Töltse le az előadást ppt-ben!

Report
A papír hulladékként is érték
Dr. Wégner Krisztina
OHÜ – Koordinációs Főosztályvezető
2013. április 22.
Papír nélkül lehet élni, de minek
Csomagolásként a teljes mennyiség termékdíj köteles
Csomagolás kibocsátás 2012.
1 146 311 t
400 912 t papír
Csomagolás kibocsátás 2013.
várható
1 007 000 t
370 000 t papír
Begyűjtés 2012.
463 000 t
272 000 t papír
Begyűjtés 2013. várható
508 000 t
305 000 t papír
A papír 100 %-a hasznosul
A lakossági szelektív gyűjtés 2012-ben
109 szerződött
közszolgáltató
6 954 db gyűjtősziget
2 533
település
123 db
hulladékudvar
9 100 000
lakos
Házhoz menő
gyűjtés közel
500 000
háztartásban
Várható begyűjtés 2012-ben : 62-64 000 tonna
Hulladékos változások
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
2015-től kötelező elkülönített gyűjtés
Önkormányzati rendelet – ingatlantulajdonos
Törvény, korm.rend., miniszteri rendelet –
hulladék birtokos
Gazdálkodó szervezetek – közszolgáltatás
igénybevétele kötelező
A hulladék hierarchia
„Hard” jogi elemek
bevezetése
Finanszírozás
Tájékoztatás
Programok
Együttműködés
Tájékoztatás
Programok
Együttműködés
Ht.
Ht.
KTdt.
Ht.
KTdt.
Betétdíj
KTdt.
Zöld közbeszerzés
Betétdíj
KTdt.
Zöld közbeszerzés
Ht.
Társadalmi
tudatformálás
Közbeszerzés
Közbeszerzés
Pályázat
Iparfejlesztés
Közbeszerzés
Pályázat
Iparfejlesztés
Tájékoztatás
Programok
Tájékoztatás
Programok
Tájékoztatás
Programok
Tájékoztatás
Programok
CSR vs. EPR
Terv
Cél
Corporate social
responsibility
Eszközök
Környezettudatosság
Motiváltság
Pénzügyi
Eredmény: MEGELŐZÉS
Az önkéntesség legfontosabb
Állami eszközök
EPR mint vezérelv
Stratégia alkotás
Jogszabály alkotás
Végrehajtás
Ellenőrzés
Zöld közbeszerzés
Zöld
„tárgy”
Előkészületben
Betétdíj
Építési és bontási hulladékok
Zöld közbeszerzés
Pályázatok (2014-2020)
Teszedd 2013!
A lakossági, civil, gazdasági és
kormányzati szervezetek
összefogásának erősítése
Az ország településeinek
közterületein és külterületein az
elhagyott hulladék összegyűjtése
A 2012-es eredmények
túlszárnyalása
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
dr. Wégner Krisztina
Koordinációs főosztályvezető
[email protected]
www.szelektivinfo.hu

similar documents