RENAL TRANSPLANTASYON

Report
RENAL TRANSPLANTASYON
DR.GİRGİN



BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞMİŞ OLMALI
DONÖRDEN GEÇEBİLECEK PATOLOJİ
EKARTE EDİLMELİ
TRANSPANTE EDİLECEK ORGAN KALİTESİ
DEĞERLENDİRİLMELİ
YAŞ SINIRI

65 YAŞ ÜZERİ DONÖR ,GENÇ YAŞ GRUBU
İLE BENZER KISA DÖNEM SONUÇLAR

UZUN DÖNEM BAŞARI DÜŞÜK

ÜST LİMİT GENEL OLARAK 55 İLE SINIRLI

ENFEKSYON
-HIV-1,-2
-HEPATİT C
-HEPATİT B
-EBV
-CMV
-AKTİF SİFİLİS
-VİRAL ENFEKSYONLAR,TBC,NEDENİ AÇIKLANAMAYAN ENFEKSYON
-CRAUTZFELDT-JACOBS HASTALIĞI BELİRTİ VEYA AİLE HİKAYESİ

MALİGNANSİLER
-AKTİF KANSER VARLIĞI
-METASTATİK KANSER HİKAYESİ
-MEME KANSERİ,MELANOMA,LÖSEMİ VE LENFOMA GİBİ YÜKSEK
REKÜREN GÖSTEREN KANSER HİKAYESİ

VASKÜLER DURUM VE RENAL
FONKSYONLAR
-RETİNAL VASKÜLER HASARLI ,UZUN SÜRELİ DM VE HT VARLIĞI

GEÇİRİLMİŞ MI

BY-PASS VEYA ANJİNA

CİDDİ SİSTEMİK VASKÜLER HASTALIK

UZUN SÜRELİ HİPOTANSYON SEBEBPLERİ

OLİGÜRİ

UZUN SÜRELİ YOĞUN BAKIM


KREATİNİN KLERENSİ 50 ML/DK ALT SINIR
BAZI MERKEZLER RENAL BİOPSİ İLE
GLOMERÜLOSKLEROZ VE ARTERİOLAR
SKLEROZU TESPİT EDER
SINIRDA DONÖR:
RİSK FAKTÖRÜ OLMAYAN 70 YAŞ ÜSTÜ
 DM ,HT,RETİNAL VASKÜLER DEĞİŞİKLİK
VE 1GR/GÜN PROTEİNÜRİ HİKAYELİ 60-70
YAŞ ARASI
 CREATİNİN KLERANSI 50ML/DK
 CRETİNİN KLERANSI<50ML/DK-DUAL
GRAFT VEYA UYGUNSUZ
 BİOPSİDE %5-%20 GLOMERÜLOSKLEROZ
 >%20 GLOMERÜLOSKLEROZ VARLIĞIRENAL FONKSYONA GÖRE KARAR VER

İKİLİ RENAL TRANSPLANTASYON:
1-İKİLİ RENAL TRANSPLANTASYON,NEFRON
SAYISINI ARTTIRIR VE RENAL HASARI
ÖNLER
2-ORGAN HAVUZUNU DARALTIR
SONUÇ OLARAK :
TRANSPLANTA UYGUN OLMAYAN
BÖBREKLER YA İKİLİ NAKLEDİLİR YA DA
DIŞLANIR

TRANSPLANTASYON
KADAVRADAN
 CANLI DONÖR

CANLI DONÖR AVANTAJLARI

KISA VE UZUN SONUÇLARI DAHA İYİ

ERKEN FONKSYON UYUMU

TRANSPLANT BEKLEME SÜRESİ KISA

AZ AGRESİF İMMÜNOSÜPRESYON

DONÖRE DUYGUSAL KAZANÇ

GLOBAL TRANSLANT ORANLARINI ARTIRIR

MR ANGİOGRAFİ VEYA 3D –BT OLOANAĞI
YOK İSE RENAL ANGİOGRAFİ GEREKİR
CANLI DONÖR İÇİN KESİN
KONTRAENDİKASYON:
<18 YAŞ
 KONTROLSÜZ HT
 DM
 PROTEİNÜRİ(>300MG/GÜN)
 YAŞA GÖRE ANORMAL GFR
 MİKROSKOPİK HEMATÜRİ
 TROMBOEMBOLİ İÇİN YÜKSEK RİSK
 BELİRGİN MEDİKAL HASTALIK
 BİLATERAL BÖBREK TAŞI HİKAYESİ
 HİV POZİTİF

CANLI DONÖR İÇİN RELATİF
KONTRAENDİKASYON

AKTİF KORNİK ENFEKSYON
-TBC,HEPATİT B/C,PARAZİT

OBESİTE

PSİKİYATRİK RAHATSIZLIKLAR
CANLI DONÖRDE CERRAHİ
YAKLAŞIM


KLASİK TRANSPERİTONEAL
SUB YADA SUPRA KOSTAL
EKSTRAPERTONEAL

DORSAL LOMBER

LAPAROSKOPİK
TRANSPERİTONEL BASİT VE RADİKAL
NEFREKTOMİ GİBİ
 TRANSPERİTONEL DAHA FAZLA
İNTESTİNAL KOMPLİKASYON
 GENELLİKLE SOL BÖBREK
 İŞLEM ÖNCESİ MANNİTOL İLE DİÜREZ
ARTIRILIR
 ARTERİAL SPAZMIN ÖNLENMESİ İÇİN
PAPAVERİN VERİLİR
 LAPAROKOPİK KISA İNTERNASYON,AZ
AĞRI,DONÖR ORANLARINI ARTIRIR

A-TRANSPERİTONEAL LAPAROSKOPİK
-GENİŞ HAREKET ALANI
-BÖBREK EKSTRAKSYONU KOLAY
B-EKSTRAPERİTONEAL LAPAROSKOPİK
-DAR HAREKET ALANI
-BÖBREK EKSTRAKSYONU ZOR
-RENAL ARTERE ERİŞİM KOLAY
TRANSPLAN KORUYUCU
SOLUSYONLAR:


HİPOTERMİK İSKEMİ SÜRECİNDE, HÜCRE
ŞİŞMESİNİ ÖNLER
İSKEMİ SÜRECİNDE ,İNTRA VE EKSTRA SELÜLER
ELEKTROLİT BALANSINI SAĞLAR

ASİDOZU TAMPONLAR

ENERJİ SAĞLAR

OKSİDATİF REPERFÜZYON HASARINI ÖNLER



CELSİOR SOLÜSYONU
UW(UNIVERSITY OF
WISCONSIN)SOLÜSYONU
HTK(HİSTİDİN-TRİPTOFANKETOGLUTARAT)SOLUSYONU


YAŞLI(>55) VE SINIRDA DONÖRLER
,GENÇLERE GÖRE İSKEMİYE DAHA
DUYARLI
ORGAN PREZERVASYONU ASIL OLARAK
HİPOTERMİYLE SAĞLANIR
TRANSPLANT ÖNCESİ TERAPİ


SON DÖNEM BÖBREK
YETMEZLİĞİ,KONJENİTAL VEYA
KAZANILMIŞ ALT ÜRİNER SİSTEM
PATOLOJİSİ NEDENİ İLE OLUŞMUŞ İSE
DÜZELT
KONJENİTAL VEYA KAZANILMIŞ
PATOLOJİLER GREFT ÖMRÜNÜ ETKİLEMEZ


ÇOĞU OTÖR TRANS PLANTASYONDAN 8-12 HAFTA
ÖNCE SUPRAPUBİK DİVERSYONU ÖNERİR
AUGMENTASYON VEYA KONDUİT ,TRANSPLANT
SONRASI BAŞARI İLE YAPILABİLİR
TRANSPLANT ÖNCESİ NEFREKTOMİ

OTOZOMAL DOMİNANT PKB

DİRENÇLİ HT

KRONİK OLARAK ENFEKTE BÖBREK

RENAL VEYA ÜROTELİAL KANSER ŞÜPHESİ

NEFROLİTİAZİS
ALICI DIŞLAMA KRİTERLERİ
KANSER
 AKTİF ENFEKSYON
 PSİKİYATRİK RAHATSIZLIKLAR
 KARDİAK HASTALIKLAR
 PERİFERİK DAMAR RAHATSIZLIĞI
 DM BAĞLI RİSK FAKTÖRLERİ
 OBEZİTE
 YAŞ(KO MORBİDİTE?)
 REKÜRRENSİ YÜKSEK RENAL
HASTALIKLAR

TRANSPLANTASYON YAPILMIŞ
HASTALAR



GREFT KAYBI VARSA,HASTALARI
MALİGNANSİ,KVH VE İMMUNİZASYON
AÇISINDAN DEĞERLENDİR
GREFT KAYBI SEMPTOMATİK İSE ACİL
TARNSPLANTEKTOMİ
PROFİLAKTİK TRANSPLANEKTOMİ
YARARLI DEĞİL
GEBELİKTE TRANSPLANTASYON



2.POST TRANSPLANT YILI EN UYGUN
DÖNEM
BİRKAÇ YIL SONRA OLUŞAN
GEBELİK,GECİKMİŞ REJEKSYON RİSKİ
TAŞIR
ERKEN DÖNEM GEBELİKTE
İMMUNOSUPRESYONU DÜZENLE

GEBELİK SÜRECİNDE
-PROTEİNÜRİ
-HİPERTANSYON
-RENAL FONKSYON
-REJEKSYON
-ENFEKSYON

SİKLOSPORİN VEYA TAKROLİMUS(AZATİOPRİN VE
PREDNİZOLON)

ABORTUS ORANLARI KONTROL GRUBU İLE AYNI

VAJİNAL DOĞUM OLASI

PRETERM EYLEM VE SEZERYAN ORANI FAZLA
(PREDNİZOLON KULLANIMI)
ERKEN KOMPLİKASYONLAR

DUVAR ABSESİ(%5)

KANAMA

HEMATÜRİ

İNSİZYONEL HERNİ(%3-5)

ÜRİNER FİSTÜL (EN SIK)

ARTERİAL TROMBOZ(%0.5)

VENÖZ TROMBOZ(%0.5)
GEÇ KOMPLİKASYONLAR:

ÜRETERAL STENOZ(%2-7.5)

REFLÜ VE AKUT PYELONEFRİT

BÖBREK TAŞI

RENAL ARTER STENOZU(%2-38)

AVF VE PSÖDOANEVRİZMA(%7-17)

LENFOSEL(%1-20)
DONÖR VE ALICI UYUMU


ABO VE HLA-A,-B,-DR UYUMU
HİPERAKUT REJEKSYON DAN KAÇINMAK
İÇİN (BÖBREK VE KOMBİNE BÖBREK/PANKREAS)
-LENFOSİT KROS UYUMU TESTİ
HLA UYUMU

HLA UYUMSUZLUĞU
ALICI CD4 VE CD8 AKTİVASYONU
B HÜCRE ANTİKOR AKTİVASYONU
HÜCRESEL VE HUMORAL REJEKSYON
KADAVRA DAN TRANSPLANTARDA
DOKU UYUMU
CANLI DÖNERLERDEN DAHA ÖNEMLİ
HİPER AKUT REJEKSYONDAN KAÇINMAK
İÇİN
-CROSS MATCH TEST (CDC TEST) yapılmalı

ALICIDA DONÖR DOKUSUNA KARŞI VAR
OLAN ALLO-ANTİKORLARIN TESPİTİ


PAZİTİF T-HÜCRE CROSS MATCH
KONTRAENDİKE
OTOİMMÜN HASTALIKLARDA
-YANLIŞ POZİTİF CROSS-MATCH
(KLİNİK ÖNEMSİZ İgM AK TESPİTİ)
DDT(DİTHİOTHREİTOL) İLE İNAKTİVASYON
ABO UYUMU


ABO UYMUMSUZLUĞU YÜKSEK HAR RİSKİ
AK ELİMİNASYON YÖNTEMLERİ VE ANTİ BHÜCRE AJANLARI İLE BİRÇOK MERKEZDE
MÜMKÜN
RENAL TRANSPLANTASYON
SONRASI İMMÜNOTERAPİ


İMMÜNOSUPRESYON ERKEN POSTTRANSPLAN DÖNEMDE ÖNEMLİ
İLERLEYEN DÖNEMDE SUPRESYON
DOZLARI AZALTILIR

NON SPESİFİK YAN ETKİLER:
-ARTMIŞ KANSER OLUŞUM RİSKİ
-OPORÇUNİSTİK ENFEKSYON RİSKİ

DOZ BAĞIMLI YAN ETKİLER
KULLANILAN AJANLAR

KALSİNÖRİN
İNHİBİTÖRLERİ(SİKLOSPORİN/TAKROLİMUS)

MİKOFENOLAT (MMF VE EC-MPS)

AZATİOPRİN

STEROİD(PREDNİZOLON/METİLPREDNİZOLON)

m-TOR İNHİBİTÖRLERİ(SİROLİMUS VE EVRELİMUS)

İL-2 ANTKORLARI
TRANSPLANT SONRASI
KOMPLİKASYONLAR

İMMÜNOLOJİK KOMPLİKASYONLAR
-HİPER-AKUT REJEKSYON
-AKUT REJEKSYON
-KRONİK REJEKSYON

MALİGNANSİLER
HİPER AKUT REJEKSYON(HAR)

KOMPLEMAN BAĞLAYAN IgG Ab

ABO UYUMSUZ DONÖRLERDE
-VAR OLAN IgM Ab (KAN GRUBLARINA KARŞI)

ABO UYUMLU DONÖRLERDE
-ANTİ-DONÖR HLA IgG Ab

GÜNÜMÜZDE HAR
-ABO UYUMU
-KOMPLEMAN BAĞIMLI SİTOTOTKSİSİTE
TESTİ(CDC)
NADİR!!!!!!!!!
AKUT GRAFT REJEKSYONU

AKUT SİTOTOKSİK REJEKSYON(ACR)
-T HÜCRE ARACILI REJEKSYON

AKUT HUMORAL REJEKSYON(AHR)
-ANTİKOR ARACILI REJEKSYON
ACR %10-40
 GENELLİKLE İLK 5 GÜN İÇİNDE


STEROİD BOLUS TEDAVİSİNE İYİ YANIT
AHR %5-20
 GENELLİKLE 3 AY İÇİNDE


ACR DEN KÖTÜ PROGNOZ
KLİNİK OLARAK
GRAFT REJEKSYONU TANISI
MÜMKÜN DEĞİL
GRAFT REJEKSYONUNDA
RENAL BİOPSİ
ALTIN STANDART!!!!
KRONİK GRAFT REJEKSYONU
AYLAR VEYA YILLAR İÇİNDE
 PROTEİNÜRİ VE HT
 PROGRESİF BFT BOZUKLUĞU

DAHA ÖNCE ACR GEÇİRENLERDE YÜKSEK
RİSK
 AYIRICI TANIDA

-NEFROSTOKSİSİTE
-MARJİNAL BÖBREK TRANSPLANTASYONU
TAKİPLERDE
DÜZENLİ KREATİN,KREATİN
KLİRENSİ,KAN BASINCI,İDRAR PROTEİN
KAÇAĞI
 PARAMETRELERDE BOZULMA İLERİ
İNCELEME
-RENAL BİOPSİ
-Anti-HLA
-ENFEKSYON

MALİGNANSİ

Donör den transmisyon

Alıcıda latent malignansi

Transplant sonrası de-novo gelişimi

NON MELANOM CİLT TÜMÖRLERİ(%31)

MSS TÜMÖRLERİ(%25)

ÜTERİN VE SERVİKAL ( %13)

MELANOM VE KORİOKARSİNOM EN
AGRESİF!!!

ÜROTELİAL KANSER
-İNSİDANSI 3 KAT FAZLA
-GENELLİKLE TRANSİZYONEL HÜCRELİ
-MESANE VE NEFROJENİK ADENO CA İNSİDANSI
ARTMIŞ

BÖBREK TÜMÖR
-İNSİDANSI 10 İLE 100 KAT ARTMIŞ
-RCC VEYA TÜBÜLO PAPİLLER KARSİNOMA

similar documents