Mentoraat Klas 6 - Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt

Report
De Tweede Fase
Keuze van profielen in klas 3
Tijdpad






Vanaf november: mentorlessen keuzebegeleiding
(Qompas) en decaanvoorlichting in de klassen.
8 december: voorlopige pakketten kiezen.
Half januari: adviezen uitbrengen.
Vanaf eind januari: leerling gesprekken met
mentor/decaan.
10 februari: testmogelijkheid Pro Insight, opgeven
uiterlijk 2 februari. (nabespreken 3 maart)
3 april: definitieve pakketten kiezen.
Profielen
Vanaf klas 4 Tweede Fase.
Vier profielen:
 CM (Cultuur en Maatschappij)
 EM (Economie en Maatschappij)
 NG (Natuur en Gezondheid)
 NT (Natuur en Techniek)
+ gemeenschappelijk deel
+ een keuzevak in het vrije deel (het extra vak)
Nieuw





LOB
Kunst beeldend en muziek
Filosofie
Vier soorten wiskunde
De rekentoets
Het gemeenschappelijk deel en het
profieldeel



Het gemeenschappelijk deel bevat de
klassikale vakken: Nederlands, Engels,
Klassieke Taal…
Het profieldeel bevat de profiel vakken. Vier
vakken, waarvan een soort wiskunde en de
verdere profielvakken.
Voorbeeld van een EM-profiel: Wiskunde A,
Economie, Geschiedenis, Frans
Het vrije deel







Het is verplicht een vak in het vrije deel te kiezen (het extra vak).
Elk vak dat niet in je profiel zit kan in principe gekozen worden,
bepaalde combinaties zijn echter niet verstandig (denk aan bijv.
Na in CM-profiel).
Bij CM en EM is het vak in het vrije deel verplicht een moderne
vreemde taal als dat nog niet in het profiel zit.
Een tweede extra vak is vaak mogelijk!
Voor het volgen van Olympos is een tweede extra vak verplicht.
Een tweede extra vak vergroot de kansen op gemakkelijke profiel
aanpassing (ook in geval van veranderen van school).
Een tweede extra vak kan voordeel opleveren bij vervolgstudies.
Maatschappijprofielen


CM
Studies: talen, rechten, sociale wetenschappen,
politicologie, kunst, cultuur, geschiedenis,
psychologie, pedagogiek etc.
EM
Studies: economie, bedrijfskunde, International
Business Administration en alle studies van CM
Natuurprofielen


NG
Studies: (dier)geneeskunde (onder
voorwaarden), biologie, milieukunde,
landbouwuniversiteit, tandheelkunde …..
NT
Studies: informatica, lucht- & ruimtevaarttechniek, natuurkunde, bouwkunde,
technische bedrijfskunde,…
Knelpunten bij
vooropleidingseisen




Geneeskunde met een NG-profiel, Na verplicht.
Bij sommige Natuurstudies Bi verplicht.
Bij bepaalde Economie studies WiB verplicht.
Universiteiten geven bij studierichtingen vaak aan
welke wiskunde gewenst is.
De online methode Qompas
•
Leerlingen kunnen zelfstandig in hun eigen tempo werken.
•
Leerlingen kunnen zowel thuis als op school inloggen via internet.
http://profielkeuze.qompas.nl
•
Altijd actuele informatie over profielen, vakken, studies en beroepen.
•
Leerlingen leggen een persoonlijk online dossier aan.
– Inzichtelijk voor decanen en mentoren (ook mogelijk voor ouders)
•
Installeren is niet nodig.
Opbouw van het programma
•
De leerling volgt een persoonlijk stappenplan dat is samengesteld
door de decaan en maakt daarin een aantal opdrachten.
•
Alle onderdelen zijn met elkaar verbonden.
•
Aan de hand van de opdrachten bouwen de leerlingen een
persoonlijk portfolio op.
Speel met je profiel
Het onderdeel ‘Speel met je profiel’ geeft antwoord op de vraag:
Wat kan ik gaan doen met mijn profiel?
Qompas Oudermodule
U kunt een account aanmaken m.b.v. een code. Deze code is verkrijgbaar bij de decaan of via
www.oudermodule.qompas.nl . Uw account is geldig voor al uw kinderen en gedurende
meerdere jaren.
•
Toegang tot alle informatie over Qompas ProfielKeuze
•
Tips en adviezen voor de begeleiding van uw kind
•
Workshop
- Profielkeuzetest over uzelf invullen
- Competentietest over uw kind invullen
- Verkort stappenplan
- Opdracht over uw kind
•
Belangrijke data en berichten van de decaan
•
Inzage in dossier van uw kind
(mits toestemming verkregen)
Gesprekken



De mentor voert met elke leerling
een gesprek. De decaan voert een
gesprek als dat nodig is.
De mentor begeleidt de leerlingen
bij de keuze met behulp van
Qompas.
U kunt altijd contact opnemen:
[email protected]
Testen


Verdergaande tests worden aangeboden
door bureau Pro Insight, zij zorgen ook voor
nabespreking en eventueel vervolgtraject.
Kosten €197,80 bij tijdige aanmelding via
school (uiterlijk 2 februari), normaal €247,80.
Betaling op giro 1617523 t.n.v. Stedelijk
Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt o.v.v.
“test Pro Insight” en de naam van uw kind.
Gekozen, en dan…….


Tot de herfstvakantie bestaat in klas 4 de
mogelijkheid om een gekozen profiel te
corrigeren.
Een correctie van het gekozen profiel kan
gepaard gaan met een inhaalprogramma
en wordt vanuit school begeleid.
Verschillende soorten
Wiskunde
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
1
Wat houdt wiskunde A, B, C en D in?
4
2
Wiskunde A
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
• Kansrekening en statistiek, ook
hypothese toetsen
• Functies en grafieken
• Differentiëren, bepalen maxima en
minima
1
Voor EM en NG
4
2
Wiskunde B
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
• Meer algebraïsche aanpak functies en
grafieken
• Differentiëren en integreren
• Vlakke meetkunde
• Goniometrie
1
Voor NT
4
2
Wiskunde C
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
• Statistiek en kansrekening
• Functies, grafieken interpreteren
• Tabellen en diagrammen
1
Voor CM
4
2
Wiskunde D
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
•
•
•
•
•
•
Kansrekening en statistiek
Analytische meetkunde
Continue dynamische modellen
Complexe getallen
Verzamelingenleer
Wiskunde in de wetenschap
Wiskunde D is een extra vak, alleen in
combinatie met wiskunde B.
1
4
2
Welke kiezen?
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
• Kijk naar wat je wilt gaan doen met je profiel
• Zwaarder is niet altijd beter voor je
• Vanaf 2013: Van Wiskunde, Engels en
Nederlands mag maar één cijfer 5 zijn op je
eindlijst!
• Wiskunde D:
Dan heb je echt veel wiskunde!
Vragen? [email protected]
1
4
2

similar documents