Dni Informacyjne na Warmii i Mazurach

Report
Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2014
„Nowe formy wsparcia
dla młodych i przedsiębiorców”
15-24 października 2014 roku
Dni Informacyjne na Warmii i Mazurach pod hasłem
„Nowe formy wsparcia dla młodych
i przedsiębiorców”
to akcja informacyjno – promocyjna, której
inicjatorem i koordynatorem był
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Dni Informacyjne na Warmii i Mazurach to
inicjatywa zainspirowana wdrożeniem 27 maja 2014
roku istotnych zmian na rynku pracy wynikających
z nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.
Głównym celem akcji informacyjno-promocyjnej
było upowszechnienie informacji na temat nowych
form wsparcia przede wszystkim dla osób młodych,
osób powyżej 50 r.ż. oraz przedsiębiorców
z terenu województwa warmińsko-mazurskiego
Najważniejsze zmiany
• Nowe narzędzia wspierające tworzenie miejsc pracy i
powrót do zatrudnienia (grant na telepracę, świadczenia
aktywizacyjne, pożyczki na tworzenie nowych miejsc pracy,
pożyczki i dotacje na start biznesu oraz trójstronne umowy
szkoleniowe)
• Rozszerzenie kategorii młodych z osób do 25 r. ż. na osoby
do 30 r. ż.,
• Ulgi dla pracodawców zatrudniających osoby młode
zaczynające karierę oraz osoby powyżej 50 r. ż.
Najważniejsze zmiany:
Najważniejsze zmiany
• Uruchomienie Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
przeznaczonego na finansowanie działań na rzecz
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców,
• Nowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 r. ż.,
które oddają inicjatywę osobom młodym w wejściu na rynek
pracy (bon szkoleniowy, stażowy, zatrudnieniowy i na
zasiedlenie),
• Reforma sieci EURES
W ramach tej inicjatywy
w okresie od 15 do 24 października 2014 roku
w całym województwie zorganizowano szereg
wydarzeń, w tym:
•
•
•
•
•
konferencje
seminaria
targi pracy
warsztaty metodyczne
porady i konsultacje
panele dyskusyjne
• prezentacje
• prelekcje
• szkolenia
• zajęcia warsztatowe
• zajęcia edukacyjne
• spotkania z przedstawicielami
biznesu
• konkursy wiedzy
• konkursy plastyczne
• spotkania informacyjne
• dni otwarte
• i wiele innych inicjatyw…
PATRONAT HONOROWY
Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
PATRONAT MEDIALNY
15 października 2014 roku w Centrum Konferencyjnym ERANOVA w Olsztynie
odbyła się konferencja inaugurująca
Dni Informacyjne na Warmii i Mazurach
pn.
„Nowe perspektywy na rynku pracy”
W konferencji udział wzięły 254 osoby
Wystąpienia inaugurujące konferencję:
Gustaw Marek Brzezin - Wicemarszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego - uroczyste otwarcie konferencji
Zdzisław Szczepkowski – Dyrektor WUP
w Olsztynie - pierwsze doświadczenia urzędów pracy
związane ze zmianami w Ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Prelegenci:
dr Anna Suchorab
- „Potrzeby i
z województwa warmińsko-mazurskiego
i kompetencji absolwentów uczelni wyższych”
oczekiwania pracodawców
w zakresie kwalifikacji
Ewa Micuda - „Nowe formy wsparcia
dla przedsiębiorców”
Prelegenci:
Wiesław R. Drożdżyński - „Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz wsparcie
w rozwoju zawodowym pracodawcy i pracowników”
Katarzyna Pietkiewicz - „Nowe instrumenty dla młodych”
Prelegenci:
Tomasz Szarek - „Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych z PO WER”
Elżbieta Amulewicz - „EURES – nowe zasady”
Punkt informacyjno-konsultacyjny
Konferencja
pn. „Nowe formy wsparcia młodych i przedsiębiorców”
Ełk , 21 października 2014 roku
ORGANIZATORZY:
• WUP Olsztyn
• Powiatowe Centrum Pomocy
Psychologiczno – Pedagogicznej
• Młodzieżowe Centrum Kariery
i Punkt Pośrednictwa Pracy OHP
• Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
w Białymstoku filia w Ełku
Tematy wystąpień:
• „Nowe formy wsparcia pracodawców i osób bezrobotnych do 30 raku życia
według nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy”
• „Student – Przedsiębiorca”
• „Europejskie Służby Zatrudnienia –
nowe perspektywy”
• „Formy kształcenia ustawicznego
odpowiedzią na wyzwania XXI wieku”
W przebieg Dni Informacyjnych na Warmii
i Mazurach włączyły się w sumie 73 instytucje,
które zorganizowały 157 różnorodnych wydarzeń
odbywających się na terenie wszystkich powiatów
województwa warmińsko-mazurskiego.
Przykładowe wydarzenia zrealizowane w ramach
Dni Informacyjnych na Warmii i Mazurach
Konferencja pt. „Nowe formy wsparcia dla
młodych przedsiębiorców”
Działdowo, 16 października 2014 roku
Organizator: PUP Działdowo
Przykładowe wydarzenia zrealizowane w ramach
Dni Informacyjnych na Warmii i Mazurach
Elbląskie Targi Pracy
Elbląg, 22 października 2014 roku
Organizator: PUP Elbląg i CEiPM OHP w Elblągu
Warsztaty pt. ,,Poznanie predyspozycji i
zainteresowań zawodowych oraz
planowanie kariery zawodowej”
ZSO w Orzyszu
„Kurs małej złotej rączki dla najmłodszych”
CKPiU w Ełku
Dni Informacyjna na Warmii i Mazurach w mediach
W wydarzeniach wzięło udział 10 411 osób:
młodzieży uczącej się, studiującej, poszukującej
pracy, bezrobotnych, aktywnych i nieaktywnych
zawodowo, pracodawców oraz nauczycieli, doradców
i innych pracujących na rzecz młodych.

similar documents