p 2.1 - akdc

Report




2 ingangen: Straat van
Gibraltar & Suezkanaal.
Nauwelijks eb en vloed door
smalle ingang straat van
Gibraltar.
De kustlijn van MZ is erg
onregelmatig
Verscheidenheid aan
kustvormen is groot. (Delta’s,
lagunes, stranden en kliffen).


Figuur 2,2 bekijken
Wat zie je ?
◦ De MZ kent een hogere saliniteit (zoutgehalte) dan
de Atlantische oceaan
◦ Dit komt door:
 Horizontale stromen (verdamping, aanvulling
zoet/zoutwater)
 Verticale stromingen (toename zoutgehalte)
Verticale
stroming:
“zoutpomp”
Zout water is zwaarder en
zakt dus naar de bodem





Figuur 2,2 bekijken
Wat zie je ?
◦ De MZ kent een hogere saliniteit (zoutgehalte) dan
de Atlantische oceaan
◦ Dit komt door:
 Horizontale stromen (verdamping, aanvulling
zoet/zoutwater)
 Verticale stromingen (toename zoutgehalte)
Er verdampt ontzettend veel water in het MZgebied.
Er verdampt meer water dan er bij kan worden
gevoerd door de rivieren. (alleen zoetwater
verdampt, zout blijft achter).
Je zou zeggen dat de zeespiegel daalt. Waarom
gebeurd dit niet ? En het zoutgehalte is in Oost
MZgebied groter hoe komt dit?
Dit komt door aanvulling van nieuw oceaanwater uit
de Atlantische oceaan (verticale stroom)/ Meer
verdamping.



Uitwisseling Atlantische oceaan – MZ gaat niet
zo gemakkelijk.
Figuur 2,3 bekijken. Er ligt een soort drempel
in de straat van Gibraltar.
Wel is het MZwater zwaarder door het hogere
zoutgehalte, daardoor maakt Atlantische
oceaanwater een kans.
De mediterrane vegetatie maakt het
Middellandse Zeegebied tot een eenheid.
Kenmerken van een mediterraans klimaat zijn:
1.
De neerslaghoeveelheid (gering in zomer)
2.
Verdeling van de neerslag over het jaar
3.
Kent een grote verdamping

1.
2.
3.
4.
Loofbos
Bladverliezende
struiken
Maquis; Daar waar de
mens het bos heeft
laten verdwijnen
(grote struiken)
Olijfboom
(vervanging van het
oorspronkelijke bos).





3 leerlingen nodig!
Wat is transhumance?
Nomadische veelteelt
Trektocht nomadische veeteelt in bijv: Spanje
Transhumance volgt de seizoenen

Afmaken paragraaf 1.5
◦ Maken opdr 33 tm 38
◦ Slotopdr b en c
◦ Proeftoets (vb toetsvragen)

Maken paragraaf 2.1
◦ Maken opdr 1,3,4, 6 t/m 11

Volgende les groepsopdracht!

similar documents