19_05_Fa_DUM_výuka

Report
Označení DUM
19 - 05 - Fa - DUM
Autor
Příjmení a jméno: Fichna Josef, Mgr.
Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace
Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice, 747 28
Předmět a očekávaný výstup
Ročník: 8.
Datum: 20. 12. 2011
Předmět: Přírodopis
Tematický celek: Savci - chudozubí
Očekávaný výstup: Charakterizuje chudozubé savce. Urči vybrané zástupce chudozubých a
zařadí je do hlavních taxonomických skupin. Porovnává základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných chudozubých. Odvodí základní projevy chudozubých v přírodě, objasní jejich
způsob života a přizpůsobení se danému prostředí. Zhodnotí význam chudozubých savců
v přírodě i pro člověka.
Anotace: Prezentace pro žáky, ve které se dozví základní informace o chudozubých
savcích. Vybraní žáci budou mít vlastní prezentace na vybrané zástupce chudozubých.
Klíčová slova: Chudozubí, pásovec, mravenečník, lenochod
CHUDOZUBÍ
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Zařazení do taxonomických skupin
1. říše – Živočichové
2. podříše – Mnohobuněční
3. kmen – Strunatci
4. podkmen – Obratlovci
5. nadtřída – Čelistnatci
6. třída – Savci
7. podtřída – Živorodí
8. nadřád – Placentálové
9. řád - Chudozubí
CHARAKTERISTIKA
• Malá skupina savců
• Název celého řádu je nepřesný, pásovci mají
nejvíce zubů mezi savci – (96 -104)
• Společným znakem je zvláštní spojení hrudních a
bederních obratlů – zkostnatěné vazy, které
zpevňují páteř
• Mají protažený čenich
• Nejdokonalejším smyslem je čich, ostatní smysly
jsou nedokonalé
• Výskyt – pouze Jižní a Střední Amerika
VÝSKYT
Obr. 4
ZÁSTUPCI
(referáty na vybrané savce)
• Pásovec štětinatý
• Mravenečník velký
• Lenochod tříprstý
PÁSOVEC ŠTĚTINATÝ
Obr. 5
Obr. 6
MRAVENEČNÍK VELKÝ
Obr. 7
Obr. 8
LENOCHOD TŘÍPRSTÝ
Obr. 9
Obr. 10
ZÁPIS
Řád – Chudozubí:
• Málo početná skupina savců
• Společným znakem je zvláštní spojení hrudních a
bederních obratlů – zpevnění páteře
• Smysly – čich
• Výskyt – pouze Jižní a Střední Amerika
• Zástupci – pásovec štětinatý
- mravenečník velký
- lenochod tříprstý
OPAKOVÁNÍ
Doplňte text:
Nejdokonalejším smyslem chudozubých savců je
………. . Hlava je protažená v ………. . Vyskytují se
pouze ve ………. a ……… ………. . Krunýř z kostěných
destiček pokrytých rohovinou mají ………., kteří mají
velký počet ………. . Silné drápy k hrabání a dlouhý
jazyk v bezzubé čelisti má ………., jeho potravu tvoří
hlavně ………. a ………. . Specialistou na život v
korunách stromů je ……… . Na předních končetinách
má ………. drápy. Jeho kožich může být nazelenalý
díky přítomným ………. .
SPRAVNÉ ŘEŠENÍ
Nejdokonalejším smyslem chudozubých savců je
čich. Hlava je protažená v čenich. Vyskytují se pouze
ve Střední a Jižní Americe. Krunýř z kostěných
destiček pokrytých rohovinou mají pásovci, kteří
mají velký počet zubů. Silné drápy k hrabání a
dlouhý jazyk v bezzubé čelisti má mravenečník, jeho
potravu tvoří hlavně mravenci a termiti. Specialistou
na život v korunách stromů je lenochod. Na
předních končetinách má tři drápy. Jeho kožich
může být nazelenalý díky přítomným řasám.
Autorizace
Autorizace z použité literatury
VANĚČKOVÁ,I., SKÝBOVÁ,J., MARKVARTOVÁ,D., HEJDA,T. Přírodopis 8 učebnice pro základní školy a
víceletá gymnázia, Plzeň, Fraus 2006
KANTOREK,J., JURČÁK,J., FRONĚK,J. Přírodopis 8, Olomouc, Prodos 1999
SIGMUND,L., HANÁK,V., PRAVDA,O. Zoologie strunatců, Praha, Karolinum 1994
Autorizace z CMIS
Obr. 1 Použitý zdroj: <http://www.tierportraet.ch/bilder09/guerteltier_weissborsten01.jpg>[cit. 2011-12-14]
Obr. 2 Použitý zdroj: <http://laurier.vsb.bc.ca/studentp/RyanY/sloth.jpg> [cit. 2011-12-14]
Obr. 3 Použitý zdroj: <http://cache.gawkerassets.com/assets/images/39/2010/03/500x_anteater31010.jpg> [cit. 2011-12-14]
Obr. 4 Použitý zdroj: <http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/images/the_americas.jpg> [cit. 2011-12-14]
Obr. 5Použitýzdroj:<http://www.abenteuerpantanal.de/website_images/images/pantanal/saeugetiere/guerteltier full.jpg>
[cit. 2011-12-14]
Obr. 6 Použitý zdroj: <http://www.muensterlandzeitung.de/storage/scl/mdhl/fotostrecken/lokales/mz-mlz-evzgz/muenster/lokales/muenster-mitte/2010/juni-2010/affenanlage/1792562_m0w756h504q75v63651_dpa_147982001C6BB6AC.jpg>
[cit. 2011-12-14]
Obr. 7 Použitý zdroj: <http://houstonzooblogs.org/zoo/wp-content/uploads/2009/08/Giant-Anteater.jpg> [cit. 2011-12-14]
Obr. 8 Použitý zdroj: <http://1.bp.blogspot.com/_SC6Taxld4T0/TS4yz0ztWcI/AAAAAAAAAwc/TaIcN-FavyU/s400/Pablo_pup2.jpg>
[cit. 2011-12-14]
Obr. 9 Použitý zdroj: <http://wallpaper.wallpedia.org/r?12> [cit. 2011-12-14]
Obr. 10 Použitý zdroj: <http://4.bp.blogspot.com/-2A_GsvVdHJk/TniVsIx4f5I/AAAAAAAAAOY/4mmg_Um_nzo/s1600/sloth-mysterycreature1%25255B1%25255D.jpg> [cit. 2011-12-14]

similar documents