Th* thu*t c*p cu*ng m*ch máu trong c*t gan

Report
Thủ thuật cặp cuống mạch máu trong
cắt gan
Giới thiệu
Kiểm soát chảy máu là bước căn bản trong
quá trình cắt gan
Những nghiên cứu hồi cứu lớn : Belghiti 2000
Những nghiên cứu hồi cứu lớn : Janargin 2002
Những nghiên cứu hồi cứu lớn : Imamura 2003
Những nghiên cứu hồi cứu lớn : Poon 2004
Những nghiên cứu hồi cứu lớn : Kooby 2002
Làm thế nào để hạn chế chảy máu ?
•
•
•
•
•
Chuẩn bị, tư thế, đường mổ ngõ vào
Áp lực tĩnh mạch trung ương
Kĩ thuật cắt nhu mô gan
Kĩ thuật cầm máu và cột
Cặp cuống mạch máu
Định nghĩ thủ thuật cặp cuống
mạch máu
• Theo 4 tiêu chí
– Vùng áp dụng
– Có tính chọn lọc hay không
– Thời gian kéo dài và tính chất liên tục hay
ngắt quãng
– Những biện pháp đi kèm
Lực chọn cặp cuống mạch
•
•
•
•
•
Khu trú thương tổn
Đầu gần các mạch máu lớn
Có hiện diện của bệnh gan tiềm ẩn không
Tổng trạng của bệnh nhân (về tim mạch)
Kinh nghiệm của PTV và bác sĩ gây mê
Cặp cuống mạch toàn bộ
• Thủ thuật Pringle
– Thường cặp gián đoạn
hơn là liên tục (15 phút)
Nếu là liên tục, không cặp
quá 60 phút
– Cặp bằng « dây thắt » hoặc
dùng kẹp thít chặt
từ trái qua phải
– Chuẩn bị cuống mạch
trước khi cặp
Có cặp cuống mạch
Không cặp cuống mạch
Cặp chọn lọc bằng tiếp cận rốn gan hoặc
trên rốn gan
ở phía trong của bao Glisson
Xung quanh của bao Glisson
Cặp chọn lọc bằng tiếp cận rốn gan hoặc
trên rốn gan
• Bảo tồn nhu mô còn lại tránh thiếu máu
• Thời gian cặp lý thuyết không giới hạn :
thực tế khoảng 30 phút
• Tiếp cận vùng rốn gan: cho phép cột những
nhánh trong nhu mô (cẩn trọng hơn)
• Tiếp cận trên rốn gan : thích hợp để cắt
phân thùy gan
Cặp cuống mạch trong gan
Làm tắc nhánh cửa bằng một catheter có bơm bóng
Cặp cuống động mạch trên rốn gan
Tiêm xanh methylene vào khu vực cửa
Cặp cuống mạch trong gan
• vùng thiếu máu sẽ rất rõ
• Thiếu máu không giới hạn
• Rất thích hợp khi phẫu thuật ung thư tế bào
gan trên nền gan xơ.
Thắt mạch máu toàn bộ
Thắt mạch máu toàn bộ
•
•
•
•
Giảm thiểu nguy cơ chảy máu
Loại trừ nguy cơ thuyên tắc khí
Không cho phép cặp cuống mạch gián đoạn
Có thể dung nạp kém +++
Trên thực tế…ít dùng
Thắt mạch máu toàn bộ
với bảo tồn dòng máu cửa
Tiếp cận ngả trước :TT « Hanging »

similar documents