BALAGTASAN-KASAYSAYAN - HARAYA

Report
BALAGTASAN:
BUNGA NG SINING
AT KULTURA
Tunghayan ang larawan…
Ganito kalaki ang epekto ng Balagtasan sa mga
Pilipino noon.
Kilalanin Natin…
Magbigay ng mga
impormasyon tungkol sa
mga sumusunod na taong
may kinalaman sa
pagkakabuo at pag-unlad
ng Balagtasan sa ating
bayan.
FLORENTINO COLLANTES
JOSE CORAZON DE JESUS
FRANCISCO BALAGTAS BALTAZAR
JOSE N. SEVILLA
Lahat sila ay
may malaking
kontribusyon
sa Balagtasan.
ATING ISIPIN AT SAGUTIN…
PARA SA IYO,
GAANO NGA BA
KAHALAGA
ANG
BALAGTASAN?
Magkalinawan tayo
Isulat sa 1/8 crosswise
ANG BALAGTASAN AY…
____________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
______________
PANGKLASENG GAWAIN
Hahatiin natin ang klase sa tatlong
pangkat lamang. Bawat
miyembro ng pangkat ay
magsasaliksik kaugnay sa petsa
na maiaatas sa kanila. Bubuo ang
bawat pangkat ng pagsasadula o
re-enactment sa kaganapan sa
panahong yaon.
Ang mahahalagang petsa
ay:
Marso 28, 1924
Abril 6, 1924
Oktubre 18, 1925
15 minuto upang matapos
ang pagsasaliksik at
pagsasanay. Matapos ito ay
sisimulan na ang
pagsasadula.
MAHUSAY
KLASE!
BALAGTASAN:
BUNGA NG SINING
AT KULTURA
KASAYSAYAN
ANG BALAGTASAN
Talakayan
KAHULUGAN
-Ayon kay Villafuerte, Ito ay isang
masining na pagtatalong patula na
isinunod sa pangalan ni Francisco
Balagtas.
-Ayon kay Lorenzo et. Al, ito ay
isang patulang pagtatalo tungkol
sa isang paksa.
ANG BALAGTASAN
Talakayan
KAHULUGAN
-Ito ay karaniwang ginagawa sa
ibabaw ng entablado.
-Binubuo ng dalawang panig na ang
isa ay sang-yon at ang isa naman ay
sa panig ng di sang-ayon.
SAAN NAGMULA ANG
BALAGTASAN
Talakayan
KAHULUGAN
-Hangarin ng bawat
mambabalagtas na mapaniwala
ang mga nakikinig sa kanilang
tinatalakay.
KATANGIAN NG BALAGTASAN
Ayon pa kay Villafuerte, may dalawang katangian
ang balagtasan: (1) Naghahatid ng kasiyahan
sa pagtuklas ng kariktan ng tula, at (2)
Nababasa ng mga mambibigkas ang sining
ng pagpapaliwanag, pangangatuwiran,
pagtatalo, pagbibigkas at interpretasyon sa
tula.
PINAGMULAN
-Ang salitang BALAGTASAN ay hango sa
pangalan ng kilalang makatang tagalog na si
Francisco Balagtas.
-Si Jose N. Sevilla ang nagbigay ng pangalang
Balagtasan.
KAPULUNGAN BALAGTAS
-Nagkaroon ng pagpupulong noong Marso 28,
1924 sa Instituto de Mujeres sa Tayuman,
Tondo Maynila ang Kapulungang Balagtasisang samahang nagpapahalaga kay Balagtas. Ang
pagpupulong ay bilang paghahanda sa nalalapit
na kaarawan ni Balagtas.
-Sa pulong iminungkahi ni Lope K. Santos ang
pagdiriwang ng makabagong duplo.
-Si Patrico A. Dionisio ang kauna-unahang
sumulat ng iskrip pambalagtasan“BALAGTASAN.” Inilathala ito sa lingguhang
Bagong Lipang Kalabaw noong Abril 5, 1924
-Itinanghal ang kauna-unahang balagtasan sa
Instituto de Mujeres noong Abril 6, 1924.
-Bulaklak ng lahing kalinislinisan; unang iskrip
pambalagtasan na itinanghal.
-Naging maganda ang pagtanggap ng mga tao sa
Balagtasan kung kaya’t nagkaroon ng mas mga
sumunod pang pagtatanghal nito.
-Oktubre 18, 1925 naganap ang pinakamalaking
Balagtasan. Tinawag itong:
ANG LALONG MALAKING BALAGTASAN
NG SIGLO
Olympic Stadium, Avenida Rizal
-Pinagtalunan nila ang “Ang Dalagang Filipina:
Noon at Ngayon”
-Dito itinanghal si de Jesus bilang kaunaunahang Hari ng Balagtasan.
Mula sa naging talakayan…
Ibuod ang maikling kasaysayan ng Balagtasan gamit ang
mga sumusunod na salita:
Francisco Balagtas
Balagtasan
Filipino
Huseng Batute
Sining
Orihinal
Kumuha ng kapares at sagutin ito.
Kumuha ng ikaapat na bahagi ng papel
¼ na papel
Panuto. Ibigay ang hinihingi sa bawa bilang.
1. Pangalan ng samahang lumikha ng makabagong
duplo na kalauna’y tinawag na Balagtasan.
2. Siya ang nagbigay ng ngalang BALAGTASAN.
3. Petsa ng unang pagpupulong para sa
paghahanda sa kaarawan ni Balagtas.
4. Itinanghal bilang unang Hari ng Balagtasan
5. Mahigpit na katunggali ni Huseng Batute
Panuto. Ibigay ang hinihingi sa bawa bilang.
6. Saan idinaos ang kauna-unahang malaking
Balagtasan sa Maynila?
7. Kailan idinaos ang kauna-unahang Balagtasan?
8. Ang pinagmulang panitikan ng Balagtasan.
9-10. Ibigay ang Katangian nito ayon kay
Villafuerte.
Isipin natin † Isipin natin † Isipin natin
Sa iyong palagay, Paano
naiiba ang
Balagtasan sa iba
pang uri ng panitikan o
mga tula?
Isipin natin † Isipin natin
Katulad ng DEBATE,
may pinagkaiba nga
ba ito sa
Balagtasan? Ano-ano
ang mga pagkakaibang
ito?
DEBATE at
BALAGTASAN sa haraya.
Panoorin ang video ng
Suriin at alamin ang
PAGKAKAIBA at
PAGKAKAPAREHO ng dalawa.
PANSININ KUNG:
-paano sila naglalahad ng mga pangangatuwiran.
-paano sila bumibigkas.
http://haraya.wikispaces.com/BALAGTASAN+at+DEBATE-video
Napanood mo ba?
Kung gayon, ay masasagot mo ang
gawain…
Gamit ang VENN DIAGRAM ay
paghambingin ang dalawa. Maaari mong
idownload ang pdf ng gawain sa haraya.
Kung hindi mo dala ang MLD sagutin
ito sa ½ bahagi ng papel.
debate
balagtasan
debate
balagtasan
Maaaring idownload ang gawain.
Balagtasan
Debate
• Ang mga gumaganap
ay makata o
mambibigkas na
mahusay sa
pagbigkas.
• Ang pagtatalo ay
pagbibigay ng
gantihang
pangangatwiran ng 2
o higit pang panig
hinggil sa isang
ng
paksa o isyu na
ay
ginagawa sa
ng
karaniwang tono ng
pananalita.
• Ang paglalahad
pangangatwiran
sa pamamagitan
mga piling mga
salita na may
sukat at tugma na
siyang nagbibigay
indayog kapag
binibigkas.
• Ito ay maaaring
pormal at di pormal
ngunit tandaan na
ang pagtatalo ay
hindi pag-aaway
Kaibhan ng BALAGTASAN sa Debate
Balagtasan at
Debate
• Parehong anyo ng pakikipagtalo o pormal
na pakikipagpalitan ng kuro-kuro.
• Parehong itinatanghal sa harapan ng mga
manonood o di naman kaya’y
inampalan/hurado.
• Parehong ang layunin ay mapaniwala ang
mga manonood sa kanilang sinasabi o
pinapanigan.
• Parehong nangangailangan ng lohikal at
matalas na isipan.
Pagkakapareho ng BALAGTASAN sa Debate
Siguradong
naunawaan na
ninyo kung ano ba
ang Balagtasan?
Ngayon upang lalo
nating maunawaan
ang ibig sabihin nito
ay pag- aaralan
natin at susuriin ang
balagtasan na ating
tatalakayin
Ating pag-aralan at
pagtalunan :
ALING WIKANG WIKA ANG
DAPAT GAMITIN NG PILIPINO:
WIKANG PURO
O
WIKANG HALO?
ni Joel Costa Malabanan

similar documents