D*CH V* PHÁT TRI*N *NG D*NG WEB (WEB APPLICATION)

Report
DỊCH VỤ
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG
WEB
(WEB APPLICATION)
Người trình bày: Phạm Ngọc Quang
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT AG
Mục lục
• Mô tả dịch vụ
• Quy trình cung cấp
• Kế hoạch
Ứng dụng web (Web application)
• Ứng dụng web cho phép tương tác với người sử dụng
và thực hiện các chức năng giống như ứng dụng truyền
thống.
• Xu hướng của thế giới là chuyển chương trình chạy trên
Destop (desktop application) sang chạy trên web (web
application)
• Ví dụ:
– soạn thảo văn bản trên web: Google Docs
– Thuyết trình trên web: SlideShare, .v.v.
Lợi ích của Ứng dụng web
Đối với người sử dụng:
Thuận tiện
Luôn sẵn sàng
Khả năng chia sẻ cao
Nhiều người có thể truy cập
Không cần cài đặt
Sử dụng web browser
Làm việc tại mọi nơi
Bất cứ nơi nào có Internet
24x7
Dịch vụ Phát triển web application
Dịch vụ phát triển web application là dịch vụ:
• Tư vấn Thiết kế
• Phát triển
• Cài đặt và Đào tạo
Dịch vụ này giúp khách hàng:
• Khai thác thế mạnh của Internet
• Cung cấp dịch vụ cho khách hàng
• Tăng doanh số
• .v.v.
Quy trình
1. Khảo sát
• Tìm hiểu
hệ thống
hiện tại
• Nghiệp vụ
• Mục đích
• .v.v
2. Thiết kế
3. Phát triển
• Thiết kế hệ
thống
• Đặc tả
nghiệp vụ
• CSDL
• Giao diện
• .v.v
• Lập trình
• Test Nội bộ
4. Đào tạo –
Triển khai
• Cài đặt
• Đào tạo
• Chạy thử
nghiệm
5. Bảo trì
• Theo dõi
• Khắc phục
sự cố
• Đây là Quy trình chuẩn của ngành CNTT
• Để đảm bảo chất lượng của Sản phẩm, nên thực hiện
đầy đủ các bước trên
Quy trình
• Sản phẩm của giai đoạn Khảo sát
– Mục tiêu, phạm vị dự án
– Tài liệu nghiệp vụ: quy trình, biểu mẫu, .v.v.
– Sơ đồ hệ thống hiện tại
• Sản phẩm của khâu Thiết kế
– Tài liệu thiết kế Chức năng
– Tài liệu Thiết kế CSDL
– Tài liệu Thiết kế Đối tượng
– .v.v
Quy trình
• Sản phẩm của giai đoạn Phát triển
– Hệ thống
– Tài liệu Hướng dẫn sử dụng, Cài đặt, .v.v
• Kết quả của khâu Đào tạo và Triển
khai
– Hệ thống được triển khai chính thức
– Nhân sự đã được đào tạo
Ví dụ
• Sản phẩm của giai đoạn Phát triển
– Hệ thống
– Tài liệu Hướng dẫn sử dụng, Cài đặt, .v.v
• Kết quả của khâu Đào tạo và Triển
khai
– Hệ thống được triển khai chính thức
– Nhân sự đã được đào tạo

similar documents