Ruumiinlämpö

Report
Ruumiinlämpö
Michaela Bogner, Henna
Huttunen, Johanna Miettinen,
Jukka Tikkanen, Ira Vallius
TH13S
Kehon lämpötila
 Normaali
ruumiinlämpö n. 36 - 37 °C
 Lämmönsäätelykeskus hypotalamuksessa
 Lämmönsäätelymekanismit:





Rinta- ja vatsaontelon elimet
Keskushermosto
Iho
Ihonalainen rasva
Verenkiertojärjestelmä
Vaikuttavat tekijät:
 Ulkolämpötila
 Kuukautiskierto
 Rasitus
 Vaatetus
 Lääkereaktiot
 Allergia
 Virukset
ja bakteerit
Lämmön mittaaminen
 Halutaan



selvittää kehon lämpötila
Lämpösairaudet
Kuume
Ovulaation selvittäminen
Mittauspaikat
 Peräsuoli
 Suu
 Korva
 Kainalo
 Otsa
Mittareita
 Digitaalinen
 Analoginen
 Elohopea
 Korva
 Tutti
 Otsa
Kuume
 Ruumiinlämpö
nousee yli normaalin
lämpötilan
 Kehon normaali reaktio tulehdusta
vastaan
 Syitä:



Virukset ja bakteerit
Sidekudossairaudet
Syöpäsairaudet
Haitat ja vaarat:
 Olotila
huonontuu
 Nesteen haihtuminen
 Matala kuume ei vaarallista
 Yli 42 asteen kuume alkaa tuhota
elimistöä
Pitkittynyt kuume
 Kuumeilu
jatkuu viikkoja
 Ei välttämättä muita oireita
 Syitä voi olla useita:


Elimistön harmiton
korjautumistila
Piilevä sairaus
Milloin hoitoon?
 Yleiskunto
laskee
 Kuume kestää 3-4 päivää ilman selvää
syytä
 Kuume nousee uudelleen
 Vatsakivut
 Vakavat perussairaudet
 Niskakivut, pahoinvointi tai oksentelu
 Nivelten punoitusta ja kuumotusta
Hypertermia
 Elimistön
liiallinen lämpeneminen
 Ulkoisen tekijän aiheuttama
 Elimistö ei pysty poistamaan riittävästi
lämpöä
 Voi johtaa tajuttomuuteen

Seurauksena elinvaurio tai kuolema
Altistavat tekijät
 Huono
fyysinen kunto
 Kuivuminen
 Alkoholi
 Vanhuus
 Liikapaino
 Lääkkeet
Oireet
 Lämpötilan
nousu
 Heikotus
 Väsymys
 Ripuli
 Pahoinvointi
 Päänsärky
 Poikkeava
 Sekavuus
käytös
 Ihon
sinertyminen
 Näköhäiriöt
 Tajunnan menetys
 Lämpöturvotus
 Lihaskouristukset
Ennaltaehkäisy
 Kevyt
pukeutuminen
 Pään ja niskan suojaaminen auringolta
 Fyysisen rasituksen välttäminen
 Runsas nesteen nauttiminen
Ensiapu
 Varjoon
vieminen
 Vaatetuksen keventäminen
 Kylmä vesi
 Tuuletuksen tehostaminen
 Hereillä oleva puoli-istuvaan asentoon
 Tajuton kylkiasentoon
 Soitto 112
Hypotermia
 Kehon
lämpötila liian alhainen
 Ydinlämpötila laskee alle 35 °C
 65–85 ihmistä kuolee vuosittain
 Liittyy
tilanteeseen, jossa ihminen on ollut
pitkään kylmässä
Altistavat tekijät
ikä
 Huono yleiskunto
 Väsymys
 Nestevajaus/nälkä
 Sairaudet (esim. hypotyreoosi) ja
vammat
 Alkoholi, lääkkeet, huumeet ja myrkytys
 Huonot varusteet
 Sairaalassa: leikkaukset

Korkea
Veden varaan joutuneen
hypotermia





Miten nopeasti ihminen menettää tyypillisesti
toimintakykyynsä kylmässä vedessä (4–6 °C)?
Miten nopeasti hän menee tajuttomaksi tai
menehtyy?
Toimintakyvyn menettäminen: muutama
minuutti
Tajuttomuus: noin 15 minuuttia
Menehtyminen: puoli tuntia
Hypotermian asteet
 lievä



hypotermia 33–35 °C
Voimakas palelu ja tärinä
Kömpelyys ja välinpitämättömyys
Syke tihenee, verenpaine nousee ja hengitys kiihtyy
 kohtalainen



Lihasvärinä lakkaa
Raajojen jäykkyys
Tajunnantason lasku
 vaikea


hypotermia 28–33 °C
hypotermia alle 28 °C
Tajuttomuus
Alle 24 °C  sydän ja hengitys pysähtyvät
Hypotermiatyypit

Äkillinen hypotermia


Subakuuttinen hypotermia


syntyy minuuteissa, esim. henkilön upotessa
kylmään veteen
1–2 tuntia, esim. uupuminen lumihankeen
Subkrooninen hypotermia

10–20 tuntia, esim. tajuttoman vanhuksen
jäädessä huoneenlämmössä asuntonsa lattialle
Hypotermia leikkauksen
aikana
 Leikkauspotilaan
lämpötila laskee 1–3 °C
→ lievä hypotermia (33-35 °C)
 Monia
samanaikaisia syitä
 Usein ehkäistävissä
Hypotermiaa aiheuttavat tekijät Ehkäisy tai hoito
Leikkaus Leikkausalueen pesu
Pesualueen nopea
peittely
Laajat peittelemättömät alueet, Paljaan ihoalueen
pesunesteiden haihtuminen
minimointi
Muut
Haavaontelot
Avoimien
onteloiden suojaus
lämpimillä liinoilla
Verenvuoto
Lämmitetyt
korvausnesteet ja
veri
Leikkaussalin lämpötila
Salin riittävästä
lämpötilasta
huolehtiminen
(optimi 21–24 °C)
Leikkaussalin ilmanvaihto
Potilaan peittely
Potilaan kuljetus ja siirto
Potilaan peittely
Haitat leikkauksen yhteydessä
 Muutoksia





moniin elintoimintoihin
Munuaisten toiminta heikkenee
Verenvuoto lisääntyy
Rytmihäiriöt yleistyvät
Potilaan toipuminen hidastuu
Haavan paraneminen huononee ja
infektioriski kasvaa
Ensiapu ja hoito
 Kuljetus
sairaalaan hellin ottein –
rytmihäiriövaara!
 Makuuasento
 Suojaus lisäjäähtymiseltä
 Ei aktiivista lämmittämistä!
 Lisäpeittoja, avaruuslakana tai
lämpöpeitto
 Heräämössä:

peittoja, joihin puhalletaan lämmintä ilmaa
Hypertermian, hypotermian ja
kuumeen erot
LÄHTEET





CASTREN, Maaret, KORTE, Henna ja MYLLYRINNE, Kristiina 2012.
Lämpösairaudet ja kylmän aiheuttamat vammat.
[verkkojulkaisu]. Ensiapuopas. [Viitattu 2013-11-12.] Saatavissa:
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=sp
r00010
MUSTAJOKI, Pertti 2012. Alilämpö [verkkojulkaisu]. Duodecim.
[Viitattu 2013-11-08.] Saatavissa:
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dl
k00263
RAUTAVA-NURMI, Hanna. WESTERGÅRD, Airi, HENTTONEN, Tarja,
OJALA, Mirja, VUORINEN, Sinikka 2012. Hoitotyön taidot ja
toiminnot. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
SAARELMA, Osmo 2013. Hypotermia (ruumiinlämmön lasku)
[verkkojulkaisu]. Duodecim. [Viitattu 2013-11-09.] Saatavissa:
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dl
k00223
SAARELMA, Osmo 2013. Lämpöhalvaus ja auringonpisto
(hypertermia). [verkkojulkaisu]. Duodecim. [Viitattu 2013-11-12.]
Saatavissa:
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dl
k00298


SAARELMA, Osmo 2013. Kuume [verkkojulkaisu]. Duodecim.
[Viitattu: 2013-11-12.] Saatavissa:
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dl
k00793
SEPPÄNEN, Matti 2013. Lievä hypotermia [verkkojulkaisu].
Duodecim. [Viitattu 2013-11-09.] Saatavissa:
http://www.terveysportti.fi/dtk/shk/avaa?p_artikkeli=aop00230

TUOMIKOSKI, Mikko. 2012. Elohopeaa on vielä vanhoissa
kuumemittareissa [verkkojulkaisu]. Yle. [Viitattu: 2013-11-15.]
Saatavissa:
http://yle.fi/uutiset/elohopeaa_on_viela_vanhoissa_kuumemitt
areissa/5766263

Metku-Perhesuunnittelusivut 2011. Ovulaation tunnistaminen ja
ovulaatiotestit [verkkojulkaisu]. [Viitattu: 2013-11-15.] Saatavissa:
http://metku.net/~pesu/ovulaationtunnistaminen.php

Sairas lapsi 2013. Kuume [verkkojulkaisu]. [Viitattu: 2013-11-15.]
Saatavissa: http://www.sairaslapsi.com/sairaudet/kuume

similar documents