Üniversite-Sanayi **birli*inde HT-TTM

Report
PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-1
«Sağlık Alanındaki Buluşların Patentlenebilirliği»
Esra YARDIMOĞLU, MSc.
Patent Ofisi Koordinatörü, Patent Vekili
[email protected]
«Patent Ofisi Tanıtımı ve Patent Sistemine İlişkin
Temel Kavramlar»
Biz Kimiz?
Hacettepe Üniversitesi’nin Patent Ofisiyiz !
«Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi» Bünyesinde kurulduk,
Faaliyet Konularımız: Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
Temel Amacımız:
Üniversitemizdeki akademisyenlerimizin bilimsel çalışmaları
sırasında ortaya çıkan buluşlarını PATENT hakkı ile koruma altına
alınmasını sağlamak
Üniversite Sanayi İşbirliği çerçevesindeki çalışmalar sırasında ortaya
çıkan buluşların PATENT hakkı ile koruma altına alınmasını
sağlamak
Patent Ofisi - Hizmetler
•
•
•
•
Patent Ön Araştırması
Ulusal ve Uluslararası Patent Başvurusu
Patent Eğitim Hizmetleri
Lisans/Devir İşlemleri
Patent Ofisi - Hizmetler
•
•
•
•
•
•
Patentlenebilirlik Değerlendirmesi
Tarifname ve İstem Takımının Hazırlanması
Patent Başvurusunun Yapılması
Patent Başvurusundan Tescile Süreç Takibi
Patent Teşvik Başvurusunun Yapılması
Patent Sürecinde Teknik Çeviri Hizmeti
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları
(Intellectual Property Rights)
Fikir ve Sanat Eserleri
(Copyrights)
5846 Sayılı Kanun
- İlim ve edebiyat eserleri
(Roman, şiir, harita, proje, vb.)
- Bilgisayar programları
- Güzel sanat eserleri
- Musiki Eserleri
Sınai Mülkiyet Hakları
(Industrial Property Rights)
551 Sayılı KHK
- Patent
- Marka
- Endüstriyel Tasarım
- Coğrafi İşaret
 Patent ile Neyi koruyoruz?
BULUŞ
 Buluş Nedir?
Teknik bir probleme getirilen teknik çözüm
İcat; ilk defa yeni bir şeyi yaratma
 Buluş
Ürün ya da yöntem olabilir.
Tescil edilerek korunmasının amacı:
Buluş yapma faaliyetini özendirmek,
Sanayiye uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal
ilerleme sağlanması
 Patent Nedir?
Buluş konusu ürün ya da yöntemi belli bir süre
boyunca kullanma, üretme, satma hakkıdır.
Patent sahibi bu hakkını bir başkasına devredebilir,
ya da lisans yoluyla kiralayabilir.
Patentlenebilirlik Kriterleri:
551 Sayılı KHK- 5. Madde
Buluşun patent ile korunabilmesi için taşıması gereken
nitelikler:
1) Yenilik :
2) Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması
3) Sanayiye Uygulanabilirlik
Patentlenebilirlik Kriterleri:
Buluşun patent ile korunabilmesi için taşıması gereken
nitelikler:
1) Yenilik
2) Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması
3) Sanayiye Uygulanabilirlik
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA İLK OLMALI!
Patentlenebilirlik Kriterleri:
Buluşun patent ile korunabilmesi için taşıması gereken
nitelikler:
1) Yenilik
2) Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması
3) Sanayiye Uygulanabilirlik
İLGİLİ ALANDAKİ TEKNİK UZMAN TEKNİĞİN BİLİNEN DURUMUNDAN YARARLANARAK BULUŞU
AŞİKAR BİR ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKARAMAMALI!
Patentlenebilirlik Kriterleri
Buluşun patent ile korunabilmesi için taşıması gereken
nitelikler:
1) Yenilik
2) Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması
3) Sanayiye Uygulanabilirlik
BULUŞ, TARIM DAHİL SANAYİNİN HERHANGİ BİR DALINDA
ÜRETİLEBİLİR VEYA KULLANILABİLİR NİTELİKTE OLMALI!
 Faydalı Model Nedir?
Bir ürün üzerinde yapılan ufak değişiklikler, yenilikler
faydalı model ile korunabilir.
1) Yenilik
2) Sanayiye Uygulanabilirlik
 Kimyasal Maddeler, usuller faydalı modelle korunamaz.
Neler Patentlenebilir?
 Aynı teknik problemi farklı yöntemlerle çözüme kavuşturan buluşlar,
 Bir teknik problemi çözmek için geliştirilen teknik araçlar,
Örnek: Bir diş implantı veya bu implant üzerinde yapılan ufak bir değişiklik inovatif değer taşıyor
olabilir.
 Daha önceden geliştirilmiş olan bir araç, bir malzeme veya bir cihaz üzerinde yapılan ufak bir
yenilik, bir modifikasyon
 Geliştirilmiş olan yepyeni bir yöntem sonucu ortaya çıkan malzeme/ürün patentlenebilir.
 İlaçlarda ise; etken madde patenti, endikasyon patenti, formülasyon patenti, molekül patenti
olarak başvuru yapmak ve koruma almak mümkündür.
Buluş Başlığı : Mini Implant Ring
Bu buluş, ortodontide hareket ettirilmek
istenen diş veya diş grubunun destek aldığı
mini vidaların (4) dişeti (6) altındaki kemiğe
tutunmasını sağlamak ve stabilitesini
arttırmak amacıyla kullanılan bir mini
implant ringdir (1).
Buluş Başlığı : Epiglot Tutucu Forseps
Bu buluş, gırtlağa yapılan endoskopik cerrahi
müdahale olan direkt larongoskopi sırasında,
larongoskop yerleştirilirken, gırtlağın içine
doğru kıvrılan epiglotun gırtlak için
kıvrılmasını engelleyen bir epiglot tutucu ile
ilgilidir.
Üniversitemizde Patent Süreci?
Başvuru
Buluş Bildirimi
PATENT
OFİSİ
Patentlenebilirlik ?
Ticarileşebilirlik ?
PATENT BAŞVURUSU
Patent Ofisi- Mevcut Durum Tablosu
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TOPLAM 22 BAŞVURU
TR Patent Başvuruları
Yurtdışı Patent
Başvuruları
Faydalı Model
Endüstriyel Tasarım
Teşekkürler...
Patent Ofisi Tel : (312) 227 03 22
Hacettepe Teknoloji Tel : (312) 297 62 78
www.hacettepettm.com
Hacettepe Üniversitesi Teknokent 1. Ar-Ge Binası, No: 8 Beytepe/Ankara

similar documents