PowerPoint-presentatie

Report
Beeld van
mantelzorg in
de provincie
Groningen
www.sociaalplanbureaugroningen.nl
> Programma vandaag:
1. Inleiding: het Sociaal Planbureau en
het Groninger Panel
2. Kenmerken van mantelzorg en
mantelzorgers in de provincie
Groningen in 2013
Deel 1:
Inleiding Planbureau &
Groninger Panel
•
•
•
•
1432 Panelleden van 18 jaar en ouder
Provincie Groningen
Representatief voor geslacht en leeftijd
Digitale vragenlijsten
Deel 2:
Kenmerken van mantelzorg en
mantelzorgers in de provincie
Groningen
Hoeveel mensen zijn mantelzorger?
Provincie Groningen 2013
Geen mantelzorger
81,2%
Meer dan 8 uur per week
óf meer dan 3 maanden
8,3%
Meer dan 8 uur per week
én meer dan 3 maanden
10,5%
Hoeveel mensen zijn mantelzorger?
Intensieve mantelzorg (meer dan 8 uur
per week én langer dan 3 maanden)
Groningen 2013
55,7%
Nederland 2008
42,0%
Kenmerken van mantelzorgers
Aan wie geeft men mantelzorg?
Wat voor soort mantelzorg
geeft men?
Met wie deelt men de mantelzorg?
18%
20%
22%
40%
enige mz, geen
beroepskracht
andere mz, geen
beroepskracht
enige mz, wel
beroepskracht
andere mz, wel
beroepskracht
De samenwerking met andere
mantelzorgers en/of beroepskrachten
90%
80%
70%
60%
50%
40%
82%
30%
20%
15%
10%
0%
goed
matig
3%
slecht
Redenen en motieven om
mantelzorg te verlenen
60%
Verantwoordelijk
46%
Relatie
36%
Verplicht
Veel voor mij gedaan
21%
Iets voor een ander doen
21%
Voldoening
Waardering
18%
13%
Ervaren beperkingen in andere
bezigheden
31%
Te weinig vrije tijd
17%
Minder sociale contacten
15%
Gezondheid lijdt eronder
14%
Huishouden lijdt eronder
12%
Werk lijdt eronder
11%
Ik doe anderen tekort
Financieel in de problemen
5%
Ondersteuning door de gemeente
Ik red mezelf prima, ik verwacht
niets van de gemeente of een
andere organisatie
58%
Ondersteuning door de gemeente
Wanneer ik even vrij wil zijn kan de
zorg door een ander(e) organisatie
worden overgenomen
4%
Ondersteuning door de gemeente
In mijn gemeente worden regelmatig
activiteiten georganiseerd voor
mantelzorgers
11%
Ondersteuning door de gemeente
Ik weet waar ik terecht kan met mijn
vragen en problemen
22%
Vragen?
Opmerkingen?
www.sociaalplanbureaugroningen.nl

similar documents