Renkler - WordPress.com

Report
Beyaz Işığın Renklere Ayrılması
Şekildeki prizmaya gönderilen beyaz ışık demeti, prizmadan
çıktıktan sonra renklere ayrılır. Bu renkler perde üzerine
düşürüldüğünde perdede oluşan renk demetine beyaz ışığın
spektrumu (tayf) denir.
Spektrumda bulunan renklere temel renkler (kırmızı, turuncu,
sarı, yeşil, mavi, mor) denir.
1
Prizmadan geçen farklı renklerin kırılma indislerinin farklı olması
nedeniyle görülen bu tarz olaylarda en fazla mor, en az kırmızı
renkli ışık kırılmaya uğramaktadır.
2
Renkler
Bir cismi görebilmemiz için cisimden gözümüze ışık gelmesi
gerekir.
Bir cismin üzerine beyaz ışık düştüğünde cisim, üzerine düşen
ışığın;
• Tamamını yansıtıyorsa beyaz renkte görünür,
• Hiç yansıtmıyorsa (tamamını soğuruyorsa) cisim siyah renkte
görünür.
3
• Renkli bir cismin üzerine beyaz ışık düştüğünde cisim kendi
rengini ve buna en yakın olan renkleri yansıtır. Diğer
renkleri soğurur. Cisim yansıttığı renklerden baskın olanın
renginde görünür.
Mavi bir cisim üzerine beyaz ışık
düştüğünde cisim mavi ışık ile bu
renge en yakın renk olan yeşil ve
mor renkleri az da olsa yansıtır.
Yansıyan ışıkta mavi renk baskın
olduğundan cisim mavi renkte
görünür
Kırmızı renkte cisim üzerine,
beyaz ışık düşerse cisim kırmızı
ve turuncu rengi yansıtır. Cisim
baskın renk olan kırmızı renkte
görünür
4
Mavi renkli cisim üzerine kırmızı renkli
ışık düştüğünde yansıma olmayacaktır.
Bu nedenle cisim siyah görünür.
Soru: Sarı renkli cisim siyah ışıkla aydınlatılırsa ne renk görünür?
5
Beyaz ışığın içinde bulunan kırmızı, yeşil ve mavi renklerin
karışımından doğadaki tüm renkler elde edilebilir. Bu nedenle,
bu renklere ışığın ana (birincil, primer) renkleri denir.
Kırmızı ışık + Yeşil Işık = Sarı ışık
Kırmızı ışık + Mavi ışık = Magneta (morumsu kırmızı ışık)
Yeşil ışık + Mavi ışık = Cyan (Yeşilimsi Mavi)
Yeşil ışık + Mavi ışık + Kırmızı ışık = Beyaz ışık
Ana renklerin ikişerli guruplar halinde birleşmesiyle oluşan sarı, magenta ve cyan
renklerine ikincil renkler denir.
6
Beyaz ışık en az iki rengin karışmasıyla elde edilebilir.
Birleştikleri zaman beyaz ışığı oluşturan iki renge birbirinin
tamamlayıcısı denir.
7
Örnek :
Noktasal, kırmızı ve mavi ışık kaynakları önüne şekildeki gibi ışık
geçirmeyen küresel bir engel konuyor. Perde üzerinde
gösterilen 1, 2 ve 3. bölgeler hangi renkte görünür?
8
Örnek :
Noktasal, kırmızı ve mavi ışık kaynakları önüne şekildeki gibi ışık
geçirmeyen küresel bir engel konuyor. Perde üzerinde
gösterilen 1, 2 ve 3. bölgeler hangi renkte görünür?
1. bölgeye ışık gelmediğinden siyah görünür.
2. bölgeye sadece kırmızı ışık geldiğinden, kırmızı görünür.
3. bölgeye kırmızı ve mavi ışığın karışımı düştüğünden
magenta renginde görünür.
9
Örnek:
Beyaz, kırmızı ve yeşil renklerde kâğıtlar, yeşil renkli ışık ile
aydınlatılırsa kâğıtlar hangi renkte görünür?
10
Örnek:
Beyaz, kırmızı ve yeşil renklerde kâğıtlar, yeşil renkli ışık ile
aydınlatılırsa kâğıtlar hangi renkte görünür?
• Beyaz kâğıt yeşil rengi yansıtacağından yeşil renkte
görünür.
• Kırmızı renkli kâğıt ışığı yansıtmayacağından siyah renkte
görünür.
• Yeşil renkli kâğıt, yeşil rengi yansıtacağından yeşil renkte
görünür.
11
Işık Filtreleri (Renkli Camlar)
Işığı geçirebilen renkli saydam filtrelerden geçen ışığın renkleri
ile filtre rengindeki cisimden yansıyan ışıkların renkleri aynıdır.
Slayt 76
12
Işık Filtreleri (Renkli Camlar)
Işığı geçirebilen renkli saydam filtrelerden geçen ışığın renkleri
ile filtre rengindeki cisimden yansıyan ışıkların renkleri aynıdır.
Slayt 76
13
• Beyaz ışık renksiz saydam bir cam üzerine düşürülürse beyaz
ışığın tamamına yakınını camın karşı tarafına geçer. Karşı
tarafa geçen ışık yine beyaz renkte görünür.
• Beyaz ışık, yeşil renkli cam üzerine düşürülürse yeşil ve az
miktarda da yeşile yakın sarı ve mavi ışık geçer. Camdan
geçen ışınlarda hâkim olan renk yeşil olduğundan cam yeşil
renkte görünür.
• Mavi renkte camın üzerine, kırmızı ve turuncu renkte ışın
gönderilirse cam ışınları soğurur. Diğer tarafa hiç ışın geçmez.
Bu nedenle cam siyah görünür
14
Renkli saydam maddeler (filtreler) üzerine ışık gönderildiğinde filtre
kendi rengini ve kendi rengine yakın renkleri geçirir, diğer renkleri
soğurur.
15
Sadece sarı renkli filtre bu kurala uymaz. Kendi rengi ile
birlikte kırmızı ve yeşil rengi geçirir.
16
Boya Renkleri
Boya renkleri ile ışık renkleri birbirinden farklıdır.
Işıktaki ana renkleri karıştırırsak beyaz renkte ışık elde edilir. Aynı
renkleri boyada karıştırırsak siyah renkte boya elde edilir.
Işık için ana renkler olan kırmızı, mavi yeşil renkler boya için ikincil
renk;
Işık için ikincil renk olan sarı, magenta, cyan boya için ana renkler
olur.
Cyan boya + Sarı boya + Magneta boya = Siyah boya
Sarı boya + Magneta boya = Kırmızı boya
Sarı boya + Cyan boya = Yeşil boya
Magneta boya + Cyan boya = Mavi boya
17
Örnek:
Şekildeki gibi beyaz ışık önüne yerleştirilen filtrelerin arka
tarafından bakan göz hangi rengi görür?
Sarı filtre, kırmızı, sarı ve yeşil renkleri geçirir. Bu renklerden sarı ve yeşil renk, yeşil
filtreden geçer. Yeşil filtreyi geçen renklerden, yeşil baskın olacağı için bakan kişi
yeşil rengi görür.
18
Örnek:
Şekildeki gibi beyaz ışık önüne yerleştirilen filtrelerin arka
tarafından bakan göz hangi rengi görür?
Sarı filtre, kırmızı, sarı ve yeşil renkleri geçirir. Bu renklerden sarı ve yeşil renk, yeşil
filtreden geçer. Yeşil filtreyi geçen renklerden, yeşil baskın olacağı için bakan kişi
yeşil rengi görür.
19

similar documents