Karapatan ng Bata

Report
BAHAGINAN
Takdang-Aralin
Karapatan ng Isang Bata
UNICEF
Maipanganak, magkaroon ng pangalan at
bansang kinabibilangan
Maging malaya at
magkaroon ng pamilyang
mag aaruga sa kanila.
Mabigyan ng pagkakataon na
makapaglaro at oras na maging malaya.
Magkaroon ng MAGANDANG edukasyon
Malayang maipahayag ang
aking sariling pananaw at
opinyon.
Mahasa ang kakayahan
Makatira sa isang mapayapang
pamayanan
Mabigyan ng proteksyon laban sa
mga abuso, panganib at karahasan
dulot ng gulo at alitan.
Maipagtanggol at
mapagsilbihan ng ating
pamahalaan.
BALIK-ARAL
Pagsulat ng Talata
Paggamit ng Palugit sa
Unang Linya ng Talata
Paggamit ng
Tamang Bantas
Pagbabaybay ng Tama
Kayarian ng
Isang Talata
Ang Pamagat
Ilang Gabay sa Pagsulat ng Pamagat
1.
2.
3.
4.
Maging masining
Dapat kakaiba
Dapat kumuha ng atensiyon
Dapat may kaugnayan sa
nilalaman ng talata
Ang Simula
Ilang Gabay sa Pagsulat ng Simula
1.
2.
3.
4.
Huwag tradisyunal
Maaaring patanong, kasabihan o
isang hamon
Maging maikli lamang ngunit
kakaiba at nakahihikayat na
magpatuloy ng pagbabasa
Kadalasang 3 – 5 pangungusap
lamang
Ang Katawan
Ilang Gabay sa Pagsulat ng Katawan
1.
2.
3.
4.
Huwag tradisyunal
Huwag paikot-ikot, maging malinaw
at kapanapanabik
Siguraduhing may makukuha ang
mambabasa sa iyong sinusulat
Kadalasang 7 – 10 pangungusap
lamang
Ang Wakas
Ilang Gabay sa Pagsulat ng Wakas
1.
2.
3.
4.
Huwag tradisyunal
Pagsagot sa iniwang tanong sa
simula o pagpapatuloy ng hamon
Maging maikli lamang ngunit magiwan ng isang impresiyon, isang
bangungot, na hindi malilimutan ng
iyong mambabasa
Kadalasang 3 – 5 pangungusap
lamang
Handa Ka Na???
Pagsulat ng Talata
Pagsulat ng Talata
Ikatlong Pagtataya
(20 Puntos)
Mula sa mga karapatan mong nasaliksik,
sumulat ng isang sulating binubuo ng 3 talata
na tumatalakay sa responsibilidad na
kaakibat ng iyong karapatan.
5 puntos
4 puntos
3 puntos
Rubric sa Pagmamarka

similar documents