Preduzetništvo seoskih žena u Vojvodini

Report
Konferencija Ženskog preduzetništva Srbije
Preduzetništvo seoskih žena u
Vojvodini - politike i prakse
Sremski Karlovci
1. i 2. jun 2012.
Zavod za ravnopravnost polova
Vesna Šijački
O Zavodu za ravnopravnost polova
 Pokrajinska ustanova osnovana 2004. godine
 Promocija koncepta rodne ravnopravnosti kao
ključnog demokratskog principa i uslova za
ostvarivanje socijalne pravde
 Realizuje istraživačke, promotivne i edukativne
programe
 Razvija izdavačku delatnost
Programi Zavoda za podršku seoskim
ženama u Vojvodini
 Istraživanje o položaju seoskih žena u
Vojvodini
 Izrada preporuka za poboljšanje njihovog
položaja
 Edukacija o upravljanju projektnim ciklusom po
standardima EU
 Afirmacija stvaralačkih potencijala seoskih
ženskih organizacija
Istraživanje o položaju žena na selu u
Vojvodini
 Marginalizovan položaj žena na selu
 Afirmativna politika Vlade APV u odnosu na žene
sa posebnim akcentom na ranjive grupe žena
 Konvencija UN o eliminaciji svih oblika
diskriminacije žena (član 14)
Ciljevi
 Iscrpno istraživanje i obezbeđivanje podataka o
svim aspektima života žena na selu:
- stvaranje demografske slike,
- ispitivanje socio-ekonomskog položaja,
- ispitivanje stvarnih potreba i mogućnosti
seoskih žena,
- ispitivanje državnih i evropskih okvira
rodno osetljivih razvojnih politika u oblasti
poljoprivrede,
- preporuke koje treba da budu ugrađene u
strategiju ruralnog razvoja, a koja bi u punom
smislu uvažavala interese i potrebe žena
Istraživanje
 Tri okrugla stola: u Vrdniku, Dolovu i Žitištu
 Petnaest fokus grupa sa seoskim udruženjima žena:
- u Sremu - Neradin, Vrdnik, Irig, Kukujevci i Šašinci,
- u Banatu - Pločice, Orlovat, Padina, Kovačica i Srpski
Krstur,
- u Bačkoj – Kisač, Mali Iđoš, Selenča, Čelarevo i
Gospođinci,
 Razgovori sa liderkama udruženja i predsednicima MZ
 Terensko istraživanje putem upitnika (800 anketa na
uzorku od 14 opština i 14 sela u 7 okruga u Vojvodini)
 Baza podataka o ženskim organizacijama u Vojvodini
(437)
 Publikacija Seoske ženske organizacije u Vojvodini:
”Međutim, meni se najviše sviđa što pokušavamo
da uradimo nešto dobro”
 Žene na selu u Vojvodini: Svakodnevni život i ruralni
razvoj (rezultati anketnog istraživanja)
Rezultati istraživanja
 U Vojvodini registrovano preko 280 ženskih
seoskih organizacija (tradicionalno
organizovanje žena-značajan resurs)
 više od ¾ seoskih žena nije pohađalo nikakve
obuke nakon završenog redovnog obrazovanja
 Više od ½ ispitanica bi želele dodatne
edukacije
 Seoske žene vrlo artikulisano iskazuju potrebu
za dodatnim obukama, za informacijama i
udruživanjem
Rezultati istraživanja
 Samo 45,9 % su formalno zaposlene
 Samo 11% u svojoj ili porodičnoj firmi
 Ispitanice ne poseduju vlasništvo ili
suvlasništvo nad kućom u 61% slučajeva
 4/5 ispitanica ne poseduje vlasništvo nad
imanjem
 78,5 % ispitanica ne poseduje automobil
Podaci o imovinskom stanju žena
 Retko se odlučuju na preduzetništvo i
pokretanje sopstvenog biznisa
 Žene su vlasnice manje od ¼ preduzeća u
privatnom vlasništvu
 Od ukupnog broja menadžera i rukovodilaca
žene čine 20%
 Položaj žena na tržištu rada nepovoljniji u
odnosu na muškarce
Vlasništvo
 Seoske žene ne poseduju vlasništvo niti
suvlasništvo nad kućom u 61. 0% slučajeva.
 Čak 4/5 ispitanica ne poseduje vlasništvo nad
imanjem
 Čak 78.5% žena ne poseduje automobil,
10.9% su suvlasnice i 10.6% su vlasnice
automobila.
Preduzetništvo
 Ženski biznis najmanje je prisutan u seoskim
područjima
 Češće biraju posao koji ne zhateva velika
ulaganja (nemaju uslova za kredite)
 Najčešće se odlučuju za trgovinsku ili uslužnu
delatnost→zadržavanje u malom biznisu
 U različitom životnom dobu se odlučuju da
pokrenu sopstveni biznis
Preduzetništvo
 Najčešće pokreću biznis žene sa većim
stepenom obrazovanja i spremnošću da i dalje
uče i razvijaju odgovornost, doslednost i
efikasnost
 Žene više pokreću biznis u kriznim periodima
kada su prinuđene da preuzmu odgovornost za
porodicu
 Osnovni razlozi za pokretanje biznisa: prihodi,
samostalnost i nezavisnost
Edukacija
 jun 2009. - održan seminar za obuku članica
seoskih organizacija u cilju podizanja nivoa
znanja o domaćim i međunarodnim fondovima,
programima za prekograničnu saradnju i o
upravljanju projektnim ciklusom po
standardima EU (38 članica iz 28 opština)
 Seminar za osposobljavanje seoskih žena za
započinjanje i unapređenje preduzetništva (16
članica)
Afirmacija stvaralaštva seoskih ženskih
organizacija u Vojvodini 2009. i 2010.
 15. oktobar – Međunarodni dan seoskih žena
(Komitet UN - Pekinška platforma 1995.)
 15. oktobar 2009. - Izložba stvaralaštva
seoskih žena u Vojvodini, Novi Sad
 15. oktobar 2010. - Izložba stvaralaštva u
Somboru
 15.oktobar 2011. – Izložba stvaralaštva u Inđiji
Afirmacija stvaralaštva seoskih
ženskih organizacija
 Putujuća izložba fotografija “Žene na selu u
Vojvodini” (22)
 Okrugli stolovi o programima podrške ženskom
preduzetništvu
 Upoznaj Vojvodinu da bi je više voleo (studijski
program-upoznavanje praksi u drugim
opštinama)
Zavod za ravnopravnost polova
Kontakti:
Bulevar Mihajla Pupina 6, Novi Sad
Tel: 021/66 15 133, 66 15 177
E-mail:
[email protected]
www.ravnopravnost.org.rs
HVALA NA PAŽNJI

similar documents