Hygiena práce u po*íta*e - Základní škola Ostrava

Report
HYGIENA PRÁCE U POČÍTAČE
PRO 6. ROČNÍK
Ing. Zdeňka Javorková
Základní škola Ostrava-Stará Bělá
Určeno pro 6. ročník základní školy
Vytvořeno v září 2011
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie
Tematický okruh - Základy práce s počítačem
Téma
- Zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních
rizik spojených s dlouhodobým využíváním
výpočetní techniky
Očekávaný výstup
Respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a
postupuje poučeně v případě jejich závady.
Dodržuje zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik
spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky.
Metodické pokyny
Prezentace zobrazuje hlavní zásady hygieny práce u počítače,
ergonomické parametry pracoviště, správné umístění monitoru
apod. V prezentaci je také zmíněna psychická zátěž práce
na počítači.
Zdroje
KOVÁŘOVÁ, Libuše. Informatika pro základní škoyl : 1. díl. Vyd. 1. Kralice na
Hané : Computer Media, s.r.o., 2004. 100 s. ISBN 80-86686-22-1.
http://linuxserver.gymspk.cz/staticContent/G4/IVT/01_00_PC%20a%20zdrav%C3
%AD.html#03
http://www.panska.cz/ivt/doku.php?id=bezpecnost-a-hygiena-pri-praci-spocitacem
http://pctuning.tyden.cz/multimedia/16-elektronika/18818-ergonomie-prace-spocitacem-prvni-cast?start=6
http://pctuning.tyden.cz/multimedia/16-elektronika/18818-ergonomie-prace-spocitacem-prvni-cast?start=5
http://www.ok2stm.cz/ke_stazeni/hygiena_prace_s_PC.pdf
http://extranotebook.cnews.cz/jak-si-neznicit-zdravi-u-pocitace-ii?page=0,1
http://www.surfuj.unas.cz/24-hry-ke-stazeni-zdarma-na-pc-plne-verze.html
http://navolnenoze.cz/blog/zdravi-efektivni-prace-na-pocitaci/
http://www.gify.nou.cz/pc2.htm
Hygiena práce u počítače
Dodržováním zásad správné hygieny
práce u počítače se můžete vyvarovat
negativního vlivu na zdraví.
V dnešní době si
neumíme život bez
počítače představit.
Setkáváme se s ním
ve škole, v práci i ve
volném čase.
Průměrně u něj trávíme stále více času. Počítač
má totiž jednu velmi (ne)příjemnou vlastnost –
dokáže nás zaujmout a to až tak, že zapomínáme
na své okolí a čas. A to má ve velké míře
negativní vliv na naše zdraví.
Špatné sezení způsobuje:
1. bolesti hlavy,
2. bolesti šíje,
3. bolesti zad,
4. stlačený žaludek,
5. stlačené stehenní
svaly,
6. stlačení žil stehen,
7. porucha
prokrvování
podkolenních
jamek
Nejčastější problémy způsobené prací
na počítači
Doporučené hodnoty správného sezení
Výška postavy
155 cm
170 cm (průměr)
185 cm
Výška postavy
41 cm
46 cm
52 cm
Výška pracovní
plochy
60 cm
65 cm
72 cm
Výška roviny očí od
podlahy (v sedě)
103 cm
119 cm
135 cm
Vzdálenost očí od
monitoru
Zorný úhel
Minimálně 40 cm, optimálně 60 cm („na délku ruky“)
60°
Správné umístění monitoru
• Neměl by odrážet světlo
• Neměl by být umístěn ani
čelem ani zády k oknu.
• Při práci večer by neměl
být jediným zdrojem
světla v místnosti.
Cvičení pomáhá
•Každých 10 minut se posaďte co nejrovněji,
ramena zatáhněte dozadu a tlačte je dolů.
•Pomalu skloňte hlavu doleva a
doprava. Pak se podívejte
doleva a doprava, až nejdál, jak
to jde.
•Nakonec hlavou trochu zatřep,
aby se uvolnily svaly.
•Celé cvičeníčko zabere
maximálně 30 sekund.
Další vliv práce na počítači na zdraví
Kromě fyzické zátěže nás moderní způsob
práce a počítače zatěžují také psychicky.
Množství činností, které
dokážeme současně
vykonávat a soustředit
se na ně, totiž není
neomezené.
Multiasking
V dnešní době je při práci s počítačem zcela běžný
takzvaný multitasking, tedy souběžná práce s více
programy. Pokud si píšete v textovém editoru, zároveň
si prohlížíte web, komunikujete po ICQ a do toho třeba
ještě telefonujete, je to špatně. Tento klade
mimořádné nároky na soustředění a vyčerpává více,
než cokoliv jiného.
U lidí, kteří často pracují na počítači a
jsou zvyklí na „obludně“ velký
multitasking, se schopnost soustředění
zkracuje i pod 10 sekund.
Riziko hraní na počítači
S vlivem počítačů na zdraví souvisí také riziko vzniku
závislost na internetu, případně na hraní online her.
Právě online hry patří k nejrizikovějším internetovým
aplikacím, co se závislosti týče.
Časté sezení u počítače, kdy cílem
není práce, ale pouze hraní her nebo
bezcílné surfování po internetu, má
velmi negativní vliv na život každého,
kdo tomuto nešvaru propadne.
Ať už v souvislosti s nedodržováním základních zásad
správné práce s počítačem (který hráč uvažuje nad tím,
jestli správně sedí?) nebo zásahy do osobních vztahů
(komu by vyhovovalo, že by jeho partner neustále seděl
u počítače?).

similar documents