B*YOMALZEME UYGULAMALARI *Ç*N *NK

Report
BİYOMALZEME UYGULAMALARI
İÇİN İNK-JET PRİNTİNG
1311110053 SARA UZUĞ
1311110059 İLAYDA ÖZKAN
1
İnk-jet printing
• Üretim teknolojisine devrim yaratacak nitelikte değişiklikler
ve yenilikler getiren üç boyutlu yazıcılar insanoğlunun hayal
gücünün zorluyor. Yaratıcı fikirler ve tasarımlar gerçek
modellere, son ürünlere, parçalara hızlı bir şekilde
dönüşebiliyor. Kullanılmaya başlandığı ilk günden itibaren
aklınıza gelebilecek her türlü ürünün yanı sıra çok özel ve
ilginç ürünlerde ortaya çıkaran bu yeni nesil teknoloji,
geleceği inanılmaz şekilde biçimlendirecek. Uçak, otomobil,
yedek parça, ayakkabı, bisiklet oyuncak, takı, aksesuar,
saksı, el aletleri sandalye, koltuk,bardak,
çatal,kaşık,kimyasal madde, tıbbi malzeme,ilaç, takma
diş,tıbbi protez aklınıza gelebilecek her türden çeşit ürün ve
en önemlisi insan vücuduna nakledilmek üzere tasarlanan
yapay organları üretebilinecek.
2
Kaynak:http://futuresc
ope.co/post/58788006
071/popsci-how-itworks-a-3-d-printerfor-liver
3
Kaynak:
http://issuu.com/symbiosis06/docs/b
ilim_ve_teknik_dergisi_-_aral_k_2012
4
Kaynak:http://www.pcmweb.nl/nieuws/
maak-je-eigen-3d-bioprinter.html
5
Yazıcının püskürttüğü damlacıkların insan hücreleriyle
hemen aynı boyutta olduğunu farkeden Nakamuro bu
yöntemi organ üretmek için kullanabileceğini
düşünmüştür.Bu fikir ışığında 2002 yılında hücreleri
belirli bir modele göre mürekkep gibi kat kat
püskürtebilen biyolojik baskı makinasını geliştirilmiştir.
6
Kaynak:Organovo's NovoGen MMX bioprinter
http://www.techrepublic.com/article/3d-bioprinting-10-things-you-shouldknow-about-how-it-works/
7
Kaynak:htt
p://www.te
kdozdijital.c
om/yeniteknolojiler
le-yapayorganuretimi.ht
ml
8
Bioprinting’de hücreler biyomürekkep olarak
kullanılır.İnsan dokusu modifiye edilmiş yazıcı
kartuşları ve hasta biyopsilerinden alınarak
oluşturulur. Biyomürekkep yapılmak üzere
hücreler toplanır kartuşa doldurulur. Elde
edilen biyomürekkep hidrojelle birlikte
biyoyazıcıya konulur. Bu işlem sonrasında
hidrojelden bir tabaka ve akabinde bir tabaka
biyomürekkep hücreleri basılır. Ve tabakalar
birleştirilir.
Kaynak:https://propthink
.com/organovo-seeks-toclean-up-balance-sheetexecute-on-its-model/
9
Hidrojeller 3 boyutlu hidrofilik çapraz bağlı polimerlerdir.
Üç boyutlu çapraz bağlı şişebilen polimer yapılar
Su varlığında hidrofilik yapısından dolayı şişer
Kimyasal çapraz bağlarından dolayı çözünmez
Porlu bir yapısı vardır.
Nerelerde kullanılır?
Kontakt lens, biyosensörler için membran yapay kalp ve yapay deri materyalleri
Moleküler ayırma sistemleri, jel bazlı hareketlendiricilerde, vanalar, ilaç ve diğer
maddelerin kontrollü salım sistemleri,
Robotik aletler için yapay kas, geri döngülü adsorbantlar, kaplamalar
Kaynak:http://
Kaynak:http
www.androtic
://www.bth
s.net/vucutaber.com/b
icineakterilereyerlestirilenkarsikan-sekeriteknolojiksensorudurus/
parmaktestleriniMikroskop ile mikroyapısı
Fiziksel görünümü
cope-atiyor10
Kaynak:http://ww
w.scilogs.com/met
acognitive_oasis/3
d-bioprinter
/
11
Kaynak:www.newscientist.c
om/news/news.jsp?id=ns99
993292
12
3 Boyutlu yazıcı ile kafatası üretimi
• FDA’dan alınan onay
doğrultusunda 2013’ün
mart ayında yapılan
ameliyat ile geliştirilen
implant ilk kez bir
hastanın kafatasının %75
‘yle değiştirildi
13
3d printing yöntemiyle üretilmiş yapay organ iskeleleri
kulak, burun ve kemik
14
Kaynak:http://www.bloomberg.com/news/2014-0224/3-d-technology-may-someday-print-up-new-livershealth.html
15
İki yıl öncesine kadar insan karaciğeri basmak sadece bilimkurgu romanlarına konu olabilirdi.
Ancak, 3B printer teknolojisinde kaydedilen son gelişmelerle birlikte, yakın gelecekte
damarları ve bronşlarıyla tam kapasiteli bir insan akciğeri basmak mümkün olacak.
Bilim adamları karaciğer basarken, organdaki kan damarlarını oluşturmak amacıyla, içi “kılcal
kanallarla” kaplı özel bir plastik kalıp kullanmışlardı. Akciğer basmak içinse 3B printerlar, insan
hücrelerinden oluşan “canlı mürekkep” ve mikroskobik mıknatıslarla üretilen manyetik alanlar
kullanıyorlar.
Biyoprinter olarak da adlandırılan “üç boyutlu canlı doku printerları”, tıpta kök hücre tedavisi
ve klonlamayı birleştirerek insan organı basmakta kullanılıyor. Yakın gelecekte, biyoprinterlar
organ yetmezliğinden kaynaklanan ölümlerin, organ reddetmeye bağlı komplikasyonların ve
hastanelerdeki organ nakli kuyruklarının önüne geçecek…
Biyoprinterlar sağlık sektörünü baştan yaratıyor
3D printer teknolojisi bugün klinik deney aşamasından çıkmış durumda… Daha geçen yıl,83
yaşındaki bir kadına nakledilecek olan çene kemiği, titanyum tozu kullanan özel bir 3D
printerla basıldı (Ameliyatı Hasselt Üniversitesi Belçika Biyomedikal Araştırmalar Enstitüsü
uzmanlarından Dr. Jules Poukens gerçekleştirdi. Yapay çene kemiğini LayerWise şirketi bastı).
16
Kaynak:textually.org
17
Bu yıl ise 3D printer teknolojisi biyoprinterlara taşınıyor: Bilim adamları
biyoprinterları organik protezler, çene kemiği, organik “takma diş”, kulak, burun ve
diğer organları basmakta kullanacaklar. Biyoprinterlar aynı zamanda insan derisi ile
kas lifleri gibi canlı dokuları basmakta da kullanılıyor.
Özellikle insan derisi basan printerlar daha erken kullanıma girecek. Bugün
yangında ağır yaralanan insanların büyük kısmı derideki büyük yanıklar nedeniyle
hayatını kaybediyor.
Canlı dokuları “biyo mürekkeple” basmak
Biyo mürekkep, canlı insan dokusu basmak için kullanılan ve insan hücreleri içeren
özel bir besleyici organik sıvıdır… Biraz kan, biraz plazma ve insan vücudundaki
diğer besleyici maddelerden oluşan bu “canlı hücre jölesi” insan organları
basmakta kullanılan temel hammaddeyi oluşturuyor.
Karaciğer basmak için karaciğer hücreleri içeren biyo mürekkep (canlı mürekkep),
akciğer basmak için akciğer hücreleri olan biyo mürekkep kullanıyoruz. Biyo
mürekkepten yararlanan biyoprinterlar, inkjet printerla kağıda çıktı alır gibi ve tabii
ki 3 boyutlu olarak insan dokusu basıyor.
18
Çene ve dişle ilgili 3D modelleme
örnekleri
19
3D Yazıcı ile Yüz Rekonstrüksiyonu
İngiltere'de motosiklet kazasında yaralanan bir gencin
yüzü, 3D teknolojisiyle - yani üç boyutlu yazıcı kullanılarak
- rekonstürkte edildi.
İngiltere'de Swansea kentinde yapılan ameliyatta, kazadan
aylar sonra, özel olarak uyarlanmış ve basılmış modeller,
plakalar ve implantlar kullanıldı.
Ekip, simetriyi sağlamak için, Power'in kafatasının
tomografisini çektiklerini ve üç boyutlu yazıcı ile bastıkları
plakaları kullanarak bir modelini oluşturduklarını söyledi.
İngiltere, 3D teknolojisini ameliyatlarda kullanan öncü
ülkelerden biri.
20
Kaynak: http://medindex.com/?p=medikal&i
d=21
21
Yüz Rekonstrüksiyonu yapılmış
hastanın yüzündeki değişim
22
kaynaklar
• http://khosann.com/tipta-biyoprinterdonemi-canli-murekkep-ve-3b-printer-ileakciger-basiyoruz/
• http://www.tipeez.com/ch/Main/News/Profez
or/10316/yapay-kulak-uretildi.aspx
• http://www.son.tv/haber-198397
• Http://www.biega.com/3d-printing.shtml
http://www.scilogs.com/metacognitive_oasis/
3d-bioprinter/
23

similar documents