PowerPoint-presentatie - Steinerbos in beweging

Report
Gemeente Stein
Ontwikkelingen Steinerbos
Gemeente Stein
Inhoud
 Presentatie stedenbouwkundige plan;
 Presentatie ontwerp zwembad;
 Vervolgtraject.
Gemeente Stein
Stedebouwkundig plan
 richtinggevend kader voor de uitwerking van bouwplannen en de
inrichting van de openbare ruimte;
 waarborgen gebiedskwaliteit rondom Steinerbos;
 ontsluitingen beter regelen;
 lange termijn planning;
Gemeente Stein
Stedebouwkundig plan
 Nieuwbouw zwembad;
 Ontsluiting parkeerplaatsen;
 Toekomst tennishal;
 Ontwikkelingen Stichting Daelzicht;
Gemeente Stein
Stedebouwkundig plan
Gemeente Stein
Stedebouwkundig plan
Gemeente Stein
Stedebouwkundig plan
Gemeente Stein
Stedebouwkundig plan
Gemeente Stein
Nieuw binnenbad
 Bijeenkomsten met personeel en gebruikers;
 Bezoeken aan andere baden;
 Verzamelen van (gebruiks)informatie;
 vervaardigen van plattegrond;
Gemeente Stein
Begane grond
Gemeente Stein
Souterrain
Gemeente Stein
Gemeente Stein
Gemeente Stein
Gemeente Stein
Gemeente Stein
Gemeente Stein
Gemeente Stein
Vragen / opmerkingen
Gemeente Stein
Vervolgtraject
 24 mei 2011 commissievergadering VRO
 26 mei 2011 commissievergadering MZ/MBZ
 30 mei 2011 infoavond gebruikers en omwonenden
 01 juni lancering website www.steinerbosinbeweging.nl
 juni 2011 start Europese aanbesteding
 laatste kwartaal 2011 gunning en opdrachtverlening
 start bouwwerkzaamheden 1e kwartaal 2012
 buitenbad gereed voor opening seizoen 2012
 binnenbad gereed 1e helft 2013

similar documents