FRANCISCO BALAGTAS

Report
TALAMBUHAY NG MAY-AKDA NG
FLORANTE AT LAURA
FRANCISCO BALAGTAS
PAGSILANG AT PAMILYA
 MAGULANG
Juan Balagtas – panday
Juana dela Cruz – karaniwang maybahay
 PANGINAY,
BIGAA, BULACAN
pook na sinilangan
 ABRIL 2, 1788
petsa ng pagkasilang
PAGSILANG AT PAMILYA
ABRIL
30, 1788
petsa ng pagbinyag
MGA
KAPATID
Felipe, Concha, Nicolasa
EDUKASYON
PAG-AARAL
SA KUMBENTO
Katon, Kartilya, Misteryo, Relihiyon
PAG-AARAL
SA MAYNILA
kamag-anak na Trinidad sa Tondo
1799, 11 taong gulang, alilang kanin
EDUKASYON
Gramatica Castellana, Gramatica
Latina, Geografia, Fisica at Doctrina
Cristiana
San Juan de Letran- 1814,24 taong
gulang, natapos ang Canones
EDUKASYON
Filosofia, Teologia, Humanidades – sa
ilalim ni Padre Mariano Pilapil
PAG-IBIG
MAGDALENA
ANA RAMOS
unang nagpatibok ng puso
Gagalangin, Tondo
LUCENA
BIYANANG
PAG-IBIG
1835, 48 taong gulang, Pandakan
nakilala si MARIA ASUNCION
RIVERA- mang-aawit, dalubhasa sa
pagtugtog ng alpa
tinaguriang Celia- hango sa ngalan ng
pintakasi ng musika – Santa Cecilia
PAG-IBIG
Mariano Kapule – mayamang karibal kay
Celia
Gumawa ng usapin upang
mapabilanggo si Kiko
Usapin – paninirang puri kay MAR at
pamilya nito
May inupahan ng salapi upang
tumestigo
PAG-IBIG
 JUANA
TIAMBENG
nakilala sa Udyong ,Bataan pagkalaya noong
1838, 54 taong gulang
Hulyo 22, 1842 – nagpakasal
11 anak- 7 namatay sanggol pa lamang
5 lalaki-Marcelo, Juan, Miguel
6 babae–Josefa, Maria,Marcelina, Julia
4 natira – Victor, Isabel, Silvestra,
Ceferino
HANAPBUHAY/TUNGKULIN
HUKOM
PAMAYAPA – Udyong,
Bataan (1838)
JUES DE RESIDENCIA – Balanga,
Bataan (1840)
TAGASULAT (1856)
HANAPBUHAY/TUNGKULIN
TAGAPAGSALIN
SA HUKUMAN
(1857)
TINYENTE MAYOR
HUKOM PANAKAHAN(Juez de
Sementera)
PAGKAMANUNULAT
 JOSE
DELA CRUZ- Huseng Sisiw
 SISNE NG PANGINAY
sisne - maputi, malaking ibong mangaawit
 FRANCISCO BALTAZAR- sagisag panulat
 Florante at Laura – nabuo sa bilangguan
ng Pandakan (Mariano Kapule)
KAMATAYAN
 PEBRERO
20, 1862 – Udyong,
Bataan, 74 taong gulang, dalawang
taon makalipas ng paglaya sa
bilangguan sa ikalawang
pagkakakulong (pagputol ng buhok)
 Mabuti
pang putulin ang daliri ng anak
kaysa gawing bokasyon ang paggawa ng
tula
FLORANTE AT LAURA
 AWIT
– 12 PANTIG
 Nagtataglay ng mga diwang
masasalamin umano sa lipunan
 TULANG PASALAYSAY – tig 4 na
taludtod, lalabindalawahin
 Binubuo ng 399 saknong
FLORANTE AT LAURA
Pagsasanib
ng tula at kasaysayan
ng Pilipinas sa pamamahala ng
Kastila
Tauhan at lugar- kuha sa ibang
bansa ngunit ang kilos, gawi at
pangyayari ay himig Pilipino
FLORANTE AT LAURA
Nalimbag
sa mga mumurahing
klase ng papel (papel de arroz) yari sa palay
Pinagbibili tuwing may misa at
mga kapistahan sa halagang 10
centavo bawat isa
APAT NA HIMAGSIK
MALING
PANANAMPALATAYA
MASAMANG PAMAHALAAN
MALING KAUGALIAN
MALING LAKAD NG PANITIKAN
HIMAGSIK LABAN SA MALUPIT NA
PAMAHALAAN
 Mailigaw
ang mambabasa at maligtas sa
pang-uusig
Reynong Albanya, mapanglaw na gubat
ngalan ng tauhan – Kristiyanong Kastila
at Arabe
binatang nakagapos
HIMAGSIK LABAN SA MALUPIT NA
PAMAHALAAN
 Kunwari’y
pang-aliw ngunit patuligsa at
suwail
kinawiwilihan ng tao – awit at korido
pinapayagan ng Censura- labanan ng
Kristiyano at Moro, binyagan at dibinyagan
HIMAGSIK LABAN SA MALING
PANANAMPALATAYA
 Pamahalaan
at Simbahan – iisa sa turing
at sa kapangyarihan, naghihidwaan,
karaniwan nakapangyayari at nagwawagi
ang simbahan
 Censura – aklat, pahayagan, babasahin
tatak ng gobierno civil o gobierno
eclesiastico
HIMAGSIK LABAN SA MALING
PANANAMPALATAYA
 Moro
– kasingkahulugan ng taksil o
sukab; kasuklam-suklam
 HIMAGSIK – Kristiyanong tauhan
laban sa Kristiyanong tauhan; Morong
tauhan – tagapagligtas ng
Kristiyanong tauhan
HIMAGSIK LABAN SA MALING
PANANAMPALATAYA
 Iglesya
Katolika Apostolika Romana –
tanging dapat sampalatayanang relihiyon
 Paganismo, idolatria – Bathala pinalitan
ng Diyos na Maykapal
 HIMAGSIK – pamagat, pangyayari ay
hinango sa Mitolohiya ng Griyego na
nagtataglay ng diwa, kulay at alamat ng
paganismo at idolatria
HIMAGSIK LABAN SA MALING
PANANAMPALATAYA
 Paunang
salita (‘dedicatoria’)karaniwang inaalay sa santo o Mahal
na Birhen
 HIMAGSIK – inialay kay Celia –
naniniwalang tunay na pinagkunan ng
inspirasyon
HIMAGSIK LABAN SA MALING KAUGALIAN
 Maling
ugali – naniniwalang
kasiraang puri ng lahi
 HIMAGSIK – tinuligsa ngunit
tinapatan ng panlunas na aral at
halimbawa
HIMAGSIK LABAN SA MALING LAKAD NG
PANITIKAN
 Balagtas
– agwat sa pagtula at
pananagalog sa kalahatan ng manunula
ay napakalayo
 HIMAGSIK – ginawang tunay na obra
maestra ang akda, tulang nagtataglay ng
wastong sukat, tugma, talinhaga at
kariktan, malalim at angkop na Tagalog

similar documents