supply - micheau-para-sa-kinabukasan

Report
KABANATA 9
Konseptong Supply
Aralin 17
Ang Supply at mga Salik na
Nakaaapekto ng Supply
Ang supply ay tumutukoy sa
dami ng produkto at serbisyo na
handa at nais ipagbili sa iba’t
ibang lebel ng presyo sa isang
takdang panahon. Ang presyo
ang pangunahing salik na
nakaiimpluwensya sa dami ng
ipinagbibiling
produkto
o
serbisyo.
IBA’T IBANG PARAAN NG
PAGLALARAWAN NG UGNAYAN
NG PRESYO AT SUPPLY
Supply
Function
Mailalarawan
ang
supply
function
sa
pamamagitan
ng
mathematical equation. Ito ay
ginagamitan ng dalawang variables,
ang Qs bilang dependent variable at
P bilang independent variable. Ang
Qs
(Quantity
Supplied)
ay
naaapektuhan
ng
anumang
pagbabago ng P (presyo).
Supply
Schedule
Ang supply schedule ay isang
talahanayan na nagpapakita ng
dami ng produkto na handa at
kayang ipagbili ng prodyuser sa
iba’t ibang presyo sa isang takdang
panahon. Makakabuo ng supply
schedule sa tulong ng supply
function
Supply
Curve
Ang supply curve ay tumutukoy sa
grapikong paglalarawan ng tuwirang
relasyon ng presyo at dami ng handang
ipagbiling produkto ng mga prodyuser
at tindera. May dalawang axes ang
graph, ang vertical at horizontal axes.
Ang presyo ay nasa vertical axis at Qs
sa horizontal axis.
Market
Supply
Makukuha ang market supply
kapag pinagsama-sama ang mga
supply ng bawat supplier.
BATAS NG SUPPLY
( LAW OF SUPPLY)
1. DAMI NG NAGTITINDA
Ang dami ng tindera ng isang
produkto ay dahilan ng pagdami
ng supply ng nasabing produkto.
2. SUBSIDY
Ang subsidy ay tulong na
ipinagkaloob ng pamahalaan sa
maliliit na negosyante at mga
magsasaka upang paramihin
ang kanilang produksyon at
pataasin ang supply ng mga
produkto.
3. TEKNOLOHIYA
Ito
ay
tumutukoy
sa
paggamit
ng
makabagong
kaalaman at kagamitan sa
paglikha ng mga produkto.
4. PANAHON/KLIMA
Ang supply ng produkto ay
naaayon sa kalagayan ng
panahon sa isang lugar, lalo na
sa mga produktong agrikultural.
5. EKSPEKTASYON
Ang mga prodyuser ay
nagbabawas ng supply ng
produkto na nagiging dahilan ng
pagbaba ng supply dahil sa
inaasahan na pagtaas ng presyo
sa darating na araw bunga ng
mga pangyayari sa kapaligiran.
6. PRESYO NG ALTERNATIBONG
PRODUKTO
Kapag
ang
presyo
ng
produkto ay tumaas, ang mga
supplier ay nagaganyak na
magbili ng nasabing produkto.
7. PRESYO NG MGA SALIK SA
PRODUKSYON
Kapag tumaas ang sisingiling
buwis, ito ayb karagdagang gastos
para sa mga negosyante. Kapag
mataas ang gastusin ng negosyante
binabawasan
ang
dami
ng
lilikhaing produkto na nagbubunga
ng pagbaba ng supply ng produkto.
Kapag maliit ang gastusin sa
produksiyon ay dumarami ang
supply ng mga produkto.

similar documents