EFQM Genel Sunum 24.10.2013 - Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Report
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
EFQM ( AVRUPA KALİTE YÖNETİM VAKFI )
MÜKEMMELLİKTE KARARLILIK ÇALIŞMALARI
1
Ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne
taşıyacak, bireyin, kurumların ve toplumun hayat boyu
öğrenme
ihtiyaçlarını
evrensel
standartlarda
karşılayabilen ve bu standartların gelişimine bilimsel,
yenilikçi ve yaratıcı katkılarda bulunan lider ve model bir
kurum olmak.
2
Kadıköy’de, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaşlaşma
vizyonunun gereği olan hayat boyu öğrenme ihtiyaçlarını,
eğitim-öğretim, yönetim, rehberlik, denetim sistemini en
yüksek kapasitede çalıştırarak karşılamak, yenilikçi ve
yaratıcı
uygulamalardaki
liderlik
ve
modelliğini
sürdürmek.
3
4
Her türlü eğitim-öğretim ve yönetim hizmetlerini Atatürk İlke, İnkılapları ve onun nihai hedefi olan
Çağdaşlaşma Vizyonuna yüksek bir duyarlılıkla hazırlamak planlamak ve uygulamak.
Millî Eğitim Temel Kanunu ve diğer mevzuatı, ulusal ve evrensel hukuk ve etik ilkeleri, İnsan Hakları ve
Çocuk Hakları Sözleşmesini, tüm kurumlarda hakim kılacak yüksek standartlarda hizmet sunmak.
Her türlü farklılıkları saygı ile karşılayıp yüksek duyarlılıkla farklı eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek için
adanmışlık ölçüsünde çaba göstermek.
Eğitim çevremizdeki bireylerin ve grupların hayat boyu öğrenme ihtiyaçlarını sezinlemek, bunları
programlamak temel insan hakkı kapsamında sunmak.
Bağlı kurumlarda yönetim, teknoloji iş gören ve hizmet üretim standartlarını en yüksek seviyeye çıkarmak,
gerektiğinde yüksek bir çalışma alışkanlığına sahip olmak.
Tüm kurumlar arasındaki yatay ve dikey “bilgi-iş akımını” en hızlı ve en az hata ile yapabilmek. İletişim,
işbirliği, takım çalışmalarını hızlı ve amacına uygun olarak gerçekleştirmek.
Dürüst ve tarafsız olmak, işleri düzeltme yolları önermek, görevi ötesinde çalışmaya hazır ve istekli olmak,
kurum ile özdeşleşebilmek.
Fazla denetime ihtiyaç duymaksızın çalışanların sorumluluğundaki işleri, gerektiğinde inisiyatif alarak
tamamlamak, gizliliği olan konuları deşifre etmemek.
Hizmet alıcılarımızın, çalışanların, kurumların sorun çözme, değişimi planlama, farklı düşünme becerilerini
geliştirme ve sinerji yaratabilmelerine liderlik yapmak ve destek olmak.
Planlı ve düzenli çalışmak, ortak aklı kullanmayı yerleştirmek, öncelikleri belirlemek, ileriyi düşünerek
güçlükleri hesaplayarak olumlu bir çalışma iklimi oluşturmak.
Hizmet sunumunu etkili hale getirmek için iş görenlerin performansını arttıracak maddi ve manevi
ödülleştirme araçlarını geliştirerek iş görenleri motive etmek.
Harcanan beyin ve beden gücünün karşılığı olan maddi doyumun elde edilmesi için çaba harcamak.
Hizmet üretimi ve tüketim süreçlerinde çevreye ve doğayı korumaya yüksek duyarlılığı davranış haline
getirmek.
Görevlerin yerine getirilmesinde objektiflik ilkesini uygulamak, farklı ve özgün fikirleri cesaretlendirmek,
katılımcı, demokratik, hoşgörülü ve yapıcı bir çalışma ortamı sağlamak.
5
Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz
540 civarında eğitim
kurumu, 170 bin civarında örgün ve yaygın eğitim hizmeti alıcısı ile , Ülkemizde
yönetimi yüksek kapasite isteyen Müdürlüklerden biridir. Hizmet alıcılarının
beklenti yüksekliği, LİDER VE MODEL BİR KURUM OLMA vizyonu ,
tarihsel birikim ve kültürel çeşitliliğinin yüklediği sorumluluk ile, kaliteli
hizmet sunması ,bu hizmeti sürdürülebilir kılması, sürekli iyileştirmelerle
geliştirme zorunluluğu bir görevden öte, mecburiyetimizdir. Bu nedenle,
yönetimin tüm çalışanlarının iş süreçlerini geliştirmek ve zayıf alanları
güçlendirmeye yönelik tekil çabaları her zaman olmuştur. Tepe Yönetim olarak
bizim yaptığımız, bu çabaları birleştirerek
sistemli bir çalışmaya
dönüştürmektir.
Kaymakamlık Makamının 26 Kasım 2012 tarih ve 32517 sayılı Onayı ile
Müdürlüğümüz 2011-2014 Stratejik Plan çerçevesinde , Kurumumuzun
hizmet kalitesini arttırmak amacıyla EFQM
( Avrupa Kalite Yönetim Vakfı
) Mükemmellik Modelini uygulama sürecini başlattık.
6
1- MÜKEMMELLİK MODELİ VE ÖZDEĞERLENDİRME EĞİTİMİ ( 3 GRUP )
( 3-4-10 Aralık 2012 )
2- ÖZDEĞERLENDİRME EKİPLERİNİN BELİRLENMESİ (10 Aralık 2012 )
3- ÖZDEĞERLENDİRME EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI
( 11 Aralık 2012 - 25 Ocak 2013 )
-BİREYSEL DEĞERLENDİRMELER ( 11 - 31Aralık 2012 )
-EKİP LİDERİNİN KONSOLİDASYON ÇALIŞMASI
( 31 Aralık 2012 – 6 Ocak 2013 )
-EKİP TOPLANTILARINDA 3 ADET KUVVETLİ,
3 ADET İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALAN BELİRLENMESİ ( 7 - 25 Ocak 2013 )
4- ÖZDEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI ( 26 Ocak 2013 )
- EKİP LİDERLERİNİN SUNUMU
- ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ
- İYİLEŞTİRME PROJELERİNİN SEÇİLMESİ
- PROJE EKİPLERİNİN OLUŞTURULMASI
7
5- İYİLEŞTİRME EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI.
(28 Ocak-Eylül)
6- İYİLEŞTİRMELERİN DÖNEMSEL DEĞERLENDİRMESİ.
(Mart,Nisan,Mayıs,Haziran)
7- İYİLEŞTİRME EKİPLERİNİN SUNUMLARI.
(Eylül)
8- MÜKEMMELLİKTE KARARLILIK BAŞVURU RAPORUNUN
HAZIRLANMASI. ( Eylül )
9- BAŞVURU RAPORUNUN KALDER’E GÖNDERİLMESİ.
(11 Ekim 2013 )
10-KALDER’DEN 1 DEĞERLENDİRİCİNİN SAHA ZİYARETİ.
( 24 Ekim 2013 )
11-MÜKEMMELLİKTE KARARLILIK SETİFİKASININ ULUSAL
KALİTE KONGRESİNDE ALINMASI.
(12 - 13 Kasım 2013 )
8
Eğitime İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, Şube
Müdürlerimiz ve tüm personel (57 kişi ) katılmıştır.
9
10
S.NO
1234567-
S.NO
123456-
1-LİDERLİK
ADI VE SOYADI
Ferşat AYAR
Emine KURÇENLİ
Elif GÜRZ
Bayram BALCI
Evren ÜNAL
Deniz UYSAL
Sevgi ALTUNSOY
S.NO
123456-
4- İŞBİRLİKLERİ KAYNAKLAR
ADI VE SOYADI
M.Cevher KARAKAYALI
Aytaç ASAL
Adil GEDİK
Halil AÇIKGÖZ
Nilüfer İNCE
Alim ERTEKİN
5--SÜREÇLER,ÜRÜNLER,HİZMETLER
S.NO
ADI VE SOYADI
1Hasan DEMİR
2Türkan ALÇIN
3A. Rıza ÇELİK
4Meryem UÇAR
5Hüseyin TAŞIN
6Nurcan DAYAN
6-MÜŞTERİLERLE İLGİLİ SONUÇLAR
S.NO
ADI VE SOYADI
1Birgül KAYMAK
2Nilgün SAĞLAM
3Emine AYBAR
4Atilla GÖÇMEN
5Funda GAMSIZ
8- TOPLUMLA İLGİLİ SONUÇLAR
S.NO
ADI VE SOYADI
1Ayşegül KÖROĞLU
2Şahin YEŞİLDAĞ
3Gaye OFLAZ
4Oğuz GÜLSER
5Feride GÖKDENİZ
6Asude PEKEL
9- TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI
S.NO
ADI VE SOYADI
1Davut ÇİFTÇİ
2Aynur TAŞTAN
3Garip YETEN
4Nuran AÇIKELİM
5Vedat KUYUMCU
6Ali VARLI
7-ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR
ADI VE SOYADI
S.NO
Sevcan ERDEM
1Pamuk TOSUN
2Hüsamettin DAYIOĞLU
3Nuray DİKTAŞ
4Bahri ŞENER
5F.Barış AKÇİÇEK
6-
2-STRATEJİ
ADI VE SOYADI
Fahri CÜREBAL
Türkan ELMAS
Murat ÇELİK
Ayşenur KUBAN
S. Hatice KUZU
Mesut GÖĞÜSLÜ
S.NO
123456-
3-ÇALIŞANLAR
ADI VE SOYADI
Hasan KEÇİCİ
Aylin DEMİRKOL
Yıldız YAZAR
Binali TAŞTAN
Muhsin GÜNER
Gökhan BOZKURT
11
12
13
14
15
EKİP-1 ÇOK AMAÇLI VERİ TABANI OLUŞTURULMASI
HASAN DEMİR- KOORDİNATÖR
S.NO
ADI VE SOYADI
1-
TÜRKAN ELMAS
2-
ERTAN TOY
3-
ELİF GÜRZ DİYAROĞLU
4-
SEVCAN ERDEM
5-
BAHRİ ŞENER
EKİP- 2 MÜŞTERİ MEMNUNiYETİNİN ÖLÇÜLMESİ
DAVUT ÇİFTÇİ - KOORDİNATÖR
S.NO
ADI VE SOYADI
1-
NURAN AÇIKELİM
2-
AYLİN DEMİRKOL
3-
AYNUR TAŞTAN
4-
GÖKHAN BOZKURT
16
EKİP-3 KURUM İÇİ İLETİŞİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ
HASAN KEÇİCİ - KOORDİNATÖR
S.NO
ADI VE SOYADI
1-
MERYEM UÇAR
2-
SIDDIK CANSEVER
3-
TÜRKAN ALÇIN
4-
EMİNE KURÇENLİ
5-
NURCAN DAYAN
6-
EVREN ÜNAL
EKİP-4 ÇALIŞANLAR MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜLMESİ
M.CEVHER KARAKAYALI - KOORDİNATÖR
S.NO
ADI VE SOYADI
1-
YILDIZ YAZAR
2-
EYÜP ANIL DUMAN
3-
ADİL GEDİK
4-
EMİNE AYBAR
17
1- ÇOK AMAÇLI VERİ TABANI OLUŞTURULMASI İYİLEŞTİRME EKİBİ
Veri tabanı kullanımında; mevcut süreçlerde iyileştirme, analizler sayesinde
aykırı verilerin kolay tespiti, işlevsel ve etkin kullanım, istatiksel verilerin tarihsel
arşivinin sağlanmasi, geçmiş bir tarihteki veriye erişim imkanı, veriye tek
merkezden erişim, tek kaynak noktası olması, veri tutarlılığı ve güvenin
sağlanmasi, verilerde detaya inebilme seviyesinin bulunmasi, yetkili
kulllanıcıların kendi analizlerini yapabilme imkanı ve iş yükünün azalması
olumlu bir etki yaratacaktır.
18
2- MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖLÇÜLMESİ İYİLEŞTİRME EKİBİ
Kaliteyi, bir ürün yada hizmetin , müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilme derecesi
olarak düşünürsek; kurum olarak müşterilerimizin istek ve beklentilerini belirleyerek, bu doğrultuda
çalışmalar yapmak kurumumuzun kalitesini yükseltecektir. Bu anlamda Müşteri Memnuniyeti Ölçülmesi
çalışmalarına başlanmıştır.
Müşterilerimizin memnuniyetini ölçmek için hazırlanan anket özellikleri aşağıda sunulmuştur.
1. Anket: sorular “hizmet sunumu,çalışan ve mekan boyutlarında hazırlanmış olup internet yoluyla
müşterilerimize iletilecek ve veriler yine internet yoluyla toplanmıştır.
Resmi/Özel Okul ve kurumlarda tüm personelin anketi doldurması istenmiştir.
2. Anket: sorular “hizmet sunumu,çalışan ve mekan boyutlarında 1.Anketin boyutundan daha kısa
hazırlanmış olup binamıza gelen müşterilerimize danışma personelimiz yoluyla uygulanmıştır.
Müşterilerimizin memnuniyetini ölçmek için hazırlanan Anketimiz 16 Nisan 2013 de uygulamaya
koyulmuştur.
19
3- KURUM İÇİ İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRME İYİLEŞTİRME EKİBİ
Kurum çalışanlarının daha güçlü iletişim kurmasını amaçlayan ekip ilk
olarak kurum çalışanlarının dilek ve şikayetlerini belirlemeyi amaçlayan
bir anket formu oluşturarak kurum çalışanlarına uyguladı ve anket
sonuçlarına göre çalışmalarına devam etti.
20
4- ÇALIŞANLAR MEMNUNİYETİ ÖLÇÜLMESİ
İYİLEŞTİRME EKİBİ
Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hizmet kalitesini arttırmak
amacıyla gerekli eylemlerin belirlenmesi için çalışanların memnuniyet
düzeylerinin ölçmeyi ve değerlendirilmeyi amaçlamıştır.
Anket sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu,
iyileştirilmesi öncelikli
konular belirlenmiş ve yönetime rapor halinde sunulmuştur.
21
22
23
Müşteri Memnuniyeti Anket uygulamasına 15/06/2013 tarihi itibariyle
son verilmiş olup, bu tarihinden itibaren iyileştirmeye açık olacak konuların
seçilmesi için çalışmalara başlanmıştır.
Anket sonucuna göre Tepe Yönetim tarafından aşağıdaki konularda
iyileştirme çalışmaları yapılmasına karar vermiştir.



Danışma Birimi çalışanları ve Kat Hizmet Personeli konularında
Basında yer alma düzeyi
Adil olma nezaket ve anlayış
Müşteri Memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Müşteri
Memnuniyeti anketinin her Eğitim Öğretim yılının sonunda uygulanmasına ,
binamıza gelenlere uygulanan ankete devam edilmesine ve her 6 ayda bir
anketin değerlendirilmesine karar verilmiş olup konuyla ilgili çalışmalara
devam edilecektir.
24
Anket sonucuna göre Tepe Yönetim tarafından aşağıdaki
konularda iyileştirme çalışmaları yapılmasına karar verilmiştir.








Sağlık Hizmetleri ve Acil Durum Önlemleri.
(Sağlıkla ilgili gerekli çalışmaların yapılması)
Performans Yönetimi.
(Çalışanların performansını artırmak için gerekli hamlelerin
yapılması )
Ödül ve Takdir.
(İyi Performans Gösteren Personelin Ödüllendirilmesi)
Personel ve Hizmet içi Eğitim.
(Kişisel gelişim eğitimlerinin düzenlenmesi.)
25
26
27
Kalder Yetkilileri tarafından 24/10/2013 Perşembe günü,
Müdürlüğümüz 4 İyileştirme Ekibi ile gün boyu devam eden Saha Ziyareti
sonucunda, yaptıkları değerlendirme ile Kadıköy İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü olarak EFQM Mükemmellikte Kararlılık Kalite Belgesi almak
için yeterli görüldük ve 12 Kasım 2013’de Kongremiz yapılacak, 13 Kasım
2013’de de Kalite Belgemizi alacağız.
Kongre Konumuz Çok Amaçlı Veri Tabanı. Çok Amaçlı Veri Tabanı
Ekip üyeleri ve Kalder Yetkilileri, Nursel OKTAY ile .
28
29
30

similar documents