopnutím spínača
2
Definícia
Výpadok napätia je jav kedy elektrické spotrebiče
náhle zastavia svoju činnosť. Nebezpečný je v
prípade počítačovej techniky.
Napríklad náhlym vypnutím PC môžeme stratiť dáta.
Zapnutý projektor sa náhle vypne spolu s chladením,
čím sa môže poškodí žiarovka.
3
Zdroj prepätia
Najčastejšou príčinou náhleho nárastu napätia a
prúdu je úder blesku alebo skrat niekde vo vedení.
Prepätie spôsobuje aj obyčajné zapínanie svetla,
kedy môže pri dotyku kontaktov vzrásť prúd viac než
je jeho hodnota pri bežnej prevádzke.
Samozrejme je zdrojom prepätia aj uvoľnenie
elektrostatickej energie.
...+jadrové výbuchy.
4
Typy ochrán
-Bleskozvody
-Ističe
-Prepäťové predlžovačky
-Prepäťové zásuvky
-Záložné napájacie zdroje (UPS)
5
Bleskozvod
Externá súčasť budov. Jeho
úlohou je pritiahnuť bleskový
výboj.
Pri údere zvedie energiu až
pod zem, kde sa nachádza
vodivý objekt s nízkym
odporom.
6
Napäťové a prúdové ističe
Nachádza sa v bytoch v
elektrických skrinkách alebo
pri motoroch.
Má veľmi rýchly čas odozvy
a je nutnou výbavou
domácností.
Pri prepätí odpojí vetvu na
ktorej je napojený.
7
Prepäťová predlžovačka
Poskytuje rozšírenú ochranu
spotrebičov, môže
obsahovať USB a RJ porty.
Je to čiastočná ochrana
proti prepätiu, avšak vždy
užitočná.
8
Prepäťová zásuvka
Podobne ako predlžovačka,
no s väčším dôrazom na
reakčný čas.
Vhodná na skryté miesta ako
napríklad za chladničkou,
gaučom.
9
Záložný zdroj
Jeho úlohou je nielen chrániť
pred prepätím, ale aj
zabezpečiť dočasný prísun
prúdu v prípade výpadku
rozvodne/siete.
Výdrž napájania je rozličná
pre každý zdroj.
10
Hlavné parametre (okrem bleskozvodov)
Priepustnosť napätia (let through rating/voltage)
-nižšie číslo je lepšie (330 V alebo <40)
Priepustnosť energie (Joule rating)
-vyjadruje maximálnu energiu, ktorú ochrana
znesie než sa vypne
Časové oneskorenie (response time)
-odozva reakcie/vypnutia (napr. 1ns)
Vyšší Joule rating neznamená lepšie. Obchody často
neuvádzajú ani priepustnosť napätia. Je to pritom dôležitý
parameter.
11
Ďakujem za pozornosť
Zdroj:
http://www.homedepot.com/c/surge_protector_buying_guide_HT_BG_EL
Skutočnosť o Joule vs. Let through:
http://www.schneiderelectric.us/sites/us/en/support/faq/faq_main.page?page=content&country=US&lang=en&i
d=FA158814&redirect=true
12

similar documents