PPPM Info 5 Minit Bhg 1

Report
Penggunaan Info 5 minit Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 20132025 (Bahagian 1 – Minggu Pertama dan Kedua Julai 2014)
1
2
Pemahaman
 4 slaid pengenalan PPPM
 Penyampai perlu merujuk kepada Buku PPPM untuk lebih
memahami maklumat yang perlu disampaikan
 Talking point disediakan untuk setiap slaid.
Objektif
 Menyampaikan maklumat secara berkala dan konsisten
kepada semua warga pendidikan
 Memastikan warga pendidikan sedar dan faham mengenai
matlamat sistem pendidikan negara
 Maklumat digunakan dalam setiap mesyuarat,
perhimpunan, bengkel yang dijalankan melibatkan
3
4
5
Pengisian
semua warga pendidikan (termasuk murid) dan pihak
berkepentingan
 Dijalankan secara bersiri dan berterusan bagi memastikan
maklumat disampaikan
Keberhasilan
 Semua warga pendidikan termasuk murid dan pihak
berkepentingan tahu dan faham mengenai matlamat sistem
pendidikan yang dinyatakan dalam PPPM
 Mesej yang jelas dan sama dapat disampaikan
Cara
menggunakan
 PADU akan menghantar email slaid yang akan disampaikan
di semua institusi pendidikan kepada semua JPN, IPG dan PPD
 JPN dan PPD diminta menghantar email slaid kepada
semua institusi pendiidikan di negeri dan daerah masing-masing
 Pelaksanaan penyampaian dipantau oleh JPN dan PPD
| 1
INFO 5 MINIT
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA
2013-2025
‘SEDAR, FAHAM, MAHU
DAN BOLEH BUAT’
Namun begitu, Malaysia sedang menghadapi cabaran-cabaran baharu,
terutamanya mengenai kualiti, dalam abad ke-21
Kedudukan Malaysia dalam TIMSS: prestasi Gred 8 (berusia 14 tahun)
Sains
Matematik
TIMSS 2007
21
20
TIMSS 2011
32
26
4
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 adalah unik
dan berbeza berdasarkan tiga aspek utama
Pelaksanaan proses perundingan awam terbesar
yang dilaksanakan oleh Kementerian – merangkumi
semua negeri dan pelibatan meluas pelbagai pihak
berkepentingan dengan data asas yang jelas
berdasarkan kajian menyeluruh pakar tempatatan dan
agensi antarabangsa
Penambatan prestasi kepada standard
antarabangsa (contoh: TIMSS dan PISA), dan
mendapatkan pandangan dan kepakaran antarabangsa
(contoh: Bank Dunia, UNESCO, panel penilai bebas
antarabangsa)
Fokus kepada pelaksanaan, transformasi
Kementerian sebagai salah satu daripada anjakan
utama, dan penubuhan Unit Pelaksanaan dan Prestasi
Pendidikan Unit (PADU)
5
PPPM mempunyai aspirasi yang tinggi - Mencapai sepertiga teratas dalam
penilaian antarabangsa
melalui ranking PISA
Dalam tempoh 15 tahun… sepertiga teratas
Malaysia
United Kingdom
Australia
Taiwan
Canada
Singapore
Sekarang
…sepertiga
terbawah
Bulgaria
Romania
Mexico
Malaysia
Columbia
Kazakhstan
Trinidad and Tobago
Malaysia sebagai
sistem pendidikan
yang paling cepat
meningkat di dunia
6

similar documents