Lesson 1 – Climate Change

Report
What is the story?
2
1
4
5
3
6
Climate Change puzzle
3
2
5
4
1
6
• Ito ay proseso kung saan
ang init na dala ng araw ay
sinisipsip ng mga
greenhouse gases (GHGs)
sa atmosphere at binubuga
sa lahat ng direksyon.
• Ang mainit na enerhiyang
ito ay binubuga pabalik sa
Earth para bigyan ito ng
sapat na init.
• Dahil sobra ang
greenhouse gases
(GHGs) sa atmosphere,
kinukulong nito ang init
at binubuga pabalik sa
Earth upang lalo itong
painitin.
• Ang sobrang pag-init na
ito ay tinatawag na
Global Warming.
• Ang Global Warming ay
nagdudulot ng Climate
Change
• Climate Change—ang
abnormal na
pagbabago ng panahon
• Ang pagtaas ng
temperature ay isa sa
mga hudyat ng
pagbabago ng klima
www.ibtimes.com
www.dailytelegraph.com.au
• Dahil sa sobrang init,
mas mabilis ang
pagsingaw ng tubig or
evaporation sa
atmosphere.
• Ito ay nagdudulot ng
mas madalas na pagulan.
ANONG NANGYAYARI
KUNG SOBRANG
MAINIT ANG TUBIG?
Nakapagdudulot ito ng pagtaas ng tubig-dagat,
pagbaha, at madalas na pagbagyo
www.inhabitat.com
www.ibtimes.com
www.rappler.com
Ano sa tingin nyo ang epekto ng
CLIMATE CHANGE sa pagpapalay
• Kulang ang suplay ng tubig na kailangan ng palay
• Ang tagtuyot o drought ay nakaaapekto sa bilang ng
suwi, taas ng palay, bilang ng butil, at laman ng butil
• Lumalakas ang pagpapawis ng mga tanim or
transpiration na nagdudulot ng pagkatuyo ng ilang
parte ng tanim
• Ang pinakamatinding El Niño na naranasan ng Pilipinas ay
noong 1997-1998
• Noong 2010, nagkaroon ng “moderate to strong El Niño” sa
Pilipinas
• Inaasahan din ang El Niño sa huling bahagi ng 2014.
http://teca.fao.org/read/7722
• Ang pagtaas ng tubig dagat ay nagdudulot ng pagalat ng lupa na sanhi rin ng pagbaba ng ani
http://www.chiangraitimes.com
http://commons.wikimedia.org
• Marami ang nasasalantang pananim dahil sa madalas na
pag-ulan, bagyo, at pagbaha na dala ng sobrang init
• Ang pagbago ng ihip ng hangin ay nagdudulot ng mga
sakit sa palay gaya ng rice blast, sheath, at culm blight
na sanhi ng pagbaba ng ani
}
• Natural na salik
hindi natin kontrolado
• Natural na mga proseso
• Gawain ng mga tao (malawakang pagputol ng mga kahoy,
makinarya na nagbubuga ng usok, agrikultura, etc.)
http://www.rappler.com
Ang pagpapalay ay nakapagdudulot ng pagtaas ng temperatura
May mga ginagawa sa bukid na nakapagpadagdag ng GHG sa
atmosphere. Ang methane (CH4) at carbon dioxide (CO2) ay mga
GHGs na nagmumula sa pagpapalay. Ang CH4 ay mas malakas
sumipsip ng init kaysa sa CO2.
Mga nakapagdudulot ng CH4 sa atmosphere:
• Paglalagay ng abono—ang mga kemikal na abono, organikong pataba gaya ng
dayami at dumi ng hayop ay nagbubuga ng CH4 depende sa dami at tiyempo
• Pamamahala sa tubig—ang palayan na laging binabaha or pinapatubigan ay
nakapagdudulot ng mataas na CH4
• Uri ng lupa—mataas ang CH4 sa heavy clay soils kumpara sa mga mabuhangin o
sandy soils. Ang mga mabuhangin na lupa ay madaling pasukan ng tubig
Adaptation
Mitigation
V
S
Adaptation V
S
Mitigation
ang adaptasyon (o pakikibagay) ang kakayahan ng isang
sistema na pakibagayan ang pabagu-bagong panahon
upang mapangasiwaan ang maaaring maidulot na pinsala,
at kayanin ang anumang kahihinatnan ng pabagu-bagong
klima.
Adaptation V
S
Mitigation
ang mitigasyon naman ang anumang aksyon upang
tuluyang iwasan o bawasan ang pangmatagalang
panganib ng pabagu-bagong klima sa buhay ng tao at
mga bagay sa mundo.

similar documents