plastik rekonstruktif ve estetik cerrahi anabilim dalı

Report
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Plastik, Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahi A.D.
2009-2013
Sunum Planı
•
•
•
•
•
Misyon
Vizyon
Tarihçe ve Temsiliyet
AD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim
üyesi, hemşire, diğer personel)
• Akademik Faaliyet (2009-2013)
– İç yayın
– Dış yayın
• Eğitim Faaliyetleri
– Mezuniyet öncesi
– Mezuniyet sonrası
• Hizmet İstatistikleri (20092013)
– Poliklinik
– Laboratuar: Kanlı ve kansız
– Operasyon veya girişim
• Mali Analiz (2012-2013)
–
–
–
–
Gelir
Gider
Fatura Red Oranı
Sağlanan Bağışlar
• Kullandığınız yeni bir metodun
tanıtımı (45 saniye)
• Geleceğe yönelik planlar ve
taleplerimiz
Misyon
Plastik cerrahinin tüm konularına ve cerrahi
tekniklere hakim, karşılaştığı sorunları
çözebilen ve etik değerler çerçevesinde hizmet
veren bağımsız uzmanlar yetiştirmek
Bilim, araştırma, eğitim ve hizmet
alanlarındaki birikimini ve kapasitesini toplum
yararına sunmak
Vizyon
İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif
ve Estetik Cerrahi bölümünde çalışmanın
ayrıcalık olduğunun bilindiği, üretilen bilim ve
eğitim ile her platformda bilimsel gelişime
katkıda bulunan bir bölüm olmak.
Anabilim Dalı Tarihçesi
• Türkiye ‘de ilk plastik cerrahi
merkezi, Prof. Dr. Halit Ziya
Konuralp tarafından İstanbul
Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
bünyesinde kurulmuştur.
• 1946 yılında 2. Cerrahi Kliniği, 3.
Servisinde plastik cerrahi
uygulamalarına başlanmıştır. O
zamanki imkanlarla doğmalık
anomaliler, yanığa bağlı sekeller ve
maksillofasyal cerrahi üzerine
ameliyatlar yapılmıştır.
Anabilim Dalı Tarihçesi
• 1974 yılında Prof. Dr. Orhan
İskeçeli başkanlığında Plastik
Cerrahi Kliniği Profesörler Kurulu
kararıyla 2. Cerrahi Kliniği’nden
ayrılarak bağımsız bir kürsü
kimliğini kazandı.
Anabilim Dalı Tarihçesi
• Türkiye’de Üniversite düzeyinde ilk El Cerrahisi Bilim Dalı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik ve
Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı bünyesinde Prof. Dr.
C. Metin ERER başkanlığında 23 Ekim 1991 tarihinde
kuruldu.
İstanbul Tıp Fakültesi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.
Öncü İşlemler
• Türkiye’de ilk başarılı parmak replantasyonu Dr.
Ayan Gülgönen ve ekibi tarafından kliniğimizde
gerçekleştirilmiştir.
İstanbul Tıp Fakültesi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.
Öncü İşlemler
• Dr. Orhan İskeçeli başkanlığında yapılmış olan
“ösofagus rekonstrüksiyonu” ameliyatlarında ilk
olarak mikro‐vasküler yöntemler kullananılmıştır.
İstanbul Tıp Fakültesi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D
Yurt Dışı Temsil
– Yöneticiler
• Prof. Dr. Ufuk Emekli: AOCMF kurs direktörü
– Uluslararası Kongreler-Dergiler
• Prof. Dr. Türker Özkan: Techniques of Hand and Upper Extremity
Surgery editörler kurulu
• Prof. Dr. Murat Topalan: Romanian Journal of Hand and
Reconstructive Microsurgery editörler kurulu
• Prof. Dr. Atakan Aydın: Federation of European Societies for
Surgery of the Hand (FESSH) Kongresi oturum başkanı
• Hakemlik: Aesthetic Plastic Surgery (Doç. Dr. Burcu Çelet Özden,
Uzm. Dr. H. Utkan Aydın) Journal of Tissue Viability, Plos One
(Uzm. Dr. H. Utkan Aydın)
İstanbul Tıp Fakültesi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D
Yurtiçi Temsil
– Yöneticiler
• Prof. Dr. Metin Erer: Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Denetleme
Kurulu, Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği Onur ve Etik Kurulu
• Prof. Dr. Türker Özkan: Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği Başkanı ,
Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği Etik Kurulu
• Prof. Dr. Murat Topalan: Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
başkan yardımcısı, Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği Etik Kurulu
• Prof. Dr. Ufuk Emekli: Çene ve Yüz Cerrahları Derneği Başkanı
• Prof. Dr. Atakan Aydın: Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Yönetim
Kurulu Üyesi
• Doç. Dr. Burcu Çelet Özden: , Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği saymanı
• Uzm. Dr. Ömer Berköz: Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği Denetleme Kurulu
• Uzm. Dr. H. Utkan Aydın: Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği saymanı
Anabilim Dalı’na Eğitime Gelen Öğretim
Üyesi-Hekim
1992-2013
2013 Dr. Nicat Settarov (Azerbaycan)
2013 Dr. Ülker Bayramova (Azerbaycan)
2009 Dr. Erdem ÖZDEN (S.B. Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
2009 Dr. Serdar Toksoy (S.B. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
İşlem-Ameliyat Desteği İçin Gidilen Merkezler
• Prof. Dr. Türker Özkan: S.B. Şişli Etfal Eğitim ve
Araştırma Hastanesi El Cerrahisi Eğitim
Koordinatörü
• Doç. Dr. Samet Vasfi Kuvat: S.B. Bağcılar Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Şefi
Sunum Planı
•
•
•
•
•
Misyon
Vizyon
Tarihçe ve Temsiliyet
AD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim
üyesi, hemşire, diğer personel)
• Akademik Faaliyet (2009-2013)
– İç yayın
– Dış yayın
• Eğitim Faaliyetleri
– Mezuniyet öncesi
– Mezuniyet sonrası
• Hizmet İstatistikleri (20092013)
– Poliklinik
– Laboratuar: Kanlı ve kansız
– Operasyon veya girişim
• Mali Analiz (2012-2013)
–
–
–
–
Gelir
Gider
Fatura Red Oranı
Sağlanan Bağışlar
• Kullandığınız yeni bir metodun
tanıtımı (45 saniye)
• Geleceğe yönelik planlar ve
talepleriniz
İstanbul Tıp Fakültesi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D
• Servis
– 37 yatak (3 tek kişilik oda, 8 çift kişilik oda,
3 koğuş, 5 yataklı çocuk odası)
• Poliklinikler: 4 oda (2 muayene, 2 pansuman)
• Acil poliklinik ve lokal girişim odası
• El Fizyoterapisi Birimi
• Lokal cerrahi girişim odası
• Kütüphane ve toplantı Salonu: 35 kişi
Sunum Planı
•
•
•
•
•
Misyon
Vizyon
Tarihçe ve Temsiliyet
ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim
üyesi, hemşire, diğer personel)
• Akademik Faaliyet (2009-2013)
– İç yayın
– Dış yayın
• Eğitim Faaliyetleri
– Mezuniyet öncesi
– Mezuniyet sonrası
• Hizmet İstatistikleri (20092013)
– Poliklinik
– Laboratuar: Kanlı ve kansız
– Operasyon veya girişim
• Mali Analiz (2012-2013)
–
–
–
–
Gelir
Gider
Fatura Red Oranı
Sağlanan Bağışlar
• Kullandığınız yeni bir metodun
tanıtımı (45 saniye)
• Geleceğe yönelik planlar ve
talepleriniz
İstanbul Tıp Fakültesi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D
İnsan Kaynakları
25
23
19
20
14
15
18
14
2008
11
10
2013
8
5
7
3
2
3
1
0
Prof.
Doç.
Uzman
Asistan Hemşire
İdari
Sunum Planı
•
•
•
•
•
Misyon
Vizyon
Tarihçe ve Temsiliyet
ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim
üyesi, hemşire, diğer personel)
• Akademik Faaliyet (2009-2013)
– İç yayın
– Dış yayın
• Eğitim Faaliyetleri
– Mezuniyet öncesi
– Mezuniyet sonrası
• Hizmet İstatistikleri (20092013)
– Poliklinik
– Laboratuar: Kanlı ve kansız
– Operasyon veya girişim
• Mali Analiz (2012-2013)
–
–
–
–
Gelir
Gider
Fatura Red Oranı
Sağlanan Bağışlar
• Kullandığınız yeni bir metodun
tanıtımı (45 saniye)
• Geleceğe yönelik planlar ve
talepleriniz
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D Yayınları
Makale
Ulusal (52)
Uluslar arası (87)
18
18
16
16
14
14
12
7
8
6
4
12
13
13
10
8
6
5
13
12
10
10
17
7
5
Ulusal
6
4
4
2
2
0
8
8
5
Uluslararası
6
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D Yayınları
Bildiri
Ulusal (49)
12
Uluslar arası (18)
11
12
10
10
8
7
6
6
5
8
6
5
5
Ulusal
4
6
4
3
3
2
2
2
0
2006
2007
2008
Uluslararası
4
4
2009
2010
2011
2012
2013
2
1
2
1
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D Yayınları
Kitap
Ulusal
Uluslararası
5
5
4
4
3
3
Ulusal
2
1
1
0
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Uluslararası
2
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Anabilim Dalı Dergi Editörleri
• Prof. Dr. Türker Özkan: Techniques of Hand and Upper Extremity Surgery
Editörler Kurulu
• Prof. Dr. Murat Topalan: Romanian Journal of Hand and Reconstructive
Microsurgery Editörler Kurulu
• Prof. Dr. Orhan Çizmeci: Travma ve Acil Cerrahi Dergisi Danışma Kurulu
• Prof. Dr. Atakan Aydın: El ve Mikrocerrahi Dergisi Editörü
Sunum Planı
•
•
•
•
•
Misyon
Vizyon
Tarihçe ve Temsiliyet
ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim
üyesi, hemşire, diğer personel)
• Akademik Faaliyet (2009-2013)
– İç yayın
– Dış yayın
• Eğitim Faaliyetleri
– Mezuniyet öncesi
– Mezuniyet sonrası
• Hizmet İstatistikleri (20092013)
– Poliklinik
– Laboratuar: Kanlı ve kansız
– Operasyon veya girişim
• Mali Analiz (2012-2013)
–
–
–
–
Gelir
Gider
Fatura Red Oranı
Sağlanan Bağışlar
• Kullandığınız yeni bir metodun
tanıtımı (45 saniye)
• Geleceğe yönelik planlar ve
talepleriniz
5. SINIF EĞİTİMİ
• Teorik Dersler
– 5. Sınıf
• Pratikler
– 5. Sınıf
• Sınavlar
– 5. Sınıf (Sözlü sınav ve çoktan seçmeli sınav)
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Y.Ö.
• Teorik Dersler
– 3. Sınıf
• Pratikler
– 4. Sınıf (1 ay staj)
• Sınavlar
– Yazılı ve sözlü sınav
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D
Asistan Eğitimi
•
•
•
•
Vizitler
Dış Klinik Rotasyonları
Mikrocerrahi Eğitimi (5 gün, Zürih)
Hafta İçi Toplantılar
– Çarşamba Toplantıları
• Davetli konuşmacılar ile teorik eğitim
– Cuma Konseyi
• Tüm öğretim üyelerinin katılımıyla vaka tartışması
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.
Asistan Eğitimi
•
•
•
•
Aylık rotasyon sicilleri
Aylık ilerleme raporları
Yıllık yazılı asistan değerlendirme sınavı
Bitirme sınavları
– Tez sınavı
– Bilim Sınavı
• Teorik
• Pratik uygulamalı sınav
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
A.D.
ASİSTAN YILLIK DEĞERLENDİRME FORMU
Mezuniyet Sonrası Eğitim
• Asistanların çoğunluğunun katılımıyla
– Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Derneği Asistan Okulu
– Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Derneği Ulusal Kongresi
– Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği Ulusal
Kongresi
– Estetik Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi
Sunum Planı
•
•
•
•
•
Misyon
Vizyon
Tarihçe ve Temsiliyet
ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim
üyesi, hemşire, diğer personel)
• Akademik Faaliyet (2009-2013)
– İç yayın
– Dış yayın
• Eğitim Faaliyetleri
– Mezuniyet öncesi
– Mezuniyet sonrası
• Hizmet İstatistikleri (20092013)
– Poliklinik
– Laboratuar: Kanlı ve kansız
– Operasyon veya girişim
• Mali Analiz (2012-2013)
–
–
–
–
Gelir
Gider
Fatura Red Oranı
Sağlanan Bağışlar
• Kullandığınız yeni bir metodun
tanıtımı (45 saniye)
• Geleceğe yönelik planlar ve
talepleriniz
PLASTİK VE
Toplam yatak Yatan hasta Çıkan hasta Yatılan gün
REKONSTRÜKTİF
sayısı
sayısı
sayısı
sayısı
CERRAHİ A.D
Yatak işgal
Ortalama
Yatak devir hızı
oranı
yatış süresi
%
OCAK
37
158
158
605
54,5
4,3
3,83
37
152
154
687
68,8
4,2
4,46
37
148
145
576
51,9
3,9
3,97
37
144
148
691
64,4
4,0
4,67
37
162
162
659
59,4
4,4
4,07
37
135
131
528
49,2
3,5
4,03
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ ANABİLİM DALI
YATAN HASTA SAYISININ AYLARA DAĞILIMI, 2013
162
158
152
148
144
135
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ ANABİLİM DALI
YATILAN GÜN SAYISININ AYLARA DAĞILIMI, 2013
691
687
659
605
Gün
576
528
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ ANABİLİM DALI
YATAK İŞGAL ORANININ AYLARA DAĞILIMI, 2013
69
64
%
59
55
52
49
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ ANABİLİM DALI
YATAK DEVİR HIZININ AYLARA DAĞILIMI, 2013
4.27
4.38
4.16
3.92
4.00
3.54
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ ANABİLİM DALI
ORTALAMA YATIŞ SÜRESİNİN AYLARA DAĞILIMI, 2013
4.67
4.46
3.83
OCAK
3.97
Gün
ŞUBAT
MART
NİSAN
4.07
4.03
MAYIS
HAZİRAN
PLASTİK VE
REKONSTRÜKTİF
CERRAHİ A.D
UZMAN TABİB
HEKİM BAŞINA
FİİLİ YATAK
SAYISI
HEKİM BAŞINA
YATAN HASTA
SAYISI
HEKİM BAŞINA HEKİM BAŞINA
AYAKTAN HASTA YATILAN GÜN
SAYISI
SAYISI
(Asistanlar
dahil)
OCAK
25
1,5
6,3
106,4
24,2
ŞUBAT
25
1,5
6,1
97,9
27,5
MART
25
1,5
5,9
101,6
23,0
NİSAN
25
1,5
5,8
109,6
27,6
MAYIS
25
1,5
6,5
114,6
26,4
HAZİRAN
25
1,5
5,4
101,5
21,1
E GRUBU
HEKİM
BAŞINA
HEMŞİRE
SAYISI
HEKİM
BAŞINA
PERSONEL
SAYISI
75
63
0,8
1,6
145
60
70
0,8
1,6
74
127
64
54
0,8
1,6
10
52
125
76
87
0,8
1,6
MAYIS
10
69
132
93
92
0,8
1,6
HAZİRAN
7
81
106
92
69
0,8
1,6
PLASTİK VE
REKONSTRÜKTİF
CERRAHİ A.D
A GRUBU
B GRUBU
C GRUBU
D GRUBU
OCAK
5
56
148
ŞUBAT
8
65
MART
6
NİSAN
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ A.D
120
115
114.6
110
105
109.6
106.4
101.6
100
101.5
97.9
95
90
85
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
HEKİM BAŞINA AYAKTAN HASTA SAYISI
MAYIS
HAZİRAN
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ A.D
7
6
6.3
6.5
6.1
5.9
5.8
5.4
5
4
3
2
1
0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
HEKİM BAŞINA YATAN HASTA SAYISI
MAYIS
HAZİRAN
PLASTİK VE
REKONSTRÜKTİF
CERRAHİ A.D
Toplam Personel
Sayısı
Personel Başina Personel Başına Personel Başına Personel Başına
Fiili Yatak
Yatan Hasta
Yatılan Gün Ayaktan Hasta
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı
(Hemşire + İdari
Personel)
Ocak
39
0,9
4,1
15,5
68,2
Şubat
39
0,9
3,9
17,6
62,8
Mart
39
0,9
3,8
14,8
65,1
Nisan
39
0,9
3,7
17,7
70,3
Mayıs
39
0,9
4,2
16,9
73,5
Haziran
39
0,9
3,5
13,5
65,1
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ A.D
Toplam Personel Sayısı
39
39
4.1
Ocak
Personel Başına Yatan Hasta Sayısı
39
3.9
Şubat
39
3.8
Mart
39
3.7
Nisan
39
4.2
Mayıs
3.5
Haziran
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ A.D.
HEKİM SAYILARI
12
11
10
9
PROF.
8
DOÇ.
6
UZM.
4
3
2
0
2
ASİSTAN
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ A.D.
PERSONEL SAYILARI
20
18
19
18
16
HEMŞİRE
14
12
10
HASTANE
PERSONELİ
8
6
DİĞER
4
2
2
0
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ A.D
PLASTİK VE
Hemşire başına fiili Hemşire başına
Hemşire başına
REKONSTRÜKTİF CERRAHİ Toplam hemşire sayısı
yatak sayısı
yatan hasta sayısı ayaktan hasta sayısı
A.D
(Servis,
ameliyathane,
acil, poliklinik)
Ocak
19
1,9
8,3
140,0
Şubat
19
1,9
8,0
128,8
Mart
19
1,9
7,8
133,7
Nisan
19
1,9
7,6
144,2
Mayıs
19
1,9
8,5
150,8
Haziran
19
1,9
7,1
133,5
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ A.D
Hemşire başına yatan hasta sayısı
19
8.3
Hemşire başına fiili yatak sayısı
19
8.0
19
Toplam hemşire sayısı
19
19
19
8.5
7.8
7.6
7.1
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
PLASTİK VE
REKONSTRÜKTİF
CERRAHİ A.D
Ameliyathane
sayısı
Toplam
Masa başına
ameliyat
Masa Sayısı
ameliyat
sayısı
sayısı
(A+B+C+D+
(2
E)
Ameliyat
sayısı (A)
Ameliyat sayısı
(B)
Ameliyat
sayısı (C)
Ameliyat
sayısı (D)
Ameliyat sayısı (E)
mono
blok,
1 acil)
Ocak
1
3
116
347
5
56
148
75
63
Şubat
1
3
116
348
8
65
145
60
70
Mart
1
3
108
325
6
74
127
64
54
Nisan
1
3
117
350
10
52
125
76
87
Mayıs
1
3
132
396
10
69
132
93
92
Haziran
1
3
118
355
7
81
106
92
69
PLASTİK VE
Ayaktan hasta
Acil başvuran
Günübirlik
REKONSTRÜKTİF Poliklinik Sayısı
sayısı
hasta sayısı
hasta
CERRAHİ A.D
(poliklinik)
Ölüm Sayısı
Sonuçlanan
konsültasyon
sayısı
Ocak
2
443
1795
422
0
84
Şubat
2
379
1725
344
0
49
Mart
2
401
1764
375
0
80
Nisan
2
453
1900
387
0
78
Mayıs
2
502
1921
442
0
96
Haziran
2
467
1672
398
0
111
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ A.D
Ocak
1900
Mart
Nisan
Mayıs
398
467
442
502
387
453
375
1672
1764
401
344
Şubat
Günübirlik hasta
1921
Ayaktan hasta sayısı
1725
379
422
443
1795
Acil başvuran hasta sayısı
Haziran
Sunum Planı
•
•
•
•
•
Misyon
Vizyon
Tarihçe ve Temsiliyet
ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim
üyesi, hemşire, diğer personel)
• Akademik Faaliyet (2009-2013)
– İç yayın
– Dış yayın
• Eğitim Faaliyetleri
– Mezuniyet öncesi
– Mezuniyet sonrası
• Hizmet İstatistikleri (20092013)
– Poliklinik
– Laboratuar: Kanlı ve kansız
– Operasyon veya girişim
• Mali Analiz (2012-2013)
–
–
–
–
Gelir
Gider
Fatura Red Oranı
Sağlanan Bağışlar
• Kullandığınız yeni bir metodun
tanıtımı (45 saniye)
• Geleceğe yönelik planlar ve
talepleriniz
A-MALİYET ANALİZLERİ
 GELİR ANALİZLERİ
 GİDER ANALİZLERİ
 KARLILIK ANALİZLERİ
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ A.D.
2013 İLK ALTI AYLIK MALİ DURUMU
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
241.280
267.935
262.816
258.587
283.401
255.197
B. AYLIK FATURALANMIŞ
(TOPLAM)GELİR
198.948
246.135
305.966
255.818
285.315
237.229
F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME
72.092
68.901
75.333
65.804
70.849
69.730
F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL
GİDERİ
63.034
62.784
62.916
60.709
59.801
69.655
GS. AYLIK TOPLAM SARF
GİDERİ - SARFİYAT
46.089
54.448
59.096
54.735
52.291
60.273
H. AYLIK TOPLAM GENEL
GİDERLER
20.933
16.545
16.484
8.142
23.617
27.028
I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ,
CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM
GİDERLERİ
237
1.752
11
1.792
3.434
7.609
TOPLAM GİDER
(F1+F2+GS+H+I)
202.385
204.430
213.840
191.182
209.992
234.294
GELİR - GİDER FARKI
-3.436
41.705
92.126
64.637
75.323
2.935
A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET
TUTARI
A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT
BİRİMDE YAPILAN
HİZMETLER VE TUTARI
A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER
BİRİMLERDEN ALDIĞI
HİZMET TUTARI (A1-A2)
GELİR ANALİZLERİ
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ A.D
2013 İLK ALTI AYLIK GELİR DURUMU
A1. AYLIK İŞLENEN
HİZMET TUTARI
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
241.280
267.935
262.816
258.587
283.401
255.197
198.948
246.135
305.966
255.818
285.315
237.229
A2. A.D. VEYA İLGİLİ
ALT BİRİMDE YAPILAN
HİZMETLER VE
TUTARI
A.3. AD HASTANE İÇİ
DİĞER BİRİMLERDEN
ALDIĞI HİZMET
TUTARI (A1-A2)
B. AYLIK
FATURALANMIŞ
(TOPLAM)GELİR
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ A.D
2013 İLK ALTI AY
AYLIK FATURALANMIŞ-İŞLENEN HİZMET (1.000TL)
A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI
B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR
306
283 285
268
263
246
241
259 256
255
237
199
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
GİDER ANALİZLERİ
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ A.D.
2013 İLK ALTI AY GİDER DURUMU
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
F1. AYLIK
TOPLAM EK
ÖDEME
72.092
68.901
75.333
65.804
70.849
69.730
F2. AYLIK
TOPLAM
PERSONEL
GİDERİ
63.034
62.784
62.916
60.709
59.801
69.655
GS. AYLIK
TOPLAM SARF
GİDERİ SARFİYAT
46.089
54.448
59.096
54.735
52.291
60.273
H. AYLIK
TOPLAM
GENEL
GİDERLER
20.933
16.545
16.484
8.142
23.617
27.028
I. AYLIK
TOPLAM
DEMİRBAŞ,
CİHAZ
ALIMLARI VE
YATIRIM
GİDERLERİ
237
1.752
11
1.792
3.434
7.609
TOPLAM GİDER
(F1+F2+GS+H+I)
202.385
204.430
213.840
191.182
209.992
234.294
GİDER DAĞILIMI
2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)
F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME
F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ
GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT
H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER
70
70
60
60
52
0
0
2
2
3
8
8
16
17
21
24
27
46
54
55
59
61
63
63
63
66
69
71
72
75
I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ A.D.
2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)
EK ÖDEME
Thousands
75
76
72
74
71
72
70
69
70
68
66
66
64
62
60
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME
MAYIS
HAZİRAN
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ A.D
2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)
PERSONEL GİDERİ
Thousands
70
70
68
66
63
63
63
64
61
62
60
60
58
56
54
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ
HAZİRAN
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ A.D.
2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)
TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I)
234
202
204
214
210
191
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
GELİR-GİDER FARKI
ANALİZLERİ
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ A.D.
GELİR-GİDER FARKI
(2013 İLK ALTI AYLIK)
GELİR - GİDER
FARKI
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
-3.436
41.705
92.126
64.637
75.323
2.935
GELİR – GİDER DAĞILIMI
2013 İLK ALTI AYLIK
TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I)
OCAK
191
210
234
237
ŞUBAT
214
204
202
199
246
256
285
306
B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
Thousands
Gelir ve Gider
2013 İLK ALTI AYLIK -(1.000 TL)
1,800
1,600
1,400
GELİR GİDER FARKI
1,529
B. AYLIK FATURALANMIŞ
(TOPLAM)GELİR
113
1,200
1,000
I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ,
CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM
GİDERLERİ
327
H. AYLIK TOPLAM GENEL
GİDERLER
800
600
379
GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ SARFİYAT
400
200
273
F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL
GİDERİ
423
0
TOPLAM
GİDERLER
TOPLAM GELİR
FARK
F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME
Sunum Planı
•
•
•
•
•
Misyon
Vizyon
Tarihçe ve Temsiliyet
ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim
üyesi, hemşire, diğer personel)
• Akademik Faaliyet (2009-2013)
– İç yayın
– Dış yayın
• Eğitim Faaliyetleri
– Mezuniyet öncesi
– Mezuniyet sonrası
• Hizmet İstatistikleri (20092013)
– Poliklinik
– Laboratuar: Kanlı ve kansız
– Operasyon veya girişim
• Mali Analiz (2012-2013)
–
–
–
–
Gelir
Gider
Fatura Red Oranı
Sağlanan Bağışlar
• Kullandığınız yeni bir metodun
tanıtımı (45 saniye)
• Geleceğe yönelik planlar ve
talepleriniz
Kullandığınız yeni bir metodun
tanıtımı
• Brakiyalis kasının serebral palsi hastalarındaki
deformitelerin düzeltilmesi için önkolda kullanımı
Kullandığınız yeni bir metodun
tanıtımı
Bu teknikte biseps tendonundan bir slip ayrılarak brakialis tendonuna transfer
ediliyor ve serebral palsili hastalarda önkol supinasyonu düzeltiliyor
Kullandığınız yeni bir metodun
tanıtımı
Sunum Planı
•
•
•
•
•
Misyon
Vizyon
Tarihçe ve Temsiliyet
ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim
üyesi, hemşire, diğer personel)
• Akademik Faaliyet (2009-2013)
– İç yayın
– Dış yayın
• Eğitim Faaliyetleri
– Mezuniyet öncesi
– Mezuniyet sonrası
• Hizmet İstatistikleri (20092013)
– Poliklinik
– Laboratuar: Kanlı ve kansız
– Operasyon veya girişim
• Mali Analiz (2012-2013)
–
–
–
–
Gelir
Gider
Fatura Red Oranı
Sağlanan Bağışlar
• Kullandığınız yeni bir metodun
tanıtımı (45 saniye)
• Geleceğe yönelik planlar ve
talepleriniz
Planlar
•
•
•
•
•
•
•
Gelir – gider farkının artırılması
A grubu ameliyatların artırılması
Anabilim Dalı’nın uluslararası düzeyde akreditasyonu
Kompozit doku nakillerinin uygulanabilir hale getirilmesi
Kliniğin fiziksel şartlarının düzeltilmesi
Randevu sisteminin daha etkin hale getirilmesi
Hasta memnuniyetinin artırılması
Talepler
• Destek personel (hemşire, hastabakıcı, sekreter) ve asistan
sayısının artırılması
• Acil Cerrahi ameliyathane koşullarının düzeltilmesi
• Ameliyathane aletlerinin (özellikle mikrocerrahi setlerinin)
yenilenmesi
• Fizyoterapist ihtiyacının giderilmesi
• Mikrocerrahi laboratuarı kurulması
• Kompozit doku nakli için gerekli multidisipliner altyapının
kurulması

similar documents