MATURITNÍ ZKOU*KA 2013 JARO SIGNÁLNÍ VÝSLEDKY

Report
MATURITNÍ ZKOUŠKA
2013 JARO
AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY
Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT
ČERVEN 2013
KOLIK MATURUJE ŽÁKŮ
2013
CELKEM
2013
ŘÁDNÝ
TERMÍN
2012
CELKEM
2011
CELKEM
99 849
90 493
103 066
98 762
Gymnázia
24,0%
26,1%
24,4%
25,3%
SOŠ
53,6%
53,6%
51,7%
51,3%
SOU
8,8%
8,1%
9,2%
8,6%
13,7%
12,2%
14,8%
14,8%
POČET PŘIHLÁŠENÝCH MATURANTŮ
Nástavby
2013
POČET ŠKOL
1190
POČET ZKUŠEBNÍCH MÍST
1310
2012
2011
1226
1262
1341
1341
OBOROVÁ STRUKTURA MATURANTŮ V
ŘÁDNÉM TERMÍNU 2013 JARO
STŘEDNÍ
ODBORNÁ
UČILIŠTĚ
8%
NÁSTAVBY
12%
STŘEDNÍ
ODBORNÉ
ŠKOLY
54%
GYMNÁZIA
26%
KOLIK ŽÁKŮ KONALO ZKOUŠKY
všechny termíny
2013
CELKEM MATURITNÍ ZKOUŠKA
SPOLEČNÁ ČÁST
PROFILOVÁ ČÁST
CELÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA
PŘIHLÁŠENÍ
98 067
93 466
99 849
KONAL
VŠECHNY
POVINNÉ
ZKOUŠKY
87 950
100%
83 330
100%
89 481
100%
VYKONAL
ÚSPĚŠNĚ
POVINNÉ
ZKOUŠKY
70 481
80,1%
77 173
92,6%
68 665
76,7%
NEVYKONAL
ÚSPĚŠNĚ
(POVINNÉ
ZKOUŠKY)
17 469
19,9%
6 157
7,4%
20 816
23,3%
KOLIK ŽÁKŮ KONALO ZKOUŠKY
PODLE DRUHU TERMÍNU
SPOLEČNÁ ČÁST
POVINNÉ ZKOUŠKY
CELKEM PŘIHLÁŠENÍ
CELKEM
ŘÁDNÝ
TERMÍN
OPRAVNÝ/
NÁHRADNÍ
TERMÍN
POČET
98 067
90 490
7 577
POČET
87 950
80 464
7 486
%
100%
100%
100%
POČET
70 481
67 272
3 209
%
80,1%
83,6%
42,9%
POČET
17 469
13 192
4 277
%
19,9%
16,4%
57,1%
KONAL VŠECHNY ZKOUŠKY
USPĚLO
NEUSPĚLO
Pozn.: pouze povinné zkoušky
„ČISTÁ“ NEÚSPĚŠNOST SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ
(100% = ŽÁCI, KTEŘÍ KONALI ZKOUŠKY)
2013
CELKEM
ŘÁDNÝ
TERMÍN
OPRAVNÝ/
NÁHRADNÍ
TERMÍN
2012
2011
ŘÁDNÝ
TERMÍN
ŘÁDNÝ
TERMÍN
CELKEM VŠICHNI ŽÁCI
19,9%
 16,4%
57,1%
 18,6%
16,9%
Gymnázia
2,7%
2,5%
27,7%
4,3%
2,9%
Lycea
7,6%
6,7%
43,2%
9,0%
6,7%
SOŠ technické a ekonomické
17,9%
15,8%
47,5%
17,7%
11,5%
SOŠ ostatní (bez nástaveb)
25,9%
22,2%
56,5%
24,1%
23,6%
SOU (bez nástaveb)
35,8%
31,1%
57,8%
36,5%
31,5%
Nástavby
45,3%
39,4%
66,1%
39,3%
43,1%
Pozn.: pouze povinné zkoušky
SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
2013
ŘÁDNÝ
TERMÍN
2012
OPRAVNÝ/
NÁHRADNÍ
TERMÍN
ŘÁDNÝ
TERMÍN
2011
OPRAVNÝ/
NÁHRADNÍ
TERMÍN
ŘÁDNÝ
TERMÍN
POVINNOU ZKOUŠKU ČESKÝ JAZYK
Úspěšně složilo
Neúspěšně vykonalo
93,6%
66,1%
90,0%
64,9%
92,4%
 6,4%
33,9%
 10,0%
35,1%
7,6%
87,2%
36,7%
88,5%
46,9%
88,9%
 12,8%
63,3%
 11,5%
53,1%
11,1%
 7,9%
51,9%
 8,4%
47,4%
9,0%
 20,6%
65,7%
 15,7%
58,3%
14,4%
POVINNOU ZKOUŠKU MATEMATIKA NEBO CIZÍ JAZYK
Úspěšně složilo
Neúspěšně vykonalo
CIZÍ JAZYK – NEÚSPĚŠNOST
MATEMATIKA - NEÚSPĚŠNOST
Pozn.: pouze povinné zkoušky
NEÚSPĚŠNOST U POVINNÝCH ZKOUŠEK
2013
ZKOUŠKA
ČESKÝ JAZYK
MATEMATIKA
ANGLIČTINA
NĚMČINA
CIZÍ JAZYK
2012
2011
ŘÁDNÝ
TERMÍN
OPRAVNÝ/
NÁHRADNÍ
TERMÍN
ŘÁDNÝ
TERMÍN
OPRAVNÝ/
NÁHRADNÍ
TERMÍN
ŘÁDNÝ
TERMÍN
ZÁKLADNÍ
 6,4%
33,9%
 10,3%
35,1%
9,7%
VYŠŠÍ
-
-
1,7%
0,0%
1,9%
ZÁKLADNÍ
 20,6%
65,7%
 16,3%
58,3%
14,9%
VYŠŠÍ
-
-
2,9%
0,0%
0,6%
ZÁKLADNÍ
 6,4%
46,6%
 7,3%
46,3%
10,4%
VYŠŠÍ
-
-
1,3%
40,0%
1,3%
ZÁKLADNÍ
 20,4%
60,5%
19,4%
49,2%
24,1%
VYŠŠÍ
-
-
2,2%
-
2,1%
ZÁKLADNÍ
 7,9%
51,9%
 8,8%
47,4%
12,6%
VYŠŠÍ
-
-
1,3%
40,0%
1,3%
Pozn.: do neúspěšných jsou započítáni i žáci, kteří se ke zkoušce nedostavili a neomluvili se, popř. jim nebyla omluva uznána. V takovém případě je žák klasifikován stupněm „nedostatečný“.
NEÚSPĚŠNOST U POVINNÝCH ZKOUŠEK
VŠECHNY TERMÍNY
2013
ZKOUŠKA*
ZÁKLADNÍ
2012
2011
DIDAKT.
TEST
PÍSEMNÁ
PRÁCE
ÚSTNÍ
ZKOUŠKA
DIDAKT.
TEST
PÍSEMNÁ
PRÁCE
ÚSTNÍ
ZKOUŠKA
DIDAKT.
TEST
PÍSEMNÁ
PRÁCE
ÚSTNÍ
ZKOUŠKA
2,0%
3,3%
3,0%
0,7%
7,7%
3,3%
2,7%
1,6%
3,2%
0,0%
1,3%
0,5%
0,1%
0,4%
0,9%
ČESKÝ JAZYK
VYŠŠÍ
ZÁKLADNÍ
25,6%
-
-
19,4%
-
-
14,9%
-
-
VYŠŠÍ
-
-
-
2,9%
-
-
0,6%
-
-
ZÁKLADNÍ
2,6%
2,5%
3,7%
4,0%
2,9%
4,2%
1,6%
1,6%
5,8%
VYŠŠÍ
-
-
-
0,1%
1,0%
0,4%
0,1%
0,6%
0,2%
ZÁKLADNÍ
9,2%
17,2%
6,8%
12,0%
15,4%
6,8%
10,9%
4,4%
8,4%
VYŠŠÍ
-
-
-
0,7%
1,5%
0,8%
0,0%
0,0%
1,6%
ZÁKLADNÍ
3,3%
4,2%
4,0%
5,1%
4,6%
4,5%
3,1%
2,1%
5,8%
VYŠŠÍ
-
-
-
0,2%
1,0%
0,4%
0,1%
0,4%
0,3%
MATEMATIKA
ANGLIČTINA
NĚMČINA
CIZÍ JAZYK
*Do neúspěšných jsou započítáni i žáci, kteří se ke zkoušce nedostavili a neomluvili se, popř. jim nebyla omluva uznána. V takovém případě je žák klasifikován stupněm „nedostatečný“
Pozn.: pouze povinné zkoušky, řádný, opravný i náhradní termín
POVINNÉ ZKOUŠKY - PŘEHLED
ZKOUŠKA CELKEM
MZ 2013 JARO
POVINNÉ ZKOUŠKY
PŘIHLÁŠENI
ČESKÝ JAZYK
CELKEM
ŘÁDNÝ
OPRAVNÝ
NÁHRADNÍ
92822
90490
2135
197
82869
80602
2117
150
9953
9888
18
47
5920
5152
713
55
76949
75450
1404
95
7,1
6,4
33,7
36,7
2. POVINNÁ
ZKOUŠKA
CELKEM
ŘÁDNÝ
OPRAVNÝ
NÁHRADNÍ
96610
90210
6214
186
86257
80290
5833
134
10353
9920
381
52
13909
10271
3576
62
72348
70019
2257
72
16,1
12,8
61,3
46,3
MATEMATIKA
CELKEM
ŘÁDNÝ
OPRAVNÝ
NÁHRADNÍ
39669
35352
4258
59
35108
31187
3888
33
4561
4165
370
26
8988
6412
2555
21
26120
24775
1333
12
25,6
20,6
65,7
63,6
CELKEM
ŘÁDNÝ
OPRAVNÝ
NÁHRADNÍ
CELKEM
ŘÁDNÝ
OPRAVNÝ
NÁHRADNÍ
CELKEM
ŘÁDNÝ
OPRAVNÝ
NÁHRADNÍ
CELKEM
ŘÁDNÝ
OPRAVNÝ
NÁHRADNÍ
CELKEM
ŘÁDNÝ
OPRAVNÝ
NÁHRADNÍ
CELKEM
ŘÁDNÝ
OPRAVNÝ
NÁHRADNÍ
56941
54858
1956
127
47711
46414
1198
99
7123
6387
714
22
1688
1652
30
6
225
222
3
0
194
183
11
0
51149
49103
1945
101
43017
41745
1192
80
6179
5453
709
17
1550
1516
30
4
216
213
3
0
187
176
11
0
5792
5755
11
26
4694
4669
6
19
944
934
5
5
138
136
0
2
9
9
0
0
7
7
0
0
4921
3859
1021
41
3253
2660
563
30
1551
1112
432
7
95
73
18
4
8
7
1
0
14
7
7
0
46228
45244
924
60
39764
39085
629
50
4628
4341
277
10
1455
1443
12
0
208
206
2
0
173
169
4
0
9,6
7,9
52,5
40,6
7,6
6,4
47,2
37,5
25,1
20,4
60,9
41,2
6,1
4,8
60,0
100,0
3,7
3,3
33,3
7,5
4,0
63,6
-
CIZÍ JAZYK
ANGLIČTINA
NĚMČINA
RUŠTINA
FRANCOUZŠTINA
ŠPANĚLŠTINA
KONALI
NEKONALI
NEUSPĚLI
USPĚLI
ČISTÁ
NEÚSPĚŠNOST (%)
% SKÓR
70,8
71,2
55,0
60,8
-
51,9
54,7
29,3
27,0
78,9
79,5
54,2
65,4
64,1
65,8
49,1
56,5
74,0
74,2
58,7
61,8
83,8
84,3
44,5
82,3
84,3
50,7
-
DIDAKTICKÉ TESTY - PŘEHLED
MZ 2013 JARO
DIDAKTICKÉ TESTY
POVINNÉ ZKOUŠKY
DIDAKTICKÝ TEST
PŘIHLÁŠENI
KONALI
NEKONALI
NEUSPĚLI
USPĚLI
ČISTÁ
NEÚSPĚŠNOST (%)
ČESKÝ JAZYK
CELKEM
ŘÁDNÝ
OPRAVNÝ
NÁHRADNÍ
91112
90490
532
90
81185
80684
450
51
9927
9806
82
39
1628
1493
134
1
79557
79191
316
50
2,0
1,9
29,8
2,0
2. POVINNÁ ZKOUŠKA
CELKEM
ŘÁDNÝ
OPRAVNÝ
NÁHRADNÍ
95426
90210
5078
138
84988
80339
4565
84
10438
9871
513
54
10651
7831
2792
28
74337
72508
1773
56
12,5
9,7
61,2
33,3
MATEMATIKA
CELKEM
ŘÁDNÝ
OPRAVNÝ
NÁHRADNÍ
39669
35352
4258
59
35108
31187
3888
33
4561
4165
370
26
8988
6412
2555
21
26120
24775
1333
12
25,6
20,6
65,7
63,6
CELKEM
ŘÁDNÝ
OPRAVNÝ
NÁHRADNÍ
CELKEM
ŘÁDNÝ
OPRAVNÝ
NÁHRADNÍ
CELKEM
ŘÁDNÝ
OPRAVNÝ
NÁHRADNÍ
CELKEM
ŘÁDNÝ
OPRAVNÝ
NÁHRADNÍ
CELKEM
ŘÁDNÝ
OPRAVNÝ
NÁHRADNÍ
CELKEM
ŘÁDNÝ
OPRAVNÝ
NÁHRADNÍ
55757
54858
820
79
46927
46414
453
60
6749
6387
348
14
1669
1652
12
5
225
222
3
0
187
183
4
0
49880
49152
677
51
42196
41786
370
40
5762
5460
292
10
1527
1517
9
1
215
213
2
0
180
176
4
0
5877
5706
143
28
4731
4628
83
20
987
927
56
4
142
135
3
4
10
9
1
0
7
7
0
0
1663
1419
237
7
1111
981
126
4
530
421
106
3
17
14
3
0
0
0
0
0
5
3
2
0
48217
47733
440
44
41085
40805
244
36
5232
5039
186
7
1510
1503
6
1
215
213
2
0
175
173
2
0
3,3
2,9
35,0
13,7
2,6
2,3
34,1
10,0
9,2
7,7
36,3
30,0
1,1
0,9
33,3
0,0
0,0
0,0
0,0
2,8
1,7
50,0
-
CIZÍ JAZYK
ANGLIČTINA
NĚMČINA
RUŠTINA
FRANCOUZŠTINA
ŠPANĚLŠTINA
% SKÓR
70,1
70,2
50,8
62,9
51,9
54,7
29,3
27,0
79,8
80,0
51,8
66,6
65,7
66,6
48,9
59,4
74,4
74,5
60,0
74,6
83,8
84,1
51,6
85,3
86,1
53,2
-
PÍSEMNÉ PRÁCE - PŘEHLED
MZ 2013 JARO
PÍSEMNÉ PRÁCE
POVINNÉ ZKOUŠKY
ČESKÝ JAZYK
CIZÍ JAZYK
ANGLIČTINA
NĚMČINA
RUŠTINA
FRANCOUZŠTINA
ŠPANĚLŠTINA
PÍSEMNÁ PRÁCE
PŘIHLÁŠENI
KONALI
NEKONALI
NEUSPĚLI
USPĚLI
CELKEM
ŘÁDNÝ
OPRAVNÝ
NÁHRADNÍ
91658
90490
1071
97
81720
80702
960
58
9938
9788
111
39
1987
1839
145
3
79733
78863
815
55
CELKEM
ŘÁDNÝ
OPRAVNÝ
NÁHRADNÍ
CELKEM
ŘÁDNÝ
OPRAVNÝ
NÁHRADNÍ
CELKEM
ŘÁDNÝ
OPRAVNÝ
NÁHRADNÍ
CELKEM
ŘÁDNÝ
OPRAVNÝ
NÁHRADNÍ
CELKEM
ŘÁDNÝ
OPRAVNÝ
NÁHRADNÍ
CELKEM
ŘÁDNÝ
OPRAVNÝ
NÁHRADNÍ
56089
54858
1159
72
47111
46414
645
52
6886
6387
484
15
1677
1652
20
5
223
222
1
0
192
183
9
0
50170
49177
948
45
42365
41808
524
33
5873
5462
400
11
1534
1517
16
1
214
214
0
0
184
176
8
0
5919
5681
211
27
4746
4606
121
19
1013
925
84
4
143
135
4
4
9
8
1
0
8
7
1
0
2114
1680
423
11
1043
872
164
7
1010
759
248
3
48
41
6
1
5
5
0
0
8
3
5
0
48056
47497
525
34
41322
40936
360
26
4863
4703
152
8
1486
1476
10
0
209
209
0
0
176
173
3
0
ČISTÁ
NEÚSPĚŠNOST
(%)
2,4
2,3
15,1
5,2
4,2
3,4
44,6
24,4
2,5
2,1
31,3
21,2
17,2
13,9
62,0
27,3
3,1
2,7
37,5
100,0
2,3
2,3
4,3
1,7
62,5
-
% SKÓR
67,0
67,3
45,2
56,7
81,5
81,9
51,0
60,2
62,1
63,9
36,8
49,2
76,2
76,5
53,6
38,9
81,4
81,4
79,4
81,0
42,4
-
ÚSTNÍ ZKOUŠKY - PŘEHLED
MZ 2013 JARO
ÚSTNÍ ZKOUŠKY
POVINNÉ ZKOUŠKY
ČESKÝ JAZYK
CIZÍ JAZYK
ANGLIČTINA
NĚMČINA
RUŠTINA
FRANCOUZŠTINA
ŠPANĚLŠTINA
ÚSTNÍ ZKOUŠKA
CELKEM
ŘÁDNÝ
OPRAVNÝ
NÁHRADNÍ
91633
90490
969
174
81280
80496
695
89
10353
9994
274
85
2431
2282
141
8
78849
78214
554
81
ČISTÁ
NEÚSPĚŠNOST
(%)
3,0
2,8
20,3
9,0
CELKEM
ŘÁDNÝ
OPRAVNÝ
NÁHRADNÍ
CELKEM
ŘÁDNÝ
OPRAVNÝ
NÁHRADNÍ
CELKEM
ŘÁDNÝ
OPRAVNÝ
NÁHRADNÍ
CELKEM
ŘÁDNÝ
OPRAVNÝ
NÁHRADNÍ
CELKEM
ŘÁDNÝ
OPRAVNÝ
NÁHRADNÍ
CELKEM
ŘÁDNÝ
OPRAVNÝ
NÁHRADNÍ
55789
54858
824
107
47075
46395
600
80
6615
6387
209
19
1669
1652
11
6
224
222
2
0
184
183
1
0
49701
49080
561
60
42191
41719
426
46
5580
5440
128
12
1521
1515
5
1
214
213
1
0
176
175
1
0
6088
5778
263
47
4884
4676
174
34
1035
947
81
7
148
137
6
5
10
9
1
0
8
8
0
0
1989
1808
169
12
1579
1443
128
8
377
334
40
3
24
23
1
0
3
3
0
0
2
2
0
0
47712
47272
392
48
40612
40276
298
38
5203
5106
88
9
1497
1492
4
1
211
210
1
0
174
173
1
0
4,0
3,7
30,1
20,0
3,7
3,5
30,0
17,4
6,8
6,1
31,3
25,0
1,6
1,5
20,0
0,0
1,4
1,4
0,0
1,1
1,1
0,0
-
PŘIHLÁŠENI
KONALI
NEKONALI
NEUSPĚLI
USPĚLI
% SKÓR
75,8
76,1
49,9
58,9
75,6
75,9
45,6
56,3
65,4
65,9
44,2
55,8
71,3
71,4
59,0
59,0
86,8
87,0
56,4
83,5
83,7
59,0
-
EVIDOVANÉ ŽÁDOSTI O PŘEZKUM - JARNÍ OBDOBÍ 2013
Stav zpracování žádostí o přezkoumání ke dni 20. 6. 2013
Vyjádřeno ve fyzických osobách
Celkový počet žádostí o přezkoumání výsledků či průběhu MZ
3129
z toho směrována MŠMT
2425
z toho směrována ke krajským úřadům
Celkem zpracováno oponentur
704
2854
Zbývá dokončit oponentur (nespecifikováno ze strany zadavatele 18)
275
Vydáno kladných výroků
139
Podíl kladných výroků na počtu zpracovaných oponentur v %
4,87
Vyjádřeno v počtu dílčích zkoušek, jichž se žádosti týkají
Celkem počet žádostí v dílčích zkouškách
z toho k písemným pracím
z toho k didaktickým testům
z toho k ústním zkouškám
Vydáno kladných výroků k písemným pracím
Podíl kladných výroků na počtu zpracovaných oponentur v %
Vydáno kladných výroků k didaktickým testům
Podíl kladných výroků na počtu zpracovaných oponentur v %
3267
808
2445
9
92
11,39
47
1,92
13
Děkuji za pozornost
14

similar documents