K* N*NG LÀM VI*C THEO NHÓM - Học trực tuyến cùng nhà tư vấn

Report
KỸ NĂNG
LÀM VIỆC THEO NHÓM
NỀN TẢNG CỦA KHOA HỌC LÃNH ĐẠO
ĐIỀU HÀNH CON NGƯỜI & TỔ CHỨC
Tác Giả : TS . MỘC QUẾ
Cố vấn Kinh tế Tỉnh Hà Tĩnh
07/2014
A.18-SLĐ
TỔNG QUAN VỀ NHÓM
1.1- Khái niệm về Nhóm
1.2- Cách Tổ chức Nhóm
 Chia nhóm nhỏ
 Chia nhóm theo sở thích
 Chia nhóm đánh giá
1.3- Nội dung & thời gian làm việc
1.4- Vai trò của Nhóm trưởng
Kết Luận
1
KỸ NĂNG LÀM VIỆC THEO NHÓM
THỰC HIỆN QĐ 3713


Năng lực làm việc Nhóm , năng lực hoạt động thực tiễn &
giải quyết các vấn đề của Nhóm: Tổ Công Đoàn, Tổ Công tác
Chi đoàn, Chi hội, Trưởng thôn, Khu phố, Chi bộ , Tổ Liên
gia, Liên đoàn CB Khu phố Ấp, Phòng, Ban…..
Hoạt động cùng nhau , hoạt động hợp tác giữa các Thành
viên. Kết luận : “Cần kết hợp hoạt động cá nhân với
hoạt động nhóm “

Phương pháp học tập hợp tác , làm việc cùng nhau

Sự khám phá có trợ giúp hơn là sự tự khám phá
Một cây làm chẳng nên Non
Ba cây chụm lại nên hòn Núi cao


2
TỔNG QUAN VỀ NHÓM
-
Làm việc nhóm tính Chủ động
-
Kích thích tư duy – tránh nhàm chán
-
Giúp giải quyết hoàn chỉnh toàn bộ
-
Nhóm tự nghiên cứu theo yêu cầu
-
Kỹ thuật động não trong phương pháp học tập theo
vấn đề hoặc nghiên cứu
-
Nhường nhịn – xoa dịu
-
Thỏa hiệp
3
TỔNG QUAN VỀ NHÓM

Muốn quản lý tốt xung đột người ta thường
theo 4 bước
1.
Nhìn nhận ra xung đột tìm Nguyên nhân
2.
Mọi người lắng nghe Bình đẳng
3.
Tìm hiểu hoàn cảnh và điều kiện Thành viên &
Người tác động vào Nhóm
4.
Cố gắng tiến dần tới thỏa thuận (hài hòa)
5
TỔNG QUAN VỀ NHÓM

I – CÁC LOẠI NHÓM
Từ NHÓM
có nghĩa chỉ một tập hợp từ hai người trở lên
6
II – TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM

1- TỔ CHỨC NHÓM
Giai đoạn 1 : Hình thành nhóm / Điều hành Nhóm

Giai đoạn 2 : Hỗn loạn – Bão táp

Giai đoạn 3 : Ổn định

Giai đoạn 4 : Hoạt động

Giai đoạn 5 : Kết thúc (hay tan rã)

7
II – TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM

2- Hoạt động Nhóm

3 – Thông tin trong Nhóm

4 – Thảo luận & ra quyết định trong Nhóm

5 – Giải quyết xung đột
8
III- TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH NHÓM
Trọng Tâm công tác tổ chức Nhóm

1 – Vai trò các Thành viên trong Nhóm

2 – Phong cách điều hành hoạt động Nhóm
•
2.1- Phong cách chuyên quyền
•
2.2- Phong cách tự do
•
2.3- Phong cách cộng tác
9
IV – KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
3- Giải quyết xung đột

Cách thứ nhất là cứng rắn – áp đảo (Kiểu cá mập)

Cách thứ hai là né tránh (Kiểu con Rùa)


Cách thứ ba là Nhường nhịn – Xoa dịu (Gấu
bông)
Cách thứ tư là thoả hiệp (Con Chồn)
10
IV – KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
4- Muốn quản lý tốt xung đột người ta thường đi
theo 04 bước

1.Nhìn nhận ra xung đột

2.Mọi người lắng nghe nhau

3.Tìm hiểu hoàn cảnh và điều kiện

4.Có gắng tiến dần tới sự thỏa thuận
11
IV – KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
 1.
Team Leader chuẩn bị (Trước, Trong &
Sau)
Đủ điều kiện theo 5W/1H & quy trình 5 bước của nghề Tư
vấn (Điều nghiên, Thống kê, Dự báo, Giải pháp & Phát
triển)
 2.Họp


nhóm:
Bước 1 : Bước này người điều hành xem xét trước xem chủ
đề cuộc họp, mục tiêu và nội dung cuộc họp có rõ ràng không
? Lập kế hoạch điều hành cuộc họp, các kế hoạch sử dụng
công cụ trực quan ( bảng biểu, ……) Các kế hoạch về thời
gian, địa điểm, phòng ốc, hậu cần,
12
Bước 2 : Trước ngày họp nên chuẩn bị sức khỏe, tinh thần,
nội dung & các mối quan hệ….
IV – KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

Bước thứ ba là đưa ra từng chủ đề, phân tích từng
chủ đề

Bước thứ tư là lập kế hoạch hành động

Bước cuối cùng là bế mạc cuộc họp và đánh giá,
13
IV – KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
3.Một số công cụ điều hành họp nhóm.

3.1.Kỹ thuật động não

3.2. Sử dụng cây vấn đề

3.3.Sử dụng bản đồ tư duy (mind map).

3.4.Sử dụng khung logic.

3.5.Kỹ thuật sử dụng chậu cá.
14
IV – KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
4.Cải thiện bản thân trong nhóm làm việc
Thứ nhất : Bản thân có tiềm thức : Kiến – Văn –
Giác – Tri – Ngộ . Mới tạo ra bản lĩnh trong làm
việc Nhóm
 Thứ hai : Cải thiện kỹ năng viết
 Thứ ba : Cải thiện kỹ năng nói.
 Thứ tư : Phải cải thiện kỹ năng nghe.
 Thứ năm : Cải tiến kỹ năng diễn đạt bằng hình
ảnh hoặc Phi ngôn ngữ

15
V- PHƯƠNG CHÂM XÂY DỰNG BẢN THÂN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Đối với bản thân Đối với người khác (17 Kỹ thuật)
Tạo bản lĩnh Điều hành
-Nói lên điều mình nghĩ
-Có thái độ cởi mở
-Có tư duy tích cực
-Luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác
-Hãy là chính mình
-Biết ngưng đúng lúc
-Giữ bí mật những điều riêng tư
-Hãy khoan dung
16
17
PHƯƠNG CHÂM XÂY DỰNG BẢN THÂN
9 -Đừng đòi hỏi sự hoàn hảo
10 -Hãy cố gắng hiểu họ
11 -Hãy cố tìm cái tốt nơi họ
12 -Hãy phê phán hành vi, không phê phán vào con người
13 -Hãy tập thương yêu người khó gần
14 -Hãy luôn dựa trên làmviệc khách quan
15 -Biết cảm thông & chia sẻ
16 -Làm chủ thái độ của bạn trong từng giây
17-Hãy là người hiểu biết 3 Thế giới đang tồn tại
Kính chúc các bạn luyện tập
Kỹ năng quản lý con người Thành công !
18

similar documents