iman_yang_mantap_ummah_cemerlang

Report
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
•Penjajahan pemikiran
yang berkait dengan
pelbagai kehidupan
manusia.
Ghazwul
Fikri
•Teori pengaruh ini telah
menyebabkan sebahagian
dari umat Islam ini terjebak
dengan budaya kebebasan
melampau sehingga
tergelincir dari sempadan
ajaran Agama Islam yang
sebenar.
9
9
Apakah yang menyebabkan
perkara ini terjadi?
1
•Akibat jauhnya umat Islam dari Kitabullah
dan Sunnah Rasulullah SAW, di mana
terdapat segelintir umat Islam yang
meninggalkannya.
2
•Tidak dapat menilai pertembungan antara
yang hak dan batil iaitu keimanan dan
kekufuran
3
• Tafriqah iaitu terjadinya perpecahan di
4
• Taklidiah iaitu mengikut tanpa
kalangan umat itu sendiri
berpegang kepada prinsip yang sebenar.
10
10
Akibatnya :
• Terdapat manusia tidak mampu
membezakan antara kebenaran dan
kebatilan.
• Bagi mereka yang tidak mendapat nur
hidayah petunjuk, mereka menganggap
kebenaran itu bagaikan ranjau-ranjau yang
berduri,
Sebaliknya :
• Mereka merasakan bahawa kesesatan atau
kekeliruan bagaikan taman indah yang
dipenuhi dengan bunga-bungaan yang
berwarna warni.
• Mereka telah dikelabui pemandangannya
dan dipengaruhi oleh musuh durjana iaitu
Syaitan laknatullah.
Ingatlah :
• Dalam sejarah kewujudan dunia, didapati
syaitan atau Iblis merupakan makhluk
pertama yang berada dalam kesesatan dan
kemungkaran serta berazam akan
menyesatkan seluruh umat manusia di muka
bumi ini.
11
11
Firman Allah SWT dalam surah al-Mujadalah ayat 19:
Maksudnya: “Syaitan telah menguasai dan
mempengaruhi mereka, sehingga menyebabkan
mereka lupa mengingati (ajaran dan amaran)
Allah; mereka itulah puak syaitan. Ketahuilah!
Bahawa puak syaitan itu sebenarnya orang-orang
yang rugi. ”
12
12
Untuk menjadi ummah yang cemerlang,
maka umat Islam perlu bijak memanfaatkan
akal fikiran, jangan terjebak dengan
hasutan iblis dan syaitan.
Harus diingat bahawa umat Islam yang
bijak sentiasa memanfaatkan akal fikiran
sebagai pemangkin kepada modal insan
cemerlang bagi menjana ummah gemilang.
Modal insan yang cemerlang hanya dapat
dilahirkan jika anugerah Allah SWT yang
paling bernilai iaitu ‘akal’ dimanfaatkan
dengan baik.
13
13
Amalan memelihara akal dapat dilakukan
dengan penghayatan ilmu yang
terkandung dalam al-Quran di samping
mempraktikkan Sunnah Rasulullah SAW.
Sebagai contoh, jika umat Islam
mempunyai tanah yang luas, namun tanpa
menggunakan akal, ia tidak akan dapat
dimakmurkan sebagai sumber rezeki,
bahkan dengan akal yang bijak juga,
lautan yang luas boleh menjadi wadah
pencetus sumber rezeki kepada nelayan.
14
14
Mimbar menyeru kepada seluruh umat Islam
sekalian, agar menghindar sifat-sifat keji dan
hina seperti malas bekerja.
Saling melemparkan fitnah, mengadu domba,
banyak berangan-angan, terlibat dengan
aneka ragam kemaksiatan dan terpengaruh
dengan ajaran-ajaran sesat dan meragukan
serta terikut-ikut dengan budaya Barat yang
merayakan hari-hari tertentu sebagaimana
pada hari yang mulia ini lagi barakah ini
Umat Islam sedang berada di masjid untuk
mendengar ucapan khatib dan
mengagungkan kebesaran Allah, sedangkan
di luar sana berkemungkinan ada segelintir
muda mudi Islam yang terlibat dengan majlis
sosial seumpama ‘Valentine’s Day’, yang
dirayakan oleh pasangan kekasih.
15
15
Majlis sosial ini dilihat sebagai satu langkah
permulaan ke arah peningkatan gejala sosial
seperti penipuan, kecelaruan mental disebabkan
alkohol, menggugurkan kandungan dan
membuang bayi dan lain-lain gejala negatif
yang boleh mengundang kepada bala bencana
dan keruntuhan akhlak muda mudi.
Marilah sama-sama kita memandang ke
hadapan dengan berfikiran yang lebih positif
untuk membentuk jati diri sebagai umat Islam
yang boleh dicontohi oleh seluruh umat manusia
sejagat.
16
16
Persoalan
besar timbul
ialah apakah
yang
menyebabkan
gejala negatif
seumpama ini
terus berlaku?
Kualiti keimanan
umat Islam yang
lemah dan
kekaburan kita di
dalam
menegakkan
prinsip-prinsip
asas agama yang
menjadi tunjang
kehidupan
seseorang muslim.
17
17
Ingatlah bahawa agama Islam sangat
mengambil berat dalam memperbetulkan
pegangan akidah umatnya supaya pandangan
dan sikap mereka menjadi lurus dan tasawwur
mereka tentang sesuatu perkara menjadi jelas.
Janganlah kita mencontohi tingkah laku umat
jahiliyah terdahulu yang menganggap persoalan
akidah hanya sekadar mengumumkan identiti
diri dan melahirkan perbuatan baik sahaja
sedangkan hakikat iman ialah paduan antara
keyakinan di hati tentang dasar-dasar akidah
dengan melaksanakan segala perintah Allah
SWT dan meninggalkan segala tegahan-Nya.
18
18
Firman Allah SWT dalam surah al-Hujurat ayat 15:
Maksudnya: “Sesungguhnya orang-orang yang
sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang
yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya,
kemudian mereka (terus percaya dengan) tidak
ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan
harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah;
mereka itulah orang yang benar (pengakuan
19
19
imannya) ”.
Ayat ini mengisyaratkan bahawa
kualiti iman boleh diukur dan dinilai
melalui amalan seharian.
Kuantiti yang banyak dihasilkan dengan
norma-norma kebaikan yang berkualiti
dilaksanakan oleh seseorang, maka dengan
itu tinggilah pula darjah keimanan yang
dimiliki dan begitulah sebaliknya.
Oleh itu, iman yang sebenar adalah
merupakan penjana kekuatan dan
kecemerlangan ummah.
20
20
Mimbar menyeru
kepada semua pihak
agar menjauhkan diri
dari semua perkaraperkara yang
membawa kerosakan
dan kelalaian
Jangan kita terlibat
dengan budaya
songsang yang boleh
melemahkan ummah
dan menyesatkan.
Hadirkanlah rasa benci dan jijik
kepada aktiviti-aktiviti yang
menyalahi akidah, syarak dan
tamadun manusia.
21
21
Keadaan ini memperlihatkan umat
Islam semakin lemah dan tiada jati
diri Islam.
Wahai ibu bapa dan muda mudi
sekalian, marilah sama-sama kita
bermuhasabah diri untuk
meningkatkan tahap keimanan dan
ketaqwaan kita kepada Allah SWT
dengan amalan membudayakan
budi pekerti yang luhur dan suci
agar kelak keharmonian dan
kedamaian yang dicari akan samasama kita kecapi.
22
22
• Mimbar menyeru semua pihak marilah
sama-sama kita memantapkan iman
kita, keluarga dan masyarakat kita
demi masa depan agama, ummah dan
negara dengan langkah-langkah
seperti berikut:
23
23
1
• Sebagai ibu bapa kita
bertanggungjawab memastikan
anak-anak dididik dan dibimbing
dengan ajaran Islam yang sebenar;
2
• Umat Islam khususnya remaja
dilarang meniru amalan atau
budaya kaum musyrik;
3
•Menanam rasa cinta dan kasih
sayang kepada Allah SWT dan rasulNya;
24
24
4
• Menjauhi aktiviti bergaul bebas
dengan pasangan yang bukan
mahram dalam menyambut majlis
tertentu;
5
• Meninggalkan sambutan atau
perayaan yang tiada dalam syariat
Islam serta mendedahkan kepada
kerosakan.
Marilah sama-sama kita mengamalkan cara hidup
Islam yang sebenar dengan menutup segala pintu
maksiat dan kemungkaran, senantiasa memerhati
gerak geri anak-anak muda mudi kita sama ada dari
segi tingkah lakunya dan pergaulan hariannya,
dengan siapa mereka berkawan, ke mana mereka
25
25
pergi dan sebagainya.
Peranan yang dimainkan oleh institusi agama Islam
dalam memperkasa umat Islam di negara ini seperti
membebaskan dari belenggu kemiskinan, kejahilan
serta mendekatkan kepada Islam telah berjaya
menangani isu-isu sosial
Mimbar mengambil kesempatan bersempena
dengan sambutan 40 tahun penubuhan MAJLIS
AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN, menyeru
sidang Jumaat dan seluruh umat Islam sekalian
untuk sama-sama kita memperkasa institusi Islam
dengan menyokong segala usaha yang
dilaksanakan oleh MAIWP demi agama, bangsa dan
negara.
26
26
Firman Allah SWT dalam surah al-Ruum ayat 21:
Maksudnya: “Dan di antara tanda-tanda yang
membuktikan kekuasaan-Nya dan rahmat-Nya, bahawa
Ia menciptakan untuk kamu(wahai kaum lelaki), isteriisteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati
hidup mesra dengannya, dan dijadikan-Nya di antara
kamu(suami isteri) perasan kasih sayang dan belas
kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi
keterangan-keterangan(yang menimbulkan kesedaran )
bagi orang-orang yang berfikir”.
27
27
28
28
29
29
30
30
31

similar documents